( de Vries), Grietje Tjebbes (geb. te Rotstergast)
(Baerdt), Rienck
(Baerdt), Sjuerdt Tietus (geb. 1520 - ovl. na 1572)
(Baerdt), Wijbe (ovl. voor 1597)
(Bouma), Antje (geb. 9 apr 1798 te Oudeschoot - ovl. 24 jun 1869)
(Bouma), Folkert Hotses (ged. 16 jun 1754 te Oudeschoot - ovl. 23 dec 1826)
(Bouma), Joukje (geb. 8 nov 1800 te Oudeschoot)
(Bouma), Reitse Hotses (ged. 16 jun 1748 te Rottum/Schoterland - ovl. 23 okt 1831)
(Bouma), Rinse (geb. 7 jan 1805 te Oudeschoot)
(Bouma), Sjoukje Reitses (geb. 6 sep 1817 te Nieuweschoot)
(Bouma), Sjoukje (geb. 24 sep 1796 te Oudeschoot - ovl. 5 sep 1833 te Schoterland)
(Mulder), Klaas Reiners (geb. te Rotstergaast)
(Nierop), Grietje Cornelis
(Poutsma), Tammerus Gerardi (Tammerus Gerardi/Tamme Gerrits) (geb. 1575 te Reiderland (Duitsland) - ovl. 17 jul 1644 te IJlst)
(van den Berg), Siebregje IJsbrands
(van der) Meer, Olke
(van Ens), Katharine Thymansd
..., Aafje Jans
..., Aafke Klases (Aefjes Klasis) (geb. te Echten)
..., Aafke Piers
..., Aaltje Andries
..., Aaltje Jans
..., Acke Haijes (geb. te Oudemirdum)
..., Adriaantje Pietersdr
..., Aelthie Hansedochter
..., Albert Borrytsz (geb. te Hoorn - ovl. 1624 te Hoorn)
..., Amelia Hendriks
..., Andries (ged. 23 feb 1640 te IJlst)
..., Anna Cornelis (ovl. voor 1602)
..., Anna Jansd (geb. te Hoorn - ovl. na 6 jan 1643 te Hoorn)
..., Anne Baartes (geb. 3 mrt 1774 te Nieuweschoot)
..., Anne Tysses (ged. 1663 te Rottum/Schoterland)
..., Anne (ovl. na 1635)
..., Antie Baartes (ged. 1738 te Oudeschoot - ovl. voor 1758)
..., Antie Hotses (geb. 20 okt 1745 te Rottum/Schoterland)
..., Antje Baartes (geb. te Nijeholtwolde - ovl. 1727 te Rottum/Schoterland)
..., Antje Baartes (ged. 16 jul 1758 te Oudeschoot - ovl. 1758 te Oudeschoot)
..., Antje Baartes (ged. 23 sep 1759 te Oudeschoot - ovl. 28 sep 1760)
..., Antje Haijes
..., Antje Jans (geb. te Langezwaag)
..., Antje (geb. 15 feb 1771 te Nijeholtwolde)
..., Antje (geb. 28 jun 1750)
..., Attje Johannes (ovl. voor 1800)
..., Aukje Tees (geb. 22 mrt 1756)
..., Baarte Reitses (geb. 1717 te Rottum/Schoterland - ovl. 1782 te Nieuweschoot)
..., Berber Hendriks
..., Berend (geb. 16 aug 1779 te Langezwaag - in de Wijngaarden)
..., Berend (geb. 3 mrt 1782 te Langezwaag - in de Wijngaarden)
..., Borryt Symonsz
..., Brechje Jansdr.
..., Christina Herpertsd (geb. te Elburg - ovl. ± 1596 te Elburg)
..., Coenraat (ged. 11 dec 1757 te Hoorn)
..., Cornelus IJsbrands
..., Douwe Tysses (ged. 1666 te Rottum/Schoterland)
..., Duedt Sjuerdsdochter (geb. 1490 - ovl. na 1551)
..., Durk Rimmers (geb. 1 feb 1780 te Oudega - ovl. 1780)
..., Eelckje N (geb. 1520)
..., Egbert Coninck (Coningh) (geb. 7 nov 1655 te Hoorn - ovl. 21 nov 1725)
..., Elburch Hermensd (geb. voor 1584 te Hoorn - ovl. voor 1612 te Hoorn)
..., Fetje Sietsesd (geb. 13 dec 1741 te Bolsward)
..., Fettje Foppens
..., Folkert Hotses (geb. 2 sep 1743 te Rottum/Schoterland)
..., Franke Tees (ged. 24 jan 1745 te Haskerhorne - ovl. 1745)
..., Franken (geb. 24 mei 1746)
..., Frans Andries (geb. te Sneek)
..., Frans Andrysz (ovl. 24 jun 1675)
..., Froukje Gerbens
..., Gatske Hendriks (ovl. 26 dec 1827)
..., Geert Cornelisdr.
..., Geertje Egbertsdr. (ged. 24 okt 1593 te Hoorn - ovl. 17 jun 1663 te Hoorn)
..., Geertrij Hillebrant
..., Gertje Jans (ovl. voor 1763)
..., Gielke Wytzes
..., Gosse Hessels (geb. te Rottum)
..., Gretske Nannes
..., Grietje Claas
..., Grietje Coenraats
..., Grietje Jacobs
..., Grietje Michiels
..., Guurtje Jans
..., Guurtje Pieters (geb. ± 1700 - ovl. 30 dec 1729)
..., Hainthien Obbedochter (ovl. voor 1646)
..., Hannickje (Hannisge,Hannesgen (ovl. na 1635)
..., Harmen Hothies
..., Harmtjen Hendriks (ovl. voor 1662)
..., Harntien Hothiesdr
..., Hendrikien Jans
..., Herman Abertsz (ged. 25 apr 1610 te Hoorn)
..., Hermen Lubbertsz (geb. ± 1545 te Elburg - ovl. ± jun 1602 te Hoorn)
..., Herpert
..., Hothie Reithies (geb. ± 1602 - ovl. ± 1650)
..., Hotse Baartes (ged. 10 dec 1769 te Nieuweschoot)
..., Hotse Reitses (geb. 1710)
..., Hotse Reitses (ged. 1660 te St. Johannisga - ovl. 1693 te Rottum/Schoterland)
..., Imk Wighles (ged. 23 mei 1704 te Oudega en Kolderwolde)
..., Ipck Wybrensdr
..., Ittje Sibles
..., Jacob Baartes (ged. 1740 te Oudeschoot)
..., Jacob Jans
..., Jan Dubbeltie (geb. 1659)
..., Jan Meijn (ged. 20 jan 1760 te Hoorn)
..., Jan Rinkes
..., Jan Roukes (geb. 1756 te Langweer - ovl. 8 sep 1808 te Oppenhuizen)
..., Jan Sippes
..., Jan Theunes
..., Janke Johannes
..., Janke Reitses (ged. 1731 te Rottum/Schoterland)
..., Janke Sjoerds
..., Jantien Hendricx (ovl. 1680 te Rottum/Schoterland)
..., Jantje Hendriks (geb. te Scherpenzeel)
..., Jeltje Baartes (ged. 8 mrt 1772 te Nieuweschoot - ovl. 1802)
..., Jeltje Frankes
..., Jetke
..., Jetske Durks (geb. 1751 te Nyega)
..., Jetske Hotzes
..., Jetske Intses (ovl. 1675 te Rottum/Schoterland)
..., Jetske Jacobs (geb. na 1712 - ovl. 24 mrt 1751 te Nijeschoot)
..., Jitske (geb. 2 feb 1765 te Nijeholtwolde)
..., Joltje Folkerts
..., Klaas Lolkes (geb. 11 mei 1778 te Echten)
..., Klaas Lolkes (geb. 6 sep 1784 te Echten)
..., Koopke Jeltes
..., Lambertus Johannes (geb. 12 sep 1921 te Rotterdam - ovl. 4 feb 1987 te Spanje)
..., Lijsbeth Jans
..., Lolke Sienes (geb. te Oldelamer - ovl. 17 okt 1808 te Delfstrahuizen)
..., Lolkje Alberts
..., Lutske Thees (geb. 1740 te St. Johannisga - ovl. 28 nov 1810)
..., Maritje IJsbrands (geb. ± 1700 - ovl. 17 nov 1764)
..., Mary Hermensd (geb. voor 1584 te Hoorn - ovl. voor 1609 te Hoorn)
..., Mary Pietersd (ovl. voor 1609)
..., Mary
..., Meint Itties
..., Meintje Meines
..., Neeltgen (Cornelia) Gerritsd (ovl. 1602 te Hoorn)
..., Neeltje Remmetsdr
..., Obbe Lolkes (geb. 9 dec 1792 te Echten)
..., Peel (ged. 29 jan 1584 te Hoorn - ovl. voor 1603)
..., Peter Cornelis
..., Pieter Jansz
..., Pietertje Rensesd
..., Reithie Hothies (geb. 1635 - ovl. 1667)
..., Reitse Baartes (Bates) (ged. 2 aug 1761)
..., Reitse Baartes (Bates) (ged. 2 nov 1749 te Oudeschoot - ovl. voor 1758)
..., Reitse Hotses (geb. 1682 te Rottum/Schoterland - ovl. 12 sep 1747 te Nieuweschoot)
..., Reitse Jans
..., Reitse (ged. 18 feb 1759 te Oudeschoot)
..., Renauw Lieuwes
..., Rieuckien Wytses
..., Rimmer Wighles (geb. 1662 te Nyega)
..., Rimmer Wigles (geb. 28 okt 1739 te Oudega)
..., Rinske Klases (geb. te Jorwerd)
..., Roelof Hendriks (ged. 9 jun 1765 te Hoorn)
..., Roelof Jacobsz (ged. 10 nov 1763 te Hoorn)
..., Ruirdt Bartels
..., Siebregje Hilbrands
..., Siene Wiebrens
..., Sijbregje Theunis
..., Sijtske (geb. 20 nov 1761 te Nijeholtwolde)
..., Sjoukjen Folkerts
..., Sjouwkje Johannes
..., Stijntje Baartes (ged. 23 mrt 1746 te Oudeschoot)
..., Sybrichje Benedix
..., Taecke Hothiedr
..., Tamme Jippes (geb. te Langezwaag)
..., Tetje Douwes (geb. te Oppenhuizen)
..., Tette Duickez
..., Thee Aukes (geb. 1720 te Haskerdijken)
..., Tiaerdt Obbez
..., Trijn Johannesd
..., Trijn Meints
..., Trijn Reitses (ovl. 1709)
..., Trijntje Cornelis (geb. ± 1793 te Langweer)
..., Trijntje Gerkes
..., Trijntje Lambertsd (geb. te Hoorn)
..., Trijntje (geb. 30 aug 1776 te Langezwaag)
..., Tryntje (geb. 3 jul 1748)
..., Tysse Annes (ovl. 1678 te Rottum/Schoterland)
..., Vroukjen Roelofs
..., Wiebren Lolkes (geb. 29 jan 1788 te Echten)
..., Wighle Rimmers (geb. 1702)
..., Wilhelmina Sophia (geb. 16 nov 1802)
..., Willem (Wilhelmus) Hermansz (v. Hermen Lubbertsz vande Elburch) (ged. 9 sep 1586 te Hoorn - ovl. ± 23 sep 1608 te Hoorn)
..., Willem Coninck (geb. 20 okt 1654 te Hoorn - ovl. 4 aug 1684)
..., Willem Conincks
..., Willemke (ged. 4 feb 1759 te Haskerhorne - ovl. 1759)
..., Willemptgen Herpertsd (geb. te Elburg)
..., Wopcke Wiggles (ged. 14 aug 1701 te Nijega en Elahuizen)
..., Wopcke Wiggles (ged. 18 feb 1700 te Nijega en Elahuizen)
..., Wypk (ged. 15 jan 1758 te Oudehaske - ovl. 1758)
..., Wytske Tysses (ged. 1659 - ovl. 1683 te Rottum/Schoterland)
..., Wytzs Hothiedr
..., Ypck Jans
..., Zaara
...burgh, Margaret
?, ?
?,
?, Klaas
?, Wythie
8 kinderen/, Egbertsz d
Aalsmeer, Aagje Hendriks (geb. 1715 - ovl. 7 aug 1752 te Koog aan de Zaan)
Aalsmeer, Claas Hendriksz (geb. ± 1707 - ovl. 12 sep 1773)
Aalsmeer, Hendrik Claasz
Aalst, Gerrigjen van
Aaltje, de (geb. 15 nov 1819 te Opsterland)
Aardema, Ettje (geb. 1834 te Enkhuizen)
Aarsen, Heerke Pieters (geb. te Jorwerd)
Aarsen, Heerke (geb. 17 okt 1751 te Jorwerd)
Aarsen, Klaaske (geb. 10 feb 1755 te Jorwerd)
Aarsen, Liekeltje (geb. 11 jul 1745 te Jorwerd)
Aarsen, Liekeltje (geb. 19 apr 1747 te Jorwerd)
Aarsen, Pieter Heerkes (geb. 29 mei 1712 te Jorwerd)
Aarsen, Romkje (geb. 27 aug 1743 te Jorwerd)
Aarsen, Wiepkje (ged. 12 okt 1710 te Jorwerd)
Aarssen, Sytske Pytters (geb. 10 dec 1748 te Jorwerd)
Aartsen, Hendrikje (geb. 23 jan 1826 te Harderwijk - ovl. 4 mrt 1849 te Harderwijk)
Abels nn, Saartje
Addink, Lydia
Adema, Ate Galts
Adema, Wytske Ates (geb. ± 1834 te Ureterp)
Aesgama, Sjoerd (geb. 1463 - ovl. 16 jul 1500)
Akinga, Geert Jacobs
Akke, (geb. te Mildam)
Akker, Johannes van den (geb. 1819 te Nieuwer Amstel)
Akkerman, Alida
Akkerman, Froukje Wiebes
Akkerman, Marijtje Wilhelmina
Al, Grietje
Alberts, Albert (geb. 14 jun 1804 te Echten)
Alberts, Antje (geb. 2 feb 1800 te Echten)
Alberts, Antje (ovl. 5 sep 1808 te Gaast)
Alberts, Geertje (geb. 4 nov 1810 te Echten)
Alberts, Hendrika Wesselina (geb. 1887 te Voorst)
Alberts, Joannes (geb. 25 nov 1806 te Echten)
Albronda, Sjoukje (geb. ± 1897 te Groningen)
Ale, Cornelis
Ale, Lijsbeth Cornelis (geb. 1770)
Ales, Claas Jans (geb. 11 jun 1750 te Zaandam - ovl. 9 okt 1796)
Ales, Trijntje Jans (geb. 1763 - ovl. 1802)
Algra, Jaaike Jans (geb. te Tietjerk)
Aljes (alberts), Jannetje
Alta, Jacobus
Alta, Johannes (geb. 1833 te Harlingen)
Amersfoort, Grietje van (geb. 6 okt 1828 te Zaandijk - ovl. 20 jan 1865 te Zaandam)
Andersen, Anna Christina
Andrea, Antonia Carolina Hortense (geb. 1872 te Breda - ovl. 15 feb 1932 te Voorburg)
Andrea, Cornelia Leonarda Johanna (geb. 1865 te Vlissingen)
Andrea, Cornelis (geb. 1832 te Wormerveer)
Andrea, Jacoba Cornelia Johanna (geb. 29 nov 1862 te Willemstad - ovl. 2 nov 1948 te Hoorn)
Andrea, Leendert
Andrea, Maria Carolina (geb. 1867 te Breda)
Angenietje/de Jel, Agnita (geb. 13 dec 1767 te Schiedam)
Angeren, Joanna van (geb. 1793)
Ankum, Geziena van (geb. ± 1829 - ovl. voor 1861)
Annes, Johannes
Annes, Sjerp (ovl. 1805 te Teroele)
Annes, Stijntje
Annes, Wthie
Anthoons/, Marijke Wijnands (geb. te Heerenveen)
Appel, Geertje (geb. 1899 te Hoorn)
Appel, Jacob (geb. 1870 te Hoorn)
Appel, Johannes (geb. 1895 te Loenen)
Appel, Leendert
Asjes, Barend (geb. 18 sep 1799 te Assendelft - ovl. 16 jul 1853 te Heiloo)
Asjes, Codijntje (geb. 13 feb 1826 te Bergen - ovl. 5 mrt 1913 te Heiloo)
Attema, Sijbrigje
Attendoorn, Catharina
Aukema, Baate Thees (geb. 30 jan 1806 te Haskerland - ovl. 23 nov 1879 te Gaasterland)
Aukema, Jacob Thees (geb. 28 jul 1801 te Haskerland - ovl. 6 dec 1887 te Terzool, Rauw)
Aukema, Jeltje Thees (geb. 13 okt 1803 te Oudehaske - ovl. 25 mei 1822 te Sloten)
Aukema, Pier Thees (geb. 27 nov 1808 te Haskerland)
Aukema, Thee Baartes (ged. 17 mrt 1765 te Oudeschoot - ovl. 23 jan 1809 te Oudehaske)
Avontuur, Dorothea Wilhelmina
B*, Grietje Pieters
Baaima, Durkjen Baukes
Baart, Catharina (geb. ± 1863 te Hoorn)
Baart, Fokke
Baart, Grietje (geb. 10 aug 1808 te Hoorn - ovl. 28 apr 1884 te Hoorn)
Backer, Anne Cornelis "Luup"
Backer, Cornelis Symons "Luup" (geb. 1713 - ovl. 1783)
Backer, Geertje Sijmens
Backer, Gerrit Cornelis (ged. 20 apr 1749 te Andijk)
Backer, Grietje
Backer, Lijsbeth Cornelis (ged. 25 dec 1740 te Andijk)
Backer, Marij Cornelis "Luup" (ged. 3 jun 1742 te Andijk)
Backer, Siemon Sijmensz (ged. 20 sep 1739)
Backer, Sijmen Cornelis (ged. 22 dec 1737)
Badenhuijs, Jan Johannis (geb. 4 jan 1789 te Koog aan de Zaan - ovl. 7 jun 1840 te Oudorp)
Badenhuijs, Johannes (Jan) (geb. ± 1765)
Badenhuijs, Johannes (geb. ± 1819 te Westzaan)
Badenhuijzen, Elizabeth (geb. 22 jun 1795 te Koog aan de Zaan - ovl. 4 nov 1847 te Zaandam)
Badenhuisen, Jacob Johannes (geb. 16 jan 1789 te Koog aan de Zaan)
Baerdt, Cristina (geb. 1619 te IJlst)
Baerdt, Eelck Folpertsdr (ovl. 1608)
Baerdt, Eelckje Sijbrandsdochter (Eelckien) (geb. 1580 te Arum - ovl. 17 jul 1664 te IJlst)
Baerdt, Folpert Tiettes (ovl. 1585)
Baerdt, Frans Tiettes (ovl. 1568)
Baerdt, Hobbe Sjoerds (ovl. 9 jun 1591 te Marssum)
Baerdt, IJdtje Sybrandts
Baerdt, Jancke Tammeri (geb. 1612 - ovl. 1672 te Britsum)
Baerdt, Oedtie Sijbrandts
Baerdt, Oedtie Tammeri (geb. 1612 te IJlst - ovl. 1656 te Leeuwarden)
Baerdt, Sake (ovl. voor 23 jun 1602)
Baerdt, Sijbrand Sjoerds (geb. 1550 te Arum - ovl. 23 feb 1591 te Wierum)
Baerdt, Titia Tammeri (geb. 23 okt 1607 te IJlst - ovl. 16 jun 1663 te Oosthem)
Baerdt, Tjitske (geb. 1617)
Baerdt/Baarda, Karstrijnke Tammeries (geb. 1609 te Sneek)
Bakker, Aafje Jevits (geb. ± 1722 - ovl. 17 nov 1760 te Westzaandam)
Bakker, Aaltje Alderts
Bakker, Aaltje
Bakker, Aaltje
Bakker, Albert Willems (ged. 9 dec 1756 te Oostzaandam - ovl. 16 jan 1822 te Zaandam)
Bakker, Ariaantje (geb. 1824 te Loosdrecht)
Bakker, Bregje Poulus (geb. 1797)
Bakker, Bregje
Bakker, Dirk Simonsz (geb. 1846 te Landsmeer)
Bakker, Frederik (geb. 8 jan 1901 te Gieten - ovl. 14 nov 1977 te Apeldoorn)
Bakker, Geertje (geb. ± 1847 te Andijk)
Bakker, Geertje
Bakker, Gerrit
Bakker, Grietje Klaasd
Bakker, Guurtje Allerts (ged. 17 apr 1672 te Krommenie - ovl. 15 dec 1731 te Krommenie)
Bakker, Helena (geb. 31 aug 1825 te Rotterdam)
Bakker, Hiltje Annes (geb. 1815 te Idskenhuizen)
Bakker, Jacob Willems (geb. 1749)
Bakker, Jacoba
Bakker, Jan Jansz (geb. 1770 - ovl. 30 jan 1828 te Andijk)
Bakker, Jannetje (geb. 9 okt 1793 te Zaandam - ovl. 22 apr 1849 te Zaandam)
Bakker, Jansje
Bakker, Jantje Thijsses
Bakker, Kaatje Gerrits (ged. 24 jul 1761 te Oostzaandam - ovl. 2 apr 1800 te Westzaandam)
Bakker, Klaas Annes
Bakker, Klaas (geb. 1824)
Bakker, Lijsbert Thijssens
Bakker, Lijsbet Aris
Bakker, Maritje (Maartje)
Bakker, Maritje (geb. 1798 - ovl. 1861)
Bakker, Muus (geb. 1853 te Wijdenes)
Bakker, N.n.
Bakker, Pieter Cornelis (ged. 23 jan 1695 te Krommeniehorn)
Bakker, Pieter Cornelisz
Bakker, Pieter (geb. 15 mei 1901 te Barsingerhorn)
Bakker, Pieter
Bakker, Poulus
Bakker, Simon Paulusz (geb. 1802 te Landsmeer)
Bakker, Trijntje
Bakker, Willemptje (geb. 1879 te Landsmeer)
Bakker/Bakkes, Jacobus (geb. 29 jun 1793 te Schiedam)
Balk, Geertje (geb. 1882 te Blokker)
Balk, Jan
Balle, Aagje (geb. 1814 te Westzaan)
Balle, Louwrens
Banist?, Neeltje
Bankert, Gerrit
Bankert, Klaas (geb. 1833 te Enkhuizen)
Bant, Trijntje (Trien)
Barreveld, Geertruida van (geb. 20 mei 1899 te Amersfoort - ovl. 8 jun 1984 te Dinteloord)
Barreveld, Hendrik Jan
Bartel, Petronella
Bartels, Aucke (ovl. 1665)
Bartels, Bartel
Bartels, Wythie (ovl. 1675)
Barthewski, Amalie Emma
Bas, Cornelis (geb. 1805 te Krommenie - ovl. 10 jun 1832 te Krommenie)
Bas, Guurtje (geb. 1793 te Krommenie - ovl. 6 mei 1834 te Krommenie)
Bas, Guurtje (ovl. voor 1828)
Bas, Jacob
Bas, Jan (geb. 1795 te Krommenie - ovl. 16 mei 1834 te Krommenie)
Bas, Trijntje (geb. 1800 te Krommenie - ovl. 5 feb 1868 te Krommenie)
Basjes, Dirk
Basjes, Geertje
Basjes, Grietje (geb. 1894 te Andijk)
Bast, T
Bast?, Helenus Paulus (geb. 27 okt 1803 te Hoorn)
Basterd, Maria Cornelia
Bastiaan, Maartje (geb. 1843 te Heerhugowaard)
Bauckes, IJnts
Baukes, Ulbe (geb. 11 okt 1688 - ovl. 17 jun 1778)
Bec(h)kius, Johannes Petri (geb. 30 jun 1613 te Leeuwarden - ovl. 1 dec 1664 te Oosthem)
Beek, Catharina Maria van der (geb. 1837 te Tilburg - ovl. 1876)
Beek, Cornelis van der
Beek, Evertje van de
Beek, Jannetje (ovl. voor 1854)
Beek, Jantjen van (geb. 2 sep 1821 te Beekbergen - ovl. 12 nov 1846 te Apeldoorn)
Beekma, Antje
Beeltje, Anne (geb. 1865 te Knijpe)
Beemster, Antje (geb. 1872 te Andijk)
Beemster, Jacob
Beemster, Trijntje Simons
Been, Aaltje (geb. 1805)
Been, Pieter Evertsz
Beer, Cornelis Jansz de (ovl. voor 1868)
Beer, Jannetje de (geb. 1864 te Apeldoorn - ovl. 14 mei 1938 te Holten)
Beer, Jannetje de
Beers, Anna (geb. 1789 te Kolhorn)
Beers, Teetje (geb. 1796 te Kolhorn)
Beets, Eldert (geb. 1841 te Zaandam)
Behrent/Hulleman/Hulman, Bernt (geb. te Elburg - ovl. voor 1602)
Beijdorff, Gerrit Adrianus
Beijdorff, Jacomina Petronella (geb. 1814 te Utrecht)
Beks, Gerrit (geb. 1870 te Strijen)
Bel, Johanna (geb. 3 okt 1739 te Hoorn - ovl. 13 sep 1806 te Hoorn)
Bel, Pieter Willemsz
Belder, Maria Johanna
Bentum, Maria van
Berfelo, Berend Jan
Berfelo, Johan (geb. 1878 te Enschede)
Berg, Christina van den (geb. 20 apr 1893 te Monnickendam - ovl. 19 jan 1934 te Zaandam)
Berg, Cornelis van den (geb. 9 mei 1799 te Hoorn)
Berg, Grietje van den (geb. 15 apr 1797)
Berg, Hendrik Jacobsz van den
Berg, Hendrik Jans van den (geb. 14 feb 1792 te Hoorn)
Berg, Hendrik van den (geb. 1840 te Hoorn)
Berg, Jan Meijn van den (geb. te Hoorn - ovl. 19 feb 1817 te Hoorn)
Berg, Jan van den (geb. 1856 te Bergen)
Berg, Jannetje van den (geb. ± 1878 te Nunspeet)
Berg, Karel van den (geb. 1842 te Hoorn)
Berg, Karel van den (ged. 12 dec 1794 te Hoorn)
Berg, Klaas van den
Berg, Lena van den (geb. 1787)
Berg, Neeltje van den (geb. ± 1822 te Mijnsheerenland)
Berg, Simon van den
Berg, Sybregje van der
Berg, Teunis van den (geb. ± 1892 te Nunspeet)
Bergen, Cornelis (geb. 14 okt 1856 te Monnickendam - ovl. 2 aug 1927 te Monnickendam)
Bergh, Alida Hendrika van den (geb. ± 1873 te Hoorn)
Bergh, Anna Maria van der
Bergh, Grietje van den (geb. ± 1824 te Hoorn)
Bergh, Hiltje van den (geb. ± 1882 te Hoorn)
Bergh, Jan van den (geb. 1835 te Hoorn)
Bergh, Johanna Lotsia Maria van den (geb. ± 1879 te Hoorn)
Berghout, Janna (geb. 1867 te Strijen)
Berghouwer, Adrianus (geb. 1822 te Zaandam)
Berghouwer, Cornelis
Berghuijs, Cornelia Arendina
Bergman, Hendrik Frederik (geb. 8 jan 1824 te Rotterdam - ovl. 16 jul 1892 te Rotterdam)
Bergsma, Willem (geb. ± 1867 te Siegerswoude)
Bergstra, Jacob Johannes (geb. ± 1809 te Oudega)
Bergstra, Jan Johannes (geb. ± 1814)
Bergstra, Jetske Johannes (geb. ± 1812 te Oudega)
Bergstra, Johannes Jacobs
Bergstra, Rimmer Johannes (geb. ± 1802 te Oudega)
Berkhout, Jacob Janz (geb. ± 1772 - ovl. na 1840)
Berkhout, Jan (geb. 1801 te Schagen)
Berkhout, Reindert (geb. 1816 te Schagen)
Berkhout, Reinouw (geb. 1819)
Berkhout, Trijntje (geb. 1807 te Schagen)
Berkhout, Trijntje (geb. 1829)
Berkhout, Trijntje
Best, Aaf Dircks (Aaltje)
Best, Geertje (geb. 1871 te Zaandam - ovl. voor 1910)
Bestebroer, Frans (geb. 1890 te Oudewater)
Betlem, Cornelis Cornelisz (geb. 1751)
Betlem, Cornelis (geb. 1809 te Krommenie)
Betlem, Cornelis
Betlem, Grietje (ovl. voor 1838)
Betlem, Maartje Cornelis (ged. 4 nov 1771 te Jisp - ovl. 22 nov 1830 te Zaandijk)
Bezemer, Geertje den (geb. 17 feb 1856 te Ilpendam)
Bezemer, Marijtje den (geb. 30 apr 1863 te Ilpendam)
Bezemer, Marinus den (geb. 2 okt 1860 te Ilpendam)
Bezemer, Martinus den (geb. 26 feb 1866 te Ilpendam - ovl. 1934 te Ilpendam)
Bezemer, Pieter den (geb. 27 dec 1857 te Ilpendam)
Bezemer, Pleun den (geb. 1829)
Bierenbroodspot, Andreus
Bierenbroodspot, Grietje (geb. ± 1864 te Wormer)
Bierens, Pieter (geb. 1864 te Purmerend)
Bijl, Arend Sybolts
Bijl, Baukje Hanzes (geb. 28 apr 1891)
Bijl, FokeltjeGooitsen (geb. 28 mei 1852 te Wymbritseradeel)
Bijl, Gooitzen Hanzes (geb. 3 mrt 1815 te Doniawerstal - ovl. 14 feb 1894 te Wymbritseradeel)
Bijl, Hans
Bijl, Klaas Gooitsen (geb. 13 mei 1849 te Wymbritseradeel)
Bijl, Marten Arends van der
Bijl, Tetje (geb. 25 mrt 1847 te Wymbritseradeel)
Bijl, Willemke Doeyes
Bijlsma, Fonger (geb. 25 mei 1899 te Follega - ovl. 10 feb 1963 te Amsterdam)
Bijlsma, Janke Jacobs
Bijlsma, Pieter
Bijpost, Grietje Reijers (geb. 1773 te Oude Niedorp)
Bijstand, Vrouwtje
Binnewijzend, Mientje
Blaauw, Aafje
Blaauw, Grietje (geb. 1796 te Obdam)
Blank, Barbertje Gerrits (geb. ± 1700 te Westknollendam - ovl. 21 aug 1736 te Krommenie)
Blank, Guurtje
Blas, Coenraad
Blauw, Barbertje Cornelis (geb. ± 1707 - ovl. 19 apr 1741)
Bleasdale, Jane (geb. 1806 te Preston - Lancashire, ovl. 19 aug 1853 te St John, Preston, Lancashire)
Blees, Gerrit (geb. 1802 te Koog aan de Zaan)
Blees, Gerrit
Bles, Aaltje
Bles, Hiltje Beenes
Blijenburg, Eibertje
Bloemers, Johanna
Bloemink, Rka Aleida
Blok, Dirk Dirksz (geb. 1773 te Zaandijk)
Blok, Dirk
Blok, Grietje Woutersd (geb. ± 1740 te Enkhuizen)
Blok, Jan Pietersz (geb. 1813 te Koog aan de Zaan)
Blok, Pieter Jansz (ovl. 14 apr 1840 te Koog aan de Zaan)
Blokhuis, Wouterus Andries (geb. ± 1845 te Amsterdam)
Blokker, Aagje (geb. 1882 te Hoorn)
Blokker, Anna (geb. 24 jun 1882 te Schermerhorn - ovl. 6 jun 1959 te Midwoud)
Blokker, Geertje (geb. 21 jan 1872 te Hoorn - ovl. 7 sep 1943 te Enkhuizen)
Blokker, Jacob (geb. 1818)
Blokker, Jacob (geb. 1874 te Hoorn)
Blokker, Jan (geb. ± 1790 te Oosthuizen)
Blokker, Jeanette Maria Eisabeth (geb. 1852 te Jisp)
Blokker, Maartje (geb. 1897 te Hoorn)
Blokker, Maartje
Blokker, Maria Frederica (geb. 1899 te Hoorn)
Blokker, Pieter (geb. 1842 te Landsmeer)
Blokker, Pieter
Blokker, Reindert
Blom, Hendrik (geb. 1770 te Hoorn)
Blom, Jan
Blom, Neeltje van der
Blom, Neeltje
Blom, Rinke
Bobeldijk, Antje (geb. 1796 te Berkhout)
Bobeldijk, Pieter
Bockel, Reinhard (geb. ± 1830 te Eltmannshausen (D))
Bockxmeer, Abraham Johannes van (geb. ± 1856 te Hoorn)
Bockxmeer, Bernardus Jacobus van (geb. 14 dec 1871 te Hoorn - ovl. 27 jul 1951 te Bergen op Zoom)
Bockxmeer, Jacobus Bernardus van (geb. ± 1867 te Hoorn)
Bockxmeer, Johannes van (geb. ± 1830 te Hoorn)
Boeder, Willem Cornelis Pieter (geb. 1862 te Landsmeer)
Boeijer, Aaltje (geb. ± 1859 te Andijk)
Boeijer, Aaltje (geb. 1832)
Boeijer, Breggie (geb. 11 jul 1807 te Andijk)
Boeijer, Dieuwertje (geb. 14 mei 1886 te Andijk - ovl. 27 jun 1952 te Alkmaar)
Boeijer, Grietje (geb. 16 okt 1805 te Andijk)
Boeijer, Hendrikje (geb. 1899 te Andijk)
Boeijer, Jan Bakker (geb. 1 nov 1799 te Andijk)
Boeijer, Jan Pietersz (ovl. 17 nov 1781)
Boeijer, Jan (geb. 18 jul 1904)
Boeijer, Jan (geb. 1860 te Andijk)
Boeijer, Jan (geb. 7 nov 1796 te Andijk)
Boeijer, Jantje Jans (geb. 24 mrt 1776 - ovl. 8 jun 1861)
Boeijer, Lijsbeth (ged. 31 mrt 1811 te Andijk)
Boeijer, Lijsebet (ged. 8 jan 1769 te Andijk - ovl. 1781 te Andijk)
Boeijer, Pieter Jansz (geb. 17 jan 1771 te Andijk - ovl. 15 nov 1804 te Andijk)
Boeijer, Pieter (geb. 1830 te Andijk)
Boeijer, Pieter (geb. 1887 te Andijk)
Boeijer, Raijer (geb. 12 feb 1802 te Andijk)
Boeijer, Simon (geb. 1865)
Boeijer, Trijntje (geb. 1800 te Andijk)
Boeijer, Trijntje (geb. 1890 te Andijk)
Boeijer, Trijntje (ged. 16 aug 1767 te Andijk - ovl. 24 dec 1781 te Andijk)
Boekel, Klaas (geb. 1824 te Assendelft)
Boekelaar, Pieter (geb. 9 jun 1866 te Krommenie - ovl. 22 nov 1895 te Wormer)
Boelenkamp, Gerardus (geb. 1855 te Stoutenburg)
Boendermaker, Trijntje
Boer, ? de
Boer, Anne Douwes de
Boer, Anne Eelkes de (ovl. 2 jun 1834)
Boer, Arend de (geb. 1815 te Assendelft)
Boer, Arend de
Boer, Cornelis de (geb. 1822 te Assendelft)
Boer, Dieuwertje de (geb. 1824 te Assendelft)
Boer, Eelke Annes de (geb. 1809)
Boer, Eke Sibbeles de (geb. 17 nov 1759 te Workum)
Boer, Evert Hendriks de (geb. 25 feb 1778 te Uitwellingerga)
Boer, Floris de
Boer, Gerrit de (geb. 1831 te Assendelft)
Boer, Gerritje (Gertje) de (geb. ± 1785 te Hoorn - ovl. voor 1835)
Boer, Hendrik Everts de (geb. 1813 te Oppenhuizen)
Boer, Hiltje de (geb. ± 1854 te Het Meer)
Boer, J.H. de
Boer, Jan de (geb. ± 1787 te Hoorn)
Boer, Jan de (geb. ± 1787 te Hoorn)
Boer, Jan de (geb. 8 jan 1800 te Hoorn)
Boer, Jan de (ged. 22 jul 1791 te Hoorn)
Boer, Jan Florisz de (geb. 24 jul 1786 te Zaandam)
Boer, Jannetje de (geb. 1825 te Assendelft)
Boer, Kaatje de (geb. 1819)
Boer, Klaas de (geb. 1794 te Assendelft)
Boer, Luijtje de (geb. 1765 te Krommenie - ovl. 1 aug 1800 te Krommenie)
Boer, Manes de (ovl. 18 feb 1811)
Boer, Pieter de (geb. 1812 te Assendelft)
Boer, Pieter de
Boerman, Aaltje Dirks
Boersen, Gangelof Aartsen
Boersen, Hendrikje (ged. 13 nov 1806 - ovl. 5 aug 1883 te Nunspeet (Ermelo))
Boersen, Jentje
Boersma, Fokeltje Klazes
Boersma, Tjitske
Boet, Jan
Boet, Willempje
Bokma, Artje Johannes
Bokma, Beene (geb. 14 aug 1907 te Langweer)
Bokma, Freerk Johannes (geb. 19 apr 1868 te Boornzwaag - ovl. 31 dec 1949)
Bokma, Johannes Freerks
Bolding, Aafje (ged. 4 okt 1740 te Hoorn)
Bolding, Albert (ovl. 8 dec 1781 te Hoorn)
Bolding, Maria (geb. ± 1837 te Hoorn)
Bolding, Volkert (ged. 2 mei 1752 te Hoorn)
Bommel, Geertje
Bonger, Anna Louise (geb. 3 nov 1863)
Bonouvrie, Jan
Bonouvrie, Wilhelmina Elisabeth (geb. 21 mrt 1877 te Alkmaar - ovl. 15 apr 1933 te Amsterdam)
Bontes, Antje
Booij, Trijntje (geb. 1808 te Zaandam)
Booker, Bregje Jacobs (geb. ± 1740)
Booker, Grietje Jacobsd (geb. 15 aug 1876 te Oostzaan)
Boom, Aaltje (geb. 1793 te Loosdrecht)
Boom, Arend van der
Boom, Jannetje van der (geb. 1815 te 's Gravenzande)
Boon, Dirk Klaasz (geb. 1811 te Assendelft)
Boon, Jacoba (geb. 1835 te Krommenie - ovl. voor 1859)
Boon, Jan Jacobszoon
Boon, Maartje
Boon, Trijntje
Boonacker, Cornelis
Boonacker, Johannes Gerardus (geb. 1862 te Den Helder)
Boonkamp, Willem Diederik (geb. ± 1838 te Edam)
Boorder, Jan de (ovl. voor 1863)
Boorder, Jantje de
Boot, Antje (geb. 1867 te Den Helder)
Boot, Jan
Bootsma, Antje Jans
Bootsma, Douwe Romkes (geb. ± 1821 te Wirdum)
Booy, Adrianus de (geb. 1821 te Loosdrecht)
Booy, Kersje Feddes
Borselen, Geertruida J. van
Borst, Gonny (ovl. 1989)
Bos, Anthonia (geb. 1847 te Maarssen)
Bos, Anthonie Elisa
Bos, Antonie Jacob van den (geb. 18 dec 1859 te Bathmen)
Bos, Antonie van den
Bos, Ariaantje (geb. 27 mrt 1838 te Loosdrecht - ovl. 15 mrt 1914 te Loosdrecht)
Bos, Dirkje (geb. 1783 te Loosdrecht)
Bos, Gijsbert (geb. 1809 - ovl. 1896)
Bos, Hendrikjen Hendriks (ovl. 12 dec 1850)
Bos, Jan Bonnes (geb. te Heerenveen)
Bos, Jan (geb. 1880 te Meppel)
Bos, Jennigje
Bos, Klaasje (geb. 1839 te Zuid Scharwoude)
Bosch, Adrianus (Arie) van den (geb. 22 sep 1861 te Rotterdam - ovl. 3 okt 1928 te Rotterdam)
Bosch, Cornelis Johannes Aart (Kees) van den (geb. 2 mei 1894 te Rotterdam - ovl. 25 okt 1955 te Rotterdam)
Bosch, Jan van den (geb. 1884 te Apeldoorn)
Bosch, Reinder van den
Bosma, Anne Jans (geb. 9 nov 1861)
Bosma, Auke Jans (geb. 21 apr 1871 te Aengwirden)
Bosma, Geert Hendriks
Bosma, Geert Jans (geb. 15 apr 1860 te Aengwirden)
Bosma, Grietje (geb. 28 dec 1863 te Aengwirden)
Bosma, Hendrik Jans (geb. 12 dec 1872 te Luinjebert)
Bosma, Jan Geerts (geb. 15 nov 1832 te Heerenveen - ovl. 6 jul 1915 te Nijehaske)
Bosma, Klaas Meinses (geb. ± 1810 te Harich - gemeente Gaasterland)
Bosma, Meinse Alles
Bosma, Simontje (geb. 22 apr 1862 te Workum)
Bosma, Tietje Jans (geb. 23 nov 1875 te Tjallebert)
Bosma, Wibbigjen Jeltes
Bosma, Wieger (geb. 1 jul 1877 te Tjallebert)
Bossink (Bossen), Geesje (geb. ± 1867)
Bot, Jan (geb. 19 apr 1830 te Zaandam - ovl. 3 dec 1914 te Zaandam)
Boter, Jantje
Both, Johanna Elisabeth van
Botterop, Bernarda Carla Martina PRIVACY FILTER
Bouma, Gerrit Mients
Bouma, Hotse Reitses (geb. 17 jun 1813 te Nieuweschoot)
Bouma, Klaaske Gerrits (geb. 1798 te Wouterswoude)
Bouw, Gerrigje
Bouwhuizen, Anna Hendrik (geb. 17 dec 1813 te Krommenie - ovl. 13 apr 1886 te Wormerveer)
Bouwmeester, Elsje
Boxman, Antje (geb. ± 1845 te Schermerhorn)
Braak, Geertruida Maria ter (geb. 1889 te Hengelo)
Braak, Gerhardus ter
Braaksma, Boel Folkerts (geb. 17 sep 1829 te Opsterland)
Braaksma, Siebe
Brammer, Gerrit
Brammer, Pieter (geb. 1773 te Oudkarspel)
Brand(t), Jeremias (ovl. 1602)
Brandenga, Pieter Wytses
Brander, Jan (geb. 1864)
Brands, Jantje
Brandsma, Agnes (geb. 16 sep 1908 te Kray (gem Essen BRD))
Brandsma, Marten Lourens (ovl. 1 jun 1870 te Idzard)
Brant, Tijtje Gerbens (geb. te IJlst)
Brauwn, Anna Elisabeth
Brederode, Dirkje van
Bree, Jan de (geb. 1874 te Enkhuizen)
Bree, Johannes de
Breeborst, Ariaantje
Breedt, Neeltje
Breeuwer, Jan
Breeuwer, Maartje (geb. 1823 te Westzaan)
Briel, Antje
Brink, Jacoba
Brink, Johanna
Brinkman, Tjitske Freerk
Brinksma, Afke Klases (geb. 12 nov 1815 te Woudsend)
Brinksma, Akke (geb. 22 mei 1833 te Leeuwarderadeel)
Brinksma, Akke (geb. 5 jan 1869 te Leeuwarderadeel)
Brinksma, Akke (geb. 6 mei 1829 te Leeuwarderadeel)
Brinksma, Andries (geb. 8 mrt 1867 te Doniawerstal)
Brinksma, Anke (geb. 3 aug 1849 te Doniawerstal)
Brinksma, Anne Gerbens (ovl. 23 aug 1828)
Brinksma, Anne Jans (geb. 14 okt 1789 te Oppenhuizen)
Brinksma, Anne Jans
Brinksma, Anne Klazes (geb. 22 nov 1820 te Wymbritseradeel)
Brinksma, Anne (geb. 20 okt 1794 te Idskenhuizen - ovl. 5 mrt 1860 te Doniawerstal)
Brinksma, Antje Jans (geb. 21 apr 1773 te Oldeberkoop - ovl. 8 sep 1853)
Brinksma, Antje (geb. 11 nov 1850 te Doniawerstal - ovl. 20 aug 1932 te Doniawerstal)
Brinksma, Antje (geb. 16 nov 1824 te Doniawerstal - ovl. 1 feb 1908 te Wymbritseradeel)
Brinksma, Antje (geb. 20 jul 1783 te Noordwolde)
Brinksma, Antje (geb. 26 aug 1836 te Doniawerstal - ovl. 3 okt 1859 te Doniawerstal)
Brinksma, Antje (geb. 27 dec 1898 te Doniawerstal)
Brinksma, Antje (geb. 30 apr 1794 te St.Nicolaasga)
Brinksma, Antje (geb. 6 jan 1895)
Brinksma, Ate (geb. 23 apr 1864 te Leeuwarderadeel)
Brinksma, Bauke (geb. 13 okt 1870 te Doniawerstal)
Brinksma, Bauke (geb. 6 mrt 1803 te Idskenhuizen - ovl. 4 mei 1868)
Brinksma, Bregtje Gerbens (geb. te Gauw)
Brinksma, Cornelis Annes (geb. 12 sep 1747 te Idskenhuizen - ovl. voor 1820)
Brinksma, Cornelis Hendriks (geb. 5 mei 1797 te Idskenhuizen - ovl. 28 apr 1873 te Doniawerstal)
Brinksma, Cornelis Pieters (geb. 1 mrt 1807 te Westermeer)
Brinksma, Cornelis (geb. 5 jan 1815 te Haskerland - ovl. 22 nov 1878 te Haskerland)
Brinksma, Dieuwke (geb. 4 jan 1825 te Doniawerstal - ovl. 16 jan 1894 te Hemelumer Oldefert)
Brinksma, Douwe (geb. 8 jun 1788 te Goingarijp)
Brinksma, Eise (geb. 3 jan 1876 te Leeuwarderadeel)
Brinksma, Fedde (geb. 12 okt 1893 te Doniawerstal)
Brinksma, Feikjen (geb. 1805 te Haskerland - ovl. 30 jan 1869 te Haskerland)
Brinksma, Fokeltje Gerbens (geb. 1 jan 1783 te Goingarijp)
Brinksma, Fokeltje Klazes (geb. 21 dec 1858)
Brinksma, Folkert Johannes (geb. ± 1861 - ovl. 22 jan 1863 te Baarderadeel)
Brinksma, Folkert Pieters (geb. 1 nov 1803 te Westermeer - ovl. 28 jun 1844 te Rauwerdehem)
Brinksma, Folkert (geb. 6 dec 1871 te Rauwerdehem)
Brinksma, Froukje Gerbens (geb. 15 mei 1786 te Goingarijp - ovl. 22 aug 1874 te Wymbritseradeel)
Brinksma, Froukje (geb. 12 okt 1775 te Idskenhuizen)
Brinksma, Gaiske (geb. 28 sep 1873 te Rauwerdehem)
Brinksma, Geertje (geb. 19 jun 1875 te Doniawerstal)
Brinksma, Geeske (geb. 5 mrt 1837)
Brinksma, Gerben Annes (geb. 1806 - ovl. 30 sep 1827)
Brinksma, Gerben Annes (geb. 30 aug 1745 te Idskenhuizen)
Brinksma, Gerben (geb. 14 mrt 1826 te Leeuwarderadeel)
Brinksma, Gerben (geb. 5 mei 1837 te Baarderadeel - ovl. 26 jun 1840)
Brinksma, Gerben (geb. 9 dec 1843 te Sneek)
Brinksma, Gerrit (geb. 13 sep 1895 te Doniawerstal - ovl. te Zutphen)
Brinksma, Gerrit (geb. 14 jun 1891 te Doniawerstal)
Brinksma, Gerrit (geb. 8 nov 1822 te Doniawerstal - ovl. 27 jan 1873 te Doniawerstal)
Brinksma, Gooitsen (geb. 7 jan 1812 te Doniawerstal - ovl. 23 jul 1812 te Doniawerstal)
Brinksma, Gretske (geb. 15 okt 1830 te Doniawerstal - ovl. 7 aug 1890 te Leeuwarden)
Brinksma, Grietje (geb. 13 sep 1843 te Doniawerstal - ovl. 7 jul 1846 te Doniawerstal)
Brinksma, Grietje (geb. 15 aug 1866 te Leeuwarderadeel)
Brinksma, Grietje (geb. 23 sep 1848 - ovl. 21 okt 1871 te Doniawerstal)
Brinksma, Grietje (geb. 24 nov 1830 te Doniawerstal - ovl. 5 jan 1905 te Doniawerstal)
Brinksma, Grietje (geb. 5 feb 1790 te St.Nicolaasga)
Brinksma, Hendrik Cornelis (geb. 29 jul 1770 te Idskenhuizen)
Brinksma, Hendrik Johannes (geb. 16 dec 1838 te Doniawerstal)
Brinksma, Hendrik (geb. 10 jan 1846 te Doniawerstal - ovl. 29 nov 1922 te Doniawerstal)
Brinksma, Hendrik (geb. 11 dec 1834 te Doniawerstal - ovl. 6 sep 1835 te Doniawerstal)
Brinksma, Hendrik (geb. 12 dec 1850 te Doniawerstal - ovl. 29 aug 1928 te Doniawerstal)
Brinksma, Hendrik (geb. 13 mrt 1834 - ovl. 20 mrt 1890)
Brinksma, Hendrik (geb. 15 nov 1874 te Gaasterland - ovl. 15 jun 1883 te Gaasterland)
Brinksma, Hendrik (geb. 21 dec 1774 te Vinkega)
Brinksma, Hendrik (geb. 27 okt 1860 te Gaasterland - ovl. 15 mrt 1864 te Gaasterland)
Brinksma, Hendrik (geb. 3 jul 1899 te Idskenhuizen - ovl. 21 apr 1963 te Leiden)
Brinksma, Hendrik (geb. 3 mei 1834 te Doniawerstal - ovl. 4 jun 1848 te Doniawerstal)
Brinksma, Hendrik (geb. 30 nov 1819 te Doniawerstal - ovl. 25 feb 1823 te Doniawerstal)
Brinksma, Hendrik (geb. 6 apr 1828 te Doniawerstal - ovl. 2 jul 1831 te Doniawerstal)
Brinksma, Hille (geb. 28 sep 1832 te Doniawerstal)
Brinksma, Hiltje (geb. 23 aug 1847 te Doniawerstal)
Brinksma, Jacob (geb. 24 mrt 1879 te Baarderadeel)
Brinksma, Jacob (geb. 5 apr 1880 te Baarderadeel)
Brinksma, Jan Johannes
Brinksma, Jan Klazes (geb. 23 apr 1813 te Woudsend)
Brinksma, Jan Nanne (geb. 25 jan 1907 te Langweer - ovl. 30 nov 1954 te Onderdijk)
Brinksma, Jan (geb. 23 okt 1841 te Doniawerstal - ovl. 24 okt 1842 te Doniawerstal)
Brinksma, Janke (geb. 10 jan 1875 te Doniawerstal - ovl. 8 sep 1962)
Brinksma, Jantje Jans (geb. 10 okt 1783 te Uitwellingerga)
Brinksma, Jantje (geb. 5 jan 1897)
Brinksma, Jelke (geb. 8 dec 1900 te Delfstahuizen - ovl. 11 dec 1980)
Brinksma, Jelle (geb. 22 jul 1831 te Doniawerstal - ovl. 5 feb 1899 te Doniawerstal)
Brinksma, Jeltje Annes (geb. 1808 - ovl. 19 jul 1882)
Brinksma, Jeltje (geb. 1 mrt 1793 te Gauw - ovl. 23 aug 1853 te Wymbritseradeel)
Brinksma, Jetze (geb. 1 jan 1884 te Doniawerstal - ovl. 27 jun 1884 te Doniawerstal)
Brinksma, Jetze (geb. 16 okt 1917 te Langweer - ovl. 25 mrt 1994)
Brinksma, Jetze (geb. 28 feb 1872 te Doniawerstal - ovl. 21 okt 1882 te Doniawerstal)
Brinksma, Jetze (geb. 6 sep 1887 te Doniawerstal - ovl. 8 mrt 1888 te Doniawerstal)
Brinksma, Jinke (geb. 14 aug 1873 te Leeuwarderadeel)
Brinksma, Johannes Annes (geb. 5 dec 1751 te Idskenhuizen)
Brinksma, Johannes Folkerts (geb. 1833 te Rauwerd - ovl. 20 feb 1900 te Baarderadeel)
Brinksma, Johannes Gerbens (geb. 16 dec 1790 te Gauw - ovl. 27 jan 1862 te Leeuwarderadeel)
Brinksma, Johannes Hendriks (geb. 2 feb 1877 te Idskenhuizen - ovl. 30 dec 1952 te Sneek)
Brinksma, Johannes (geb. 13 mrt 1806 te Idskenhuizen - ovl. 18 jan 1860 te Doniawerstal)
Brinksma, Johannes (geb. 24 feb 1863 te Leeuwarderadeel)
Brinksma, Johannes (geb. 7 sep 1875 te Idaarderadeel)
Brinksma, Johanneske (geb. 17 aug 1841 te Doniawerstal)
Brinksma, Klaas Jansz (geb. 1777 - ovl. 12 dec 1848 te Wymbritseradeel)
Brinksma, Klaas Klazes (geb. 15 aug 1818 te Wymbritseradeel)
Brinksma, Kornelis (geb. 23 aug 1865 te Doniawerstal - ovl. 9 nov 1933 te Wymbritseradeel)
Brinksma, Korneliske (geb. 1 mrt 1881 te Doniawerstal - ovl. 3 mei 1883 te Doniawerstal)
Brinksma, Korneliske (geb. 12 dec 1885 te Doniawerstal - ovl. 13 okt 1886 te Doniawerstal)
Brinksma, Kornelus (geb. 12 dec 1821 te Doniawerstal - ovl. 4 jul 1869)
Brinksma, Lammert (geb. 18 mrt 1779 te Vinkega)
Brinksma, Luitzen (geb. 10 mrt 1853 te Doniawerstal - ovl. 3 mrt 1854 te Doniawerstal)
Brinksma, Luitzen (geb. 17 jan 1859 te Doniawerstal - ovl. 19 jan 1863 te Doniawerstal)
Brinksma, Luitzen (geb. 19 jul 1863 te Doniawerstal)
Brinksma, Lykeltje (geb. 18 jan 1787 te St.Nicolaasga)
Brinksma, Namkje (Nammy) PRIVACY FILTER
Brinksma, Namkje Johannes (geb. 12 jan 1905 - ovl. 23 jan 1927)
Brinksma, Oege (geb. 11 jun 1871 te Leeuwarderadeel)
Brinksma, Oetske (geb. 30 dec 1777 te Idskenhuizen)
Brinksma, Pieter (geb. 17 dec 1780 te Idskenhuizen - ovl. 30 jun 1844 te Haskerland)
Brinksma, Pieter (geb. 19 jun 1838 te Rauwerdehem - ovl. 17 mrt 1922 te Hennaarderadeel)
Brinksma, Rinske PRIVACY FILTER
Brinksma, Rinske (geb. 23 jan 1871 te Doniawerstal - ovl. 3 jul 1886 te Doniawerstal)
Brinksma, Rinske (geb. 24 mrt 1773 te Idskenhuizen)
Brinksma, Rouke Jans (geb. 5 jun 1786 te Oppenhuizen)
Brinksma, Saakje (geb. 5 okt 1869 te Rauwerdehem)
Brinksma, Saapke (geb. 4 feb 1800 te Idskenhuizen - ovl. 6 jun 1872 te Doniawerstal)
Brinksma, Sietske (geb. 1 sep 1809 te Idskenhuizen - ovl. 13 mrt 1887 te Doniawerstal)
Brinksma, Sijke (geb. 10 mrt 1902 te Delfstahuizen - ovl. 29 jan 1977)
Brinksma, Sipke Thijs (geb. 16 okt 1919 te Langweer - ovl. 18 mei 1976)
Brinksma, Sytske Pieters (geb. 22 sep 1808 te Westermeer)
Brinksma, Sytske (geb. 3 jan 1812 te Haskerland - ovl. 17 apr 1814 te Haskerland)
Brinksma, Taede (geb. 1 apr 1879 te Leeuwarderadeel)
Brinksma, Teade (geb. 9 jun 1800 te Gauw)
Brinksma, Tetje (geb. 1877 te Baarderadeel)
Brinksma, Tiede (geb. 11 jul 1868 te Rauwerdehem)
Brinksma, Tietje Gerbens (geb. 10 okt 1773 te Vinkega)
Brinksma, Tietje Gerbens (geb. 12 jul 1796 te Gauw - ovl. 20 jan 1848 te Doniawerstal)
Brinksma, Tine PRIVACY FILTER
Brinksma, Tjaltje (geb. 17 feb 1857 te Doniawerstal)
Brinksma, Tjitske Annes (geb. 21 sep 1749 te Idskenhuizen - ovl. 2 sep 1839)
Brinksma, Tjitske (geb. ± 1810)
Brinksma, Trijntje Annes (geb. 2 feb 1754 te Idskenhuizen)
Brinksma, Trijntje (geb. 10 mrt 1784 te St Nicolaasga)
Brinksma, Trijntje (geb. 16 apr 1893)
Brinksma, Uilkje Klazes (geb. 14 jan 1827 te Wymbritseradeel)
Brinksma, Uilkje Klazes (geb. 5 feb 1824 te Wymbritseradeel - ovl. 1906)
Brinksma, Uilkjen (geb. 8 jun 1756 te Idskenhuizen)
Brinksma, Wieger (geb. 30 mrt 1879 te Doniawerstal - ovl. 18 mrt 1882 te Doniawerstal)
Brinksma, Zwaantje (geb. 26 apr 1865 te Leeuwarderadeel)
Brinxma, Akke Alberts (geb. 1787)
Brinxma, Albert Johannes (geb. ± 1750)
Brinxma, Anne Hendriks (geb. ± 1718 te Idskenhuizen)
Brinxma, Antje Jans (geb. 29 jul 1753 te Nijehaske)
Brinxma, Cornelis Hendriks (ovl. 17 apr 1775 te Opsterland)
Brinxma, Cornelis (geb. ± 1670)
Brinxma, Gerben Johannes (geb. 1740 te Lemmer)
Brinxma, Gertje Jans (geb. 12 mei 1747 te Nijehaske)
Brinxma, Hendrik Cornelis (geb. ± 1695)
Brinxma, Hendrik Johannes (geb. 1751 - ovl. 1809 te Hogebeintum)
Brinxma, Hendrik (geb. 30 dec 1743 te Idskenhuizen)
Brinxma, Hendrik (ged. 18 aug 1748 te Doniawerstal)
Brinxma, Hendrik (ged. 7 jun 1744 te Doniawerstal)
Brinxma, Jan Hendriks (geb. 1724 te Nijehaske)
Brinxma, Jan Johannes (geb. ± 1754)
Brinxma, Johannes Alberts (geb. 1781)
Brinxma, Johannes Hendriks (geb. te Langweer - ovl. voor 1758)
Brinxma, Trijntje Jans (geb. 22 dec 1748 te Nijehaske)
Brinxma, WytskeJohannes (ged. 27 mei 1745 te Langweer)
Brits, Hendrikman (geb. dec 1837 - ovl. 22 mrt 1839 te Maarssen)
Brits, Willem (geb. 1798 te Brummen)
Broechters, Romck Jan
Broek, Magdalena van den
Broek, Maria van de
Broek, Sophia Beliana Maria van den
Broer, Dirk (geb. 1866 te Berkhout)
Broer, Jacob (geb. 1864 te Berkhout)
Broer, Pieter (geb. 1896 te Andijk)
Broer, Simon
Broer, Trijntje (geb. 1899 te Andijk)
Broers, Jacob
Broers, Neeltje (geb. 1877 te Broek in Waterland)
Broerse, Cornelis Pietersz (geb. 25 dec 1788 te Hoogwoud)
Broerse, Pieter
Brons, Aartje (ovl. 25 apr 1816 te Hoorn)
Brost/Ottebrost, Otto Fransen (ged. 14 sep 1794)
Brouwer, Aafje
Brouwer, Aaltje Faas (geb. ± 1717 - ovl. 1781)
Brouwer, Dieuwertje Jansdr (geb. 2 mrt 1749 te Andijk)
Brouwer, Dirk (geb. 26 sep 1826 te Andijk)
Brouwer, Guurtje (geb. 1850 te Zwaag)
Brouwer, Hanna (geb. ± 1760)
Brouwer, Hylke Jimmes (geb. 1818)
Brouwer, Jan Evertsz
Brouwer, Jan (geb. 1880 te Westwoud)
Brouwer, Jan
Brouwer, Jimme Hylkes
Brouwer, Keetje (ovl. voor 1861)
Brouwer, Klaas
Brouwer, Sieske
Brouwer, Trijntje
Brugge, Maria van (geb. 1800)
Bruggen, Cornelis van (geb. 1859 te Strijen)
Brugman, Ariaantje Pieters
Bruijn, Annaatje
Bruijn, Gerard de
Bruijn, Helena de (geb. 1896 te Amsterdam)
Bruijn, Helena de
Bruijn, Pieter
Bruijn, Trijntje (geb. 20 jun 1825 te Enkhuizen - ovl. 8 sep 1907 te Andijk)
Bruijnick, Carolina
Bruin, Teunis (geb. 15 dec 1863 te Edam - ovl. 9 mrt 1963 te Blaricum)
Bruin, Willemptje
Bruinewoud, Ymkjen Sanders de
Bruinsma, Gerbrig Wouters (geb. ± 1805 - ovl. 26 apr 1885 te Doniawerstal)
Bruinsma, Jan (geb. ± 1798)
Bruinsma, Korneliske Uilkes
Bruinsma, Sjoukje
Bruinsma, Wouter Jans
Brussel, Antje
Bueren, Francina Wilhelmina Lammerts van (geb. 1907)
Buijl, Aagje Jansd. (geb. 1743 te Krommenie - ovl. 24 mei 1786 te Krommenie)
Buijsman, Aaf Nannesz (ged. 6 mei 1770 te Andijk - ovl. 23 apr 1803 te Andijk)
Buijsman, Christiaan Petrus (geb. 1886 te Amsterdam)
Buijsman, Cornelis Nansz (geb. 23 okt 1776 te Andijk - ovl. 22 apr 1830 te Andijk)
Buijsman, Hendrik (geb. 5 feb 1860 te Zaandam)
Buishand, Elisabeth (geb. 1873 te Andijk)
Buishand, Geertje (geb. 1874 te Andijk)
Buishand, Jan (geb. 1806 te Enkhuizen)
Buishand, Jan (geb. 1870 te Andijk)
Buishand, Jantje (geb. 1876 te Andijk)
Buishand, Klaasje (geb. 1882 te Andijk)
Buishand, Marijtje
Buishand, Pieter (geb. 10 mrt 1844 te Andijk - ovl. 27 dec 1907)
Buishand, Pieter (geb. 1895 te Andijk)
Buishand, Tjark
Buishand, Tjerk (geb. 1841 te Enkhuizen)
Buishand, Tjerk (geb. 1871 te Andijk)
Buishand, Trijntje (geb. 1 apr 1880 te Andijk - ovl. 14 mei 1938)
Buishand, Trijntje (geb. 1898)
Buisman, Andries (geb. 1879 te Zwartsluis)
Buisman, Gerrit
Buitendijk, Willem (geb. 1867 te Groote Lindt)
Buitenhof, Janke (geb. 1850 te Franeker)
Buitenhuis, Lambertus (geb. 9 jun 1902 te Apeldoorn)
Buitenhuis, Willem
Bullooper, Dirck Pietersz (geb. 4 aug 1652 - ovl. 10 mrt 1718)
Bullooper, Lijsbeth Pieters (ovl. 7 nov 1739 te Andijk)
Bullooper, Pieter Willems (geb. 1640 - ovl. 10 dec 1697)
Bultstra, Antje Aukes (geb. 13 jan 1791 te Oudeschoot - ovl. 31 mei 1866)
Bunschoten, Stijntje
Burg, Adrianus van den
Burg, Anna Cornelia van den (geb. ± 1817 te Alkmaar)
Burger, Dirk
Burger, Grietje (geb. 1801 te Wervershoof)
Burger, IJtje (geb. 1790 te Wervershoof - ovl. voor 1860)
Burger, Maartje (geb. 1871 te Midwoud)
Burggraaff, Filippus (geb. 1888 te Aalsmeer)
Burggraaff, Gerrit
Busken, Johanna Pieternella (geb. 21 jan 1799 te Enkhuizen)
Buter, Geertje (geb. 16 sep 1837 te Harenkarspel - ovl. ± 1938)
Butter, Maartje Cornelisd (geb. 28 mrt 1800 te Zaandijk)
Campbell Mackay, Isabella (geb. 1849 te Farr,Sutherlandshire/Invernader - Sutherland, ovl. 26 mrt 1915 te Govanhill,Glasgow, Scotland)
Carels, Trijntje
Carres, Jacob (geb. 1741 te Landsmeer)
Carres, Leuwtje (ged. 15 mei 1768 te Landsmeer)
Cate, Lamkjen Sybes ten
Cats, Aron (geb. ± 1821 te Gouda)
Cats, Jacob Elias
Centen, Carel Pieterse (ged. 11 dec 1712 te Wormerveer)
Centen, Pieter (ged. 27 feb 1771 te Wormerveer - ovl. 5 dec 1800 te Wormer)
Claas, Maartje (geb. te Hoogkarspel)
Claases, Antie (geb. 1722 te Gaast)
Claasz, Cornelis (geb. te Hauwert)
Clark, Agnes Freeland (geb. 24 jul 1887 te Arbucklle,Airdrie - Scotland)
Clarke, John (geb. ± 1868)
Clarke, John
Clausing, Gerrit Fredrik (Gerhard Friedrich) (geb. 3 nov 1797 te Venne (duitsland) - ovl. 2 aug 1871 te Heemstede)
Clausing, Maria Elisabeth (geb. 1840 te Heemstede)
Cloeck, Gerardus
Cloeck, Maria Margaretha (geb. ± 1862 te Alkmaar)
Cloppenburg, Jan (geb. 9 apr 1820 te Leeuwarden)
Cloppenburg, Jan
Cloppenburg, Johannes (geb. 3 jan 1787 te Leeuwarden)
Coenen, Wilhelmina
Coenraads, Gerrit
Coenraads, Jacob (geb. 1847 te Zaandam)
Coenraads, Jacob (geb. 6 jul 1820 te Zaandam - ovl. 17 dec 1846 te Zaandam)
Cohen, Meier Benjamin
Colquhoun, John (geb. ± 1780 te <Inverkip - Rfw, Sct>)
Colquhoun, Margaret (geb. 1798)
Comello, Elske (geb. 1871 te Luinjeberd)
Comello, Petrus Willems
Compostel, Jacob
Cooyman, Aafje Jacobs
Cooyman, Claas Reynders
Cornelisse, Metje Aaltje
Corver, Aagje
Corver, Dirk Arendsz (ged. 5 feb 1668 te Zaandijk)
Corver, Simon (ged. 8 mei 1696)
Corver, Willempje Simons (ged. 17 mrt 1745 te Wormer - ovl. 2 jan 1799 te Wormerveer)
Cosijnis, Antje van
Couvert, Dieuwertje (geb. 1856 te Westwoud)
Couvert, Dirk (geb. 1862 te Westwoud)
Couvert, Germent
Couvert, Grietje (geb. 1864 te Westwoud)
Couvert, Hendrik (geb. 1831 te Midwoud)
Craft, Hermsen Dircksz
Cragt (later Meulen), Dirck Pietersz (geb. 5 mrt 1670 - ovl. 4 feb 1740)
Cragt, Griet Hermens (ged. 5 aug 1640 te Wervershoof - ovl. 8 okt 1718 te Andijk)
Cragt, Pieter Harmensz (ged. 25 okt 1643 te Wervershoof)
Cremer, Catharina Maria
Crol, Dirk (ged. 2 dec 1759 te Doniawerstal)
Crol, Gerrit (ged. 16 apr 1758 te Doniawerstal)
Crol, Jan Gerrits
Crol, Tytie (ged. 28 feb 1762 te Idskenhuizen - ovl. 1762)
Croll, Cornelis (geb. 12 sep 1857)
Croll, Cornelis
Croll, Hendrik Cornelis (geb. 4 mrt 1823 te Alkmaar)
Croll, Jan (geb. 24 jun 1859)
Croll, Joanette Wilhelmina (geb. 7 jul 1859 te Enkhuizen - ovl. 3 mrt 1865 te Enkhuizen)
Croll, Johanna Maria Jacoba (geb. 1854 te Enkhuizen)
Croll, Leendert (geb. 1857 te Enkhuizen)
Croll, Simon Willem (geb. 20 jul 1830 te Steenbergen - ovl. 27 jan 1872 te Enkhuizen)
Croll, Willem
Cuijk, Anna Maria Theresia van
Curtius, Margaretha Dorothea
Daak, Elizabeth
Daalen, Johan Hendrik van (geb. 1899 te Utrecht)
Daalen, Theodorus Josephus van
Dam, Froukje Aukes van (ovl. voor 1811)
Dauphin, Jan Hendrik
Dauphin, Jozef Christiaan (geb. 10 nov 1907 te Heerlen - ovl. 8 nov 1987 te Uden)
De Linden, Evert over (geb. 1871 te Enkhuizen)
De Linden, Reinardus over
Decendre, Renske (geb. 10 mei 1926 te Groningen - ovl. 11 nov 1992 te Zwolle)
Deddedr, Haithien (ovl. 1602)
Deik, Heintje van
Dekker, Arent
Dekker, Catharina
Dekker, Elizabeth (geb. 1847 te Hoorn)
Dekker, Elizabeth (geb. 1889 te Venhuizen)
Dekker, Gerrit
Dekker, Grietje
Dekker, Guurtje
Dekker, Harmen
Dekker, Hendrik (geb. 1802)
Dekker, Hendrika Johanna (geb. 11 feb 1842 te Empe (gem. Brummen) - ovl. 7 jul 1916 te Voorst)
Dekker, Henricus
Dekker, Jan
Dekker, Jantje
Dekker, Jormet Lucas (geb. ± 1741 - ovl. ± 1800)
Dekker, Klaas (geb. 1850 te Zaandam)
Dekker, Neeltje
Dekker, Reinouw Pietersd
Dekker, Trijntje
Dekker, Trijntje
Delsen, Hendrik van (geb. 1818 te Leerdam)
Demmendal, Trijntje Lodewijks
Demoet, Gerritje
Diederiks, Gerritje C
Diepen, Regina Margaretha van
Diestelhof, Jacomina (geb. 1875 te Olst)
Dijk, Anne Ulbes van (geb. te Sijbrandaburen)
Dijk, Dirkje van
Dijk, Engbert van (ovl. voor 1828 te Hoorn)
Dijk, Gerarda Jani van (ged. 30 nov 1794 te Oostzaan)
Dijk, Gerrit Jan van
Dijk, Rijkje van
Dijk, Rimke Eelkes van
Dijk, Roelof van (ovl. voor 1865)
Dijk, Simon van
Dijk, Trijntje van (geb. ± 1793 te Zaandam - ovl. 2 aug 1847 te Zaandijk)
Dijk, Truitje van (geb. 1799 te Hoorn)
Dijk, Ulbe Johannes van (geb. ± 1750)
Dijk, Zuster Ulbes van (geb. 1776 - ovl. 1 jun 1820 te IJlst)
Dijkhorst, Maria van
Dijkhuis, Arend
Dijkhuis, Hendrina (geb. ± 1795 te Groningen)
Dijkman, Grietje
Dijkman, IJtje Cornelis (geb. 1804 te Andijk)
Dijksman, Dina
Dijkstra, Agnieta Lolkes
Dijkstra, Antsje Jentjes
Dijkstra, Geertje Jeltes
Dijkstra, Jan (geb. 1871 te Jislum)
Dijkstra, Jikke Rinderts
Dik, Grietje (geb. 9 feb 1802 te Krommenie - ovl. 9 mrt 1803 te Krommenie)
Dik, Marijtje (geb. 1862 te Wormerveer)
Dik, Simon Cornelis (geb. 19 jan 1770 te Krommeniedijk - ovl. 27 dec 1837 te Krommenie)
Dik, Simon
Dikstaal, Geertje (geb. 1870 te Nibbixwoud)
Dikstaal, Jacob
Dillewijn, Jacobus Johannes (geb. 1871 te Aalsmeer)
Dircks, Marij (geb. 1645 - ovl. 1727)
Dirks, Daniel Jan (geb. 1776 te Hoorn - ovl. 1793 te Hoorn)
Dirks, Daniel (ovl. 13 jul 1762 te Hoorn)
Dirks, Elisabeth Johanna (geb. 19 apr 1750 te Hoorn - ovl. 4 jan 1817 te Hoorn)
Dirks, Evert Jan (ged. 24 mei 1785 te Hoorn - ovl. 1788)
Dirks, Evert (ged. 13 mei 1783 te Hoorn - ovl. 1783 te Hoorn)
Dirks, Jan
Dirks, Johanna (geb. 19 apr 1750 te Hoorn - ovl. 28 apr 1750 te Hoorn)
Dirxs, Joan (geb. 6 jan 1741 te Hoorn - ovl. 1 jan 1807 te Hoorn)
Ditewig, Geertrui
Docter, Eibert
Docter, Hendrikje
Does, Elsje van der (geb. 1846 te Katwijk)
Does, Hendrikman (geb. jul 1838 - ovl. 17 jan 1839 te Maarssen)
Does, Lammert (geb. 1810 te Maarssen)
Does, Wigtman van der
Does, Willempje Jans (geb. ± 1783)
Doets, Gerrit (geb. 1847 te Middelie)
Doets, Jan Gerritsz
Doets, Neeltje (geb. 1897 te Zaandam)
Doets, Willem
Dol, Trijntje
Dood, Maartje Claas de (geb. 1866)
Doodgeboren jongen, (geb. 14 mrt 1890 - ovl. 14 mrt 1890 te Vinkeveen en Waverveen)
Doodgeboren jongen, (geb. 2 sep 1825)
Doodgeboren jongen, (geb. 22 jan 1871 te Rolde - ovl. 22 jan 1871 te Rolde)
Doodgeboren jongen, (geb. 22 jan 1881 te Vinkeveen en Waverveen - ovl. 22 jan 1881)
Doodgeboren jongen, (geb. 26 feb 1869)
Doodgeboren jongen, (geb. 3 sep 1825)
Doodgeboren jongen, (geb. 8 mei 1866 te Aengwirden)
Doodgeboren jongen, (geb. 9 aug 1889 te Wonseradeel - ovl. 9 aug 1889)
Doodgeboren jongen, (ovl. 5 feb 1902)
Doodgeboren jongen,
Doodgeboren kind, (geb. 16 jul 1776 te Andijk)
Doodgeboren kind,
Doodgeboren meisje, (geb. 13 feb 1851 te Doniawerstal)
Doodgeboren meisje, (geb. 13 mei 1866 te Wymbritseradeel)
Doodgeboren meisje, (geb. 1858 te Wymbritseradeel)
Doodgeboren meisje, (ovl. 11 jan 1844 te Wymbritseradeel)
Doodgeboren meisje, (ovl. 22 sep 1854 te Wymbritseradeel)
Doolaard, Gijsbert (geb. 1867 te Strijen)
Doorn, Willemijntje van (geb. 1750)
Doornebosch, Geertruida (geb. 29 aug 1867 te Voorst - ovl. 8 aug 1929 te Voorst)
Doornebosch, Harmen Jan
Doornebosch, Hendrika Johanna (geb. 1 dec 1879 te Voorst - ovl. 6 apr 1962 te Apeldoorn)
Doornebosch, Martinus (geb. 2 okt 1837 te Voorst - ovl. 2 feb 1920 te Voorst)
Doornebosch, Reindje (geb. 3 aug 1871 te Voorst - ovl. 11 aug 1969 te Eerbeek (gem.Brummen))
Doornebosch, Roelof (geb. 24 jan 1865 te Voorst - ovl. 26 mei 1866 te Voorst)
Dorhout, Gepke (geb. 1879 te Wirdum)
Dotinga, Doedt Offkes (ovl. na 1511)
Douma, Antje (geb. 6 jun 1899 te Wymbritseradeel)
Douma, Ate (geb. 30 jul 1885 te Oppenhuizen Wymbritseradeel)
Douma, Ate
Douma, Gerben Ates (geb. 4 jun 1858)
Douma, Hans Gerbens (geb. 11 sep 1894 te Wymbritseradeel)
Douma, Jan Gerbens (geb. 13 jun 1892 te Wymbritseradeel)
Douma, Jitske Gerbens (geb. 25 sep 1882 te Wymbritseradeel)
Douma, Klaas Gerbens (geb. 16 okt 1887 te Wymbritseradeel - ovl. 26 sep 1964 te Balk)
Douma, Nantje
Douma, Tjitske Gerbens (geb. 11 apr 1890 te Wymbritseradeel)
Douma, Wytske (geb. 16 aug 1896 te Wymbritseradeel)
Dral, Guurtje Alderts
Driel, Jan Hendrik van (geb. 1891 te Strijen)
Driest, Andries Lammerts (geb. 1747 - ovl. 25 mrt 1833 te Schoterland)
Driest, Hiltje Andries (geb. 1777 - ovl. 31 mei 1839)
Droge, Elisabeth (geb. te Schiedam)
Droge, Johannes Frederik Wilhelm (geb. te Vlaardingen)
Droogh, Jacob (geb. 23 feb 1727 te Berkhout)
Droogh, Neeltje Jacobs
Droogh, Volkert (ovl. 1754)
Drost, Oege (geb. 1823 te Sloten)
Dubbeld, Trijntje
Dudock, Catharina (geb. 1844 te Hoorn)
Duif, Trijntje
Duiker, Herman
Duinmeijer, Margaretha (geb. 1802 te Alkmaar - ovl. 26 apr 1861 te Edam)
Duinmeijer, Simon
Dumpel, Henriette Maria (geb. 12 jul 1905 te Soerabaja)
Duzink, Johannes
Dweelaard, Hendrika Maria (geb. 1900 te Amsterdam)
Dweelaard, Willem Leonard
Eb, Lijsbet
Ederen, Alida van
Edse, Maria de
Eedes, Obbe
Eelckedr, Jouckien (geb. 1621 - ovl. na 1658)
Eelckes, Reithie (geb. 1626 - ovl. 1653)
Eelkes, Aukje
Eelkes, Oene
Eendebak, Aaltje (geb. 1881 te Ransdorp)
Eenhoorn, Maarten
Eenhuizen, Gerrit (geb. 27 mrt 1906 te Zaandam - ovl. 29 apr 1980 te Hilversum)
Eerden, Pietertje van
Eg, Cornelis Jans
Eg, Trijntje Cornelis (ged. 11 okt 1739 te Westzaandam)
Egas, Anthonie (geb. 1886 te Nieuwer Amstel - ovl. 7 jun 1935 te Amsterdam)
Egas, Wouter
Egbert, Aagje Jansd.
Egges, Guertje
Eijk, Elisabeth (geb. 1827)
Eijndhoven, Maria Catharina Francisca Wilhelmus van
Eijsselsteijn, Elisabeth
Eindhoven, Jannetje
Eindhoven, Johanna (geb. 25 okt 1811 te Blokzijl)
Ekkelboom, Antje (geb. 10 jun 1841 te Doniawerstal)
Ekkelboom, Antje (geb. 30 jan 1836 te Doniawerstal)
Ekkelboom, Berber (geb. 15 sep 1845 te Doniawerstal)
Ekkelboom, Berend Tiemens (geb. 1799 - ovl. 3 dec 1871)
Ekkelboom, Hendrik (geb. 23 dec 1831 te Doniawerstal - ovl. 30 nov 1833 te Doniawerstal)
Ekkelboom, Hendrik (geb. 7 sep 1834 te Doniawerstal - ovl. 19 okt 1920 te Doniawerstal)
Ekkelboom, Thiemen (geb. 12 jun 1850 te Doniawerstal)
Ekkelboom, Thiemen (geb. te Doniawerstal)
Ekkelboom, Tiemen Beerends
Ekkelboom, Tiementje (geb. 17 jan 1830 te Doniawerstal)
Ekkelboom, Zwaantje (geb. 2 jun 1843)
Elbers, Trijntje
Elders, Josephus Bernardus
Elders, Theodorus Wilhelmus (geb. 1870 te Amsterdam)
Elk, Maria van
Ellerman, Dieuwertje
Elst, Aafje Pietersd van der (geb. 1777 te Knollendam)
Emans, Catharina
Embden, Maria Hendrika (Maritje) van (geb. ± 1765)
Engel, Grietje (geb. 19 mrt 1861 te Koog aan de Zaan - ovl. 4 apr 1932)
Engel, Jacob (geb. 1859 te Koog aan de Zaan)
Engel, Jan (geb. 1893 te Zaandam)
Engel, Laura (geb. 1842 te Hoorn)
Engel, Simon Willem (geb. 1892 te Zaandam)
Engel, Simon
Engel, Willem Simon (geb. 1890 te Zaandam)
Engels, Hendricus (geb. 1836)
Engels, Johannes (geb. 1832 te Strijen)
Ens, Neeltje Frans
Eppinga, Idskjen Gerardus
Evekink Busgers, Henriette F (ovl. voor 1920)
Evenblij, Pieter Hendriks
Exalto, Gerrit
Exalto, Jannetje (geb. 1820 te Zaandam)
Ezerman, Hendrika
F/Tidder, Geertje
Faber, Juditha (geb. 1844 te Akkrum)
Feeke, Maartje
Feenstra, Antje (geb. 14 aug 1832 te Doniawerstal)
Feenstra, Antje (geb. 7 jun 1841 te Doniawerstal)
Feenstra, Douwe (geb. 10 apr 1839 te Doniawerstal)
Feenstra, Geeltje (geb. 11 jan 1830 te Doniawerstal)
Feenstra, Sietske (geb. 26 sep 1835 te Doniawerstal)
Feenstra, Sietske (geb. 5 mei 1843 te Doniawerstal)
Feenstra, Wytze Bernardus (geb. ± 1799 te Compagnie onder Jubbega Schurega - gemeente Schoterland)
Feller, Daniel (geb. 1830)
Feller, Willem
Ferrel, Mary Genevieve (geb. 13 jun 1901 te Libertyville - ovl. 7 mei 1993)
Ferte, Jacobus Johannes de la (geb. 1840 te Oldeboorn)
Ferwerda, Grietje Wiegers
Fierie, Jan Frederik (geb. 1870 te Wageningen)
Finke, Alexander (geb. 26 apr 1922 te Zwolle - ovl. 10 jan 1923 te Zwolle)
Finke, Gerardus Wilhelmus (geb. ± 1864)
Finke, Johan Hendrik (geb. ± 1896 te Hengelo)
Finke, Maria (geb. dec 1920 te Amersfoort - ovl. 15 jan 1921 te Hilversum)
Flem, Anna Maria
Fleumer, Jacobus Johan Wilhelm (geb. 27 sep 1902)
Floor, Anna Catharina
Florissen, Flora Paulina
Fockens, Jannetje (geb. ± 1902 te Ransdorp)
Fockens, Teunis
Folkerts, Gertje Marie (geb. 15 mei 1906 te Emden - Duitsland, ovl. 15 apr 1986 te Den Ilp)
Folpert Tietteszoons, (geb. 1465 - ovl. na 1511)
Folpertszoon, Tiete (geb. 1481 - ovl. 1527)
Fortuin, Mengel (geb. 1868 te Strijen)
Fortuin, Neeltje (geb. 1835 te Strijen)
Francken, Adriaan
Francken, Catharina Cornelia (geb. 1861 te Zaandam)
Francken, Nicolaas Adraansz
Frank, Leentje
Franken, Carel (geb. 1755 te Dresden Sachsen - ovl. 4 jan 1832 te Enkhuizen)
Franken, Carel (geb. 9 mrt 1829 te Enkhuizen - ovl. 8 aug 1916)
Franken, Elisabeth (geb. 3 apr 1806 te Enkhuizen)
Franken, Ernst Julius (geb. 1861 te Enkhuizen)
Franken, Ernst Julius (geb. 9 aug 1803 te Enkhuizen)
Franken, Jannetta Catrijna Wilhelmina (geb. 25 aug 1800 te Groningen)
Franken, Maria Elisabeth Christina (geb. 19 feb 1809 te Enkhuizen)
Fransman, Esther (geb. 1896 te Amsterdam)
Fransman, Salomon
Freeland, Agnes (geb. 5 mei 1862 te Kirkintilloch - Dunbart., Scot.)
Freeland, Allan Wallace (geb. 5 sep 1873 te Kirkintilloch - Dnb, Sct)
Freeland, Elizabeth Ferguson (geb. 6 jun 1871 te Kirkintilloch - Dnb, Sct)
Freeland, Hugh (geb. 27 sep 1797 te Cadder - Lrk, Sct)
Freeland, James (geb. ± 1803 te Renfrew - Rfw, Sct)
Freeland, James (geb. 1852 te Kilsyth - Stirling, Scot)
Freeland, James (geb. 27 feb 1826 te Cadder - Lks, Sct)
Freeland, Jane Calder (geb. 13 feb 1860 te Kirkintilloch - Dunbart., Scot.)
Freeland, Jane Calder (geb. 5 sep 1835 te Cadder - Lks, Sct)
Freeland, Janet (geb. 18 sep 1832 te Cadder - Lks, Sct)
Freeland, Janet (geb. 21 sep 1794 te Cadder - Lrk, Sct)
Freeland, Jean (geb. ± 1804 te <Renfrew - Rfw, Sct>)
Freeland, John Colquhoun (geb. 4 mei 1857 te Cambusnethen - Lanark, Scot.)
Freeland, John (geb. 11 jan 1796 te Cadder - Lks, Sct)
Freeland, John (geb. 13 mrt 1824 te Cadder - Lrk, Sct)
Freeland, John (geb. 1846 te Shotts - Lks, Sct)
Freeland, John (geb. 1864 te Kirkintilloch - Dunbart., Scot., ovl. 29 jan 1925 te Airdrie, New Monkland, Lanarkshire, Scotland)
Freeland, John (geb. 3 mei 1822 te Cadder - Lrk, Sct)
Freeland, Lewis Maitland (geb. 11 jan 1841 te Cadder - Lks, Sct)
Freeland, Margaret Colquhoun (geb. 11 dec 1866 te Kirkintilloch - Dunbart., Scot.)
Freeland, Margaret Colquhoun (geb. 8 mei 1855 te Cumbernauld - Dunbart., Scot.)
Freeland, Margaret (geb. 3 mei 1799 te Cadder - Lrk, Sct)
Freeland, Mary Wallace (geb. 30 aug 1864 te Kirkintilloch - Dunbart., Scot.)
Freeland, Mary (geb. 4 mei 1828 te Cadder - Lks, Sct)
Freeland, Mary (geb. 5 apr 1801 te Cadder - Lrk, Sct)
Freeland, Robert (geb. ± 1768 te - , Sct)
Freeland, Robert (geb. 23 jun 1820 te Cadder - Lrk, Sct)
Freeland, Thomas (geb. ± 1805 te Renfrew - Rfw, Sct)
Freeland, William (geb. 10 jun 1830 te Cadder - Lanarkshire, Scotland, ovl. te Kirkintilloch, Dnb, Sct)
Frikkee, Guurtje (geb. 1836 te Beemster)
Fris, Jan Lammertsz (geb. 7 apr 1815 te Zaandam)
Fris, Lammert
Froma, Tiedcke (geb. 1550 - ovl. 25 apr 1616)
Fuggers, Christiaan van
Fuggers, Helena van
Fulps, Reijer Fulps
Gaast, Albert Eiles van der (geb. 24 mrt 1835 - ovl. 11 aug 1908)
Galen, Trijntje van (geb. 6 jan 1901 te Zaandam - ovl. 9 sep 1963 te Wormerveer)
Gans, Jan de
Garmens, Wybrig
Geene, J.C. van PRIVACY FILTER
Geerdink, Johanna
Geerligs, Elzebe Johanna (geb. 1814 te Zutphen)
Geertruid, Geertruij
Gelton, Petrus Paulus
Gent, Johanna Maria Jacoba van
Genugten, Geertje Andrea (Ge) van der (geb. 12 jun 1896 te Nieuwer Amstel - ovl. 5 dec 1974 te Naarden)
Gerbrands, Trijn
Gerckedr, Aalbert
Gerrit/Rekers, Gaart (ged. 5 jan 1805 - ovl. 3 feb 1854 te Ermelo)
Gerrits, Lijsbeth
Geugies, Willempje
Geugjes, Jacob Jacobsz (geb. 1889)
Geugjes, Maartje
Geugjes, Pouwels Jacobusz (geb. 1812)
Geugjes, Willempje Jacobus
Geukama, Augustus Amilius Marinus (geb. 1804 te 's Hertogenbosch)
Geus, Maritje de (geb. 1797 te Hoorn)
Geus, Matthijs de
Gidts, Jan de (geb. 1808 te Gouda)
Gidts, Maria (geb. 1847 te Gouda)
Giessen, Jilles van der (geb. ± 1849 te Heinenoord)
Giessen, Krijn van der
Gijsen, Pietertje Pieters
Gijsers, Dirkje (geb. 6 jun 1865 te Landsmeer)
Gildemeier, Elisabeth (ged. 4 dec 1719 te Hoorn - ovl. 13 aug 1783 te Hoorn)
Ginkel, Evertje van
Gips, Albertus
Gips, Sophia Maria (geb. ± 1835 te Dordrecht)
Glee, Jentje Jans de
Glee, Lutske Jentjes de (geb. 8 jun 1805 te Rottum - ovl. 6 jun 1867 te Lemsterland)
Glijn, Gijsbert (geb. 1823 - ovl. 1901)
Goet, Cornelis (geb. 19 apr 1848 te Hensbroek - ovl. 7 feb 1919 te Oudkarspel)
Goet, Klaas Blom
Goezinne, Aaltje
Goot, Aaltje van der (geb. 1809 te Wyckel)
Gootjes, Reinouwtje (geb. 1855 te Idwoud)
Gors, Jan
Gors, Neeltje (geb. te Purmerend - ovl. 27 okt 1779 te Hoorn)
Gorter, Grietje (geb. 1795 te Kolhorn)
Gorter, Johannes
Gorter, Pieter (geb. ± 1828)
Gorter, Saakjen Johannes (geb. 1805 te Rauwerd)
Gorter, Tetje Gosses
Gorter, Tiede Martens
Gosems, Antje
Goudsmit, Maria Mozes
Graaf, Albert de (geb. 21 aug 1808 te Enkhuizen)
Graaf, Gerrit de (geb. 1838 - ovl. 1901)
Graaf, Jacoba Jans de (geb. 1853)
Graaf, Maria de (ovl. voor 1924)
Graaf, Maria van der
Graaff, Cornelia de
Graaff, Gerrit de
Graaff, Sijbrand de
Graaff, Trijntje de (geb. 1842 te Enkhuizen)
Graaff, Willem de (geb. 1817 te Enkhuizen)
Gragt, Bruno van der
Grasstek, Willem van
Grautman, Cornelia
Grave, Geziena
Gravemaker, Jacob (geb. 1819 te Bovenkarspel)
Gravemaker, Jan
Gravendijk, Catharina Cornelia (geb. 1877)
Gravendijk, Jan
Green, Elisabeth (geb. 1856 te Warwicks Leamington)
Grevel, Cornelia
Groen, Aafje (ged. 7 nov 1774 te Venhuizen)
Groen, Elisabeth
Groen, Elsje
Groen, Engeltje Cornelis (ged. 21 aug 1776 te Venhuizen - ovl. 21 jul 1843 te Bovenkarspel)
Groen, Geertje Jacobs
Groen, Jacob
Groen, Magdalena Benjamina
Groen, Meindert
Groen, Willem (geb. ± 1850 te Andijk)
Groenewold, Jantje Jans
Groenhuizen, Frederika
Groenland, Joseph Maria (geb. 22 mei 1908 te Heiloo - ovl. 14 mrt 1997 te Heiloo)
Groentjes, Catharina
Groes, Marijtje (ovl. voor 1834)
Groot Bronsvoort, Harmina
Groot, Aafje de (geb. 18 jan 1908 te Buiksloot - ovl. 15 jun 1992)
Groot, Aafje (geb. 1759 - ovl. 19 dec 1817 te Hoorn)
Groot, Aafje
Groot, Dieuwertje Klaasd (ged. 1766 te Krommenie - ovl. 21 feb 1835 te Wormerveer)
Groot, Gerrit de
Groot, Grietje (geb. 1859 te Andijk)
Groot, Grietje
Groot, Guurtje (geb. ± 1792 te Koog aan de Zaan - ovl. 28 dec 1835 te Oudorp)
Groot, Guurtje (geb. 1844 te Wormerveer)
Groot, Jacob de
Groot, Jacob (geb. 1814 te Wormerveer)
Groot, Jacob (geb. 1814)
Groot, Jan (geb. 1852 te Enkhuizen)
Groot, Jan
Groot, Johanna Maria de
Groot, Maartje (geb. 1795 te Hoogwoud)
Groot, Maartje
Groot, Mientje
Groot, Pieter de (geb. 1800 te Beets)
Groot, Pieter (geb. 1797 te Abbekerk)
Groot, Pieter
Groot, Remmet de (geb. 1812 te Beets)
Groot, Seintje de
Groot, Simon
Groot, Trijntje (geb. 6 mei 1840 te Venhuizen - ovl. 10 feb 1919 te Venhuizen)
Groot, Willem de (geb. 1817 te Hoorn)
Groot, Wulmpje Jacobs de (geb. 1807 te Beets)
Grootewal, Neeltje
Haagsma, Pier Jans
Haakman, Maria (geb. ± 1859 te Hoorn)
Haan, Arend de
Haan, Arie de (geb. 1874 te Graft)
Haan, Arie de
Haan, Dirk Pietersz (ovl. voor 1612)
Haan, Guurtje de (geb. 1880 te Akersloot)
Haan, Hendrikus Hermanus de (geb. 1856 te Buiksloot)
Haan, Hermanus de
Haan, Marij
Haas, Tetje de (geb. 3 nov 1793 te Andijk)
Haas, Trijntje
Hagebeuk, Evert
Hagebeuk, Geertruida (geb. 8 jun 1899 te Amersfoort - ovl. 20 feb 1987 te Elburg)
Hagen, Geertje (geb. ± 1846 te Doornspijk - ovl. 13 jun 1914 te Nunspeet)
Hagen, Giesbert
Hak, Maartje
Hakvoort, Gerardus (geb. 1827 te Amsterdam)
Hakvoort, Gerardus
Hakvoort, Susanna (geb. 1868 te Hoorn)
Halm, Ytje van (ged. 14 dec 1703 te Hoorn - ovl. 23 sep 1777 te Hoorn)
Ham (Hem), Mary (Marijtje)
Ham, Aafje (geb. 26 dec 1733 te Hoorn - ovl. 20 nov 1797 te Hoorn)
Ham, Fokeltje Jacobs
Ham, Geertje van den
Ham, Hendrik van
Ham, Trijntje Hendriks van (ged. 9 mrt 1766 te Westzaandam)
Hanzes, Tentke (ovl. 1656)
Hanzesdr, Hotske
Harder, Christoffel Christoffelsz. (geb. 1824 te Enkhuizen)
Harder, Christoffel Douwesz
Harksz, IJsbrand
Harm Berend, Herm
Harms, Hendrika (geb. 26 okt 1777 te Wilp - ovl. voor 1814)
Harms, Zwier
Harmsen, Helena
Harst, Alida Hendrika Catharina van der (geb. 1889 te Velsen)
Hart, Pieter Pietersz de
Hart, Swerus Pietersz de (geb. 13 mei 1779 te Venhuizen - ovl. 15 jun 1825 te Enkhuizen)
Hartjes, Aaltje Gerritsdr
Hartlagen, Elsje Hendriks (geb. ± 1700 - ovl. 25 feb 1761 te Oostzaandam)
Hartlagen, Hendrik
Hartman, Johanna (geb. 19 feb 1898 te Amersfoort - ovl. 2 nov 1973 te Amersfoort)
Hartog, Johanna (geb. 1859 te Koog aan de Zaan - ovl. 3 feb 1892 te Koog aan de Zaan)
Hartog, Neeltje den (geb. 1876 te Strijen)
Hartog, Pieter Jacobus
Hartog, Trijntje (geb. 1824 te Assendelft)
Hartog, Trijntje
Hauwert, Geertje (geb. 19 jun 1812 te Briokerhaven)
Hauwert, Jan
Hauwert, Maartje
Hauwert, Trijntje (geb. ± 1827 te Bovenkarspel)
Hauwert, Trijntje
Haven, Jelke
Haven, Pier J (geb. 16 jan 1883 - ovl. 9 okt 1966 te Idskenhuizen)
Haven, Tietje PRIVACY FILTER
Haverhoek, Adriana (geb. 12 dec 1909 te Zwolle - ovl. 14 jul 1998 te Deventer)
Hayes, Renske (Rimke) (geb. te Langweer)
Hazelaar, Hendrik
Hazelaar, Maria (geb. 1855)
Hedel, Leon van PRIVACY FILTER
Heek, Anna Magdalena (geb. 1800 te Utrecht)
Heek, Gerrit (geb. 1796 - ovl. 14 okt 1822 te Maarsseveen)
Heek, Hendrikman (geb. 1840 - ovl. 7 mrt 1934 te Maarssen)
Heek, Hendrikman
Heek, Jan (geb. 1793 te Maarsseveen - ovl. 26 jun 1857 te Maarssen)
Heek, Maria Elisabeth (geb. 1805 te Maarssen)
Heek, Suzanna (geb. 1799 - ovl. 2 nov 1866 te Maarsseveen)
Heekelaar, Jannetje (geb. 1849 te Zaandam - ovl. 29 dec 1930 te Zaandam)
Heerde, Griet
Heerman, Grietje (ovl. voor 1841)
Heermans/Heerema, Johanna (geb. 27 sep 1815 te Purmerend - ovl. 9 mei 1901 te Hoorn)
Heida, Klaas Sipkes
Heida, Martha Andries
Heide, Antje Baukes van der (geb. 1771 te Idskenhuizen - ovl. 15 jan 1834 te Doniawerstal)
Heide, Weintje Volkersdr van der
Heijden, Cornelia van der
Heijne, Cornelis (ovl. voor 1828)
Heijnis, Gerrit (geb. 7 mei 1871 te Westzaan - ovl. 28 jul 1939 te Hilversum)
Heijnis, Jan (geb. 1897)
Heijnis, Jannetje (geb. 27 feb 1899 te Westzaan - ovl. 16 sep 1928)
Heijnis, Klaas
Heijnis, Pieter
Heijnis, Trijntje (geb. 1832 te Westzaan)
Heinis, Klaas (geb. 1892 te Koog aan de Zaan)
Hekelaar, cornelis Jz (geb. 9 jun 1819 te Wormerveer - ovl. 25 mei 1862 te Zaandam)
Hekelaar, Jacob
Helbig, Johan Marten
Helbig, Maria Rosina (geb. 26 jun 1778 te Zuiderdrachten)
Helder, Jan
Helder, Maartje (geb. 10 mei 1819 te Obdam - ovl. 10 apr 1878 te Vreeland)
Helenklaken, Volkert (geb. 1834 te Hoorn)
Helm, Aagje van der (geb. 1894 te Assendelft - ovl. 6 aug 1965 te Wormerveer)
Helt, Albert (ged. 7 jan 1714 te Hoorn)
Helt, Albert (ged. 9 feb 1706 te Hoorn)
Helt, Fredrik
Helt, Jannetje (ged. 9 mei 1709 te Hoorn)
Helt, Magteldje (geb. 2 sep 1711 te Hoorn - ovl. 11 mei 1778 te Hoorn)
Helt, Metje (ged. 10 mei 1707 te Hoorn)
Hemert, Evert van
Hemert, Jannetje van (geb. 1788 te Baambrugge)
Hemert, Petronella van (geb. 1774 - ovl. 1841)
Hemes, Jacob Pieters (geb. 1749)
Hemes, Muus (geb. 1798 te Zaandam)
Hemes, Pieter (geb. 1780)
Hemes, Trijntje (geb. 12 okt 1787 te Zaandam)
Hemmes, Eibert (geb. 9 nov 1902 te Amsterdam - ovl. 7 aug 1971 te Apeldoorn)
Hemstra, Ymkjen Hendriks
Hendricks, Franz
Hendrickx, Maria Cornelia (geb. te Neuss (Duitsland))
Hendrik, Janke
Hendriks, Gerrit Jan (geb. 28 mrt 1867 te Voorst - ovl. 1 mei 1932 te Voorst)
Hendriks, Grietje
Hendriks, Hendrik
Hendrikse, Japikje
Herder, Cornelis den (geb. 22 nov 1806 te Schiedam)
Herder, Jacob den
Herfst, Alida (ged. 7 feb 1790 te Amsterdam)
Herfst, Anna Margaretha (ged. 4 sep 1791 te Amsterdam)
Herfst, Elisabeth Johanna (ged. 6 dec 1795 te Amsterdam)
Herfst, Elisabeth Johanna (ged. 9 mrt 1794 te Amsterdam)
Herfst, Hermanus
Herfst, Hermina Christina (geb. 6 sep 1798 te Amsterdam)
Heringa, Gerben (geb. 1811 te Tjerkgaast)
Heringa, Heere (geb. 1 okt 1791 te Tjerkgaast)
Heringa, Heere (geb. 25 dec 1775 te Idskenhuizen)
Heringa, Jacob Heres (ovl. voor 1820)
Heringa, Jetske (geb. 20 apr 1789 te Idskenhuizen)
Heringa, Johannes Jacobs (geb. 1801 te Tjerkgaast)
Heringa, Johannes (geb. 13 feb 1784 te Tjerkgaast)
Heringa, Ynze (geb. 1803 - ovl. 30 okt 1831 te Den Haag)
Hermelink, Barend
Hermelink, Mietje (geb. 1802 te Abbekerk)
Hernamt, Paulus (geb. 1878)
Herrema, Antje (geb. 1878 te Marssum)
Heskes, Hendrik Johannes Gerardus (geb. 23 jan 1861 te 's Gravenhage - ovl. 16 jul 1920 te Den Haag)
Heskes, Johannes Hendrik (geb. 7 mrt 1888 te 's Gravenhage)
Hesselingen, Jannetje van (geb. ± 1821 te Koog aan de Zaan)
Hessels, Arie Dirk
Hessels, Johanna Helena (geb. 25 jun 1895 te Amsterdam - ovl. 20 jan 1965 te Grootebroek)
Heuker, Johannes Bernardus (geb. 1847)
Heuvel, Jan van der (geb. 1875 te Hilversum)
Hijstee, Cornelius (geb. 20 okt 1792 te 's Graveland - ovl. 8 jun 1871 te Kortenhoef)
Hijstee, Frans
Hildering, Marijtje (ged. 19 mrt 1769 te Wormerveer - ovl. 12 apr 1847 te Wormerveer)
Hildering, Roelof Harmense
Hille, Grietje (geb. 20 okt 1869 te Wormer - ovl. 16 aug 1947 te Wormerveer)
Hille, Petronella (geb. 2 aug 1844 te Schiedam)
Hillen, Hendrika (geb. 26 dec 1868 te Amsterdam - ovl. 7 jun 1919 te Amsterdam)
Hinderinck, Gerrit Roelofs (ged. 17 mrt 1745 te Wormer - ovl. 11 apr 1791 te Wormerveer)
Hinke/Zijlstra, M (geb. 23 feb 1808 te Gauw)
Hobbelman, Teetje
Hobe, Catharina Elisabeth (geb. 1904 te Langbroek)
Hobe, Roelof Jan
Hoebe, Aleida Clazina (ovl. voor 1896)
Hoedjes, Neeltje
Hoefakker, Jannigje (geb. 1862 te Doorn)
Hoefhamer, Hannissie Jacobs (ged. 5 jan 1673 te Elburg)
Hoefhamer, Harmtie Jacobs (ged. 18 nov 1666 te Elburg)
Hoefhamer, Harmtie Jacobs (ged. 21 okt 1669 te Elburg)
Hoefhamer, Marretien Jacobs (ged. 9 feb 1665 te Elburg)
Hoek, Aartje van den (geb. 1861 te 's Graveland)
Hoek, Arie van (geb. 26 jan 1879 te Schiedam)
Hoek, Floris van (geb. 29 mei 1842 te Bergambacht)
Hoek, Klaas van der (geb. 20 jul 1857 te Doniawerstal)
Hoek, Rienk Aukes van der
Hoeksema, Hendrik Jan (geb. 25 aug 1915 te Enschede - ovl. 20 jul 1991 te Enschede)
Hoekstein, Dorothea Martha
Hoekstra, Aukjen Egberts
Hoekstra, Eize Jans
Hoekstra, Gooitske Eizes (geb. ± 1837 te Idskenhuizen)
Hoekstra, Ibbeltje Hendriks
Hoenderdos, Stijntje
Hoeven, Aldert van der (geb. 1805 te Krommenie)
Hoeven, Cornelis van der
Hoeven, Jannetje ten (geb. 1840 te Hoorn)
Hof, Aaltje van het (geb. 1848 te Koog aan de Zaan)
Hof, Cornelis van het
Hof, Cornelis van het
Hof, Femmetje van het
Hof, Jannetje (geb. 19 jan 1802 te Grootebroek)
Hof, Klaas van het (geb. 1850 te Akersloot)
Hof, Pieter Gerritsz
Hofenk, Peter (geb. 1806)
Hofenk, Truike (geb. 1855)
Hofman, Maasje
Hofstra, Antje Feddes
Hoft, Gerrit (geb. ± 1906 - ovl. ± 1930)
Hoft, Gerrit (geb. 20 aug 1886 te St.Jacobiparochie - ovl. 26 nov 1945 te Zwolle)
Hoft, Hijlke (geb. ± 1909)
Hogeboom, Durk Peekes (geb. ± 1820 te Nijega)
Hogeboom, Peeke Kerstes
Hogeboom, Rimmer Peekes (geb. ± 1822 te Nijega)
Hogg, Margaret
Hogt, Hendrik Willem ter
Hogt, Herman ter (geb. 21 nov 1893 te Zutphen - ovl. 21 aug 1959 te Amsterdam)
Hoitje/Heringa, Huitje (geb. 20 apr 1789 te Tjerkgaast)
Hokkeling, Wilhelmina (geb. 1840)
Holdert, Wilhelmina (geb. 1818)
Holdert, Willem Cornelis (geb. 25 nov 1792 te Alkmaar - ovl. 14 sep 1825 te Alkmaar)
Holdert, Willem (geb. 1815 - ovl. 1816)
Hollanders, Anthonius Arnoldus
Hollanders, Johannes Anthonius (geb. 12 jan 1907 te Schiedam - ovl. 26 nov 1987 te Amsterdam)
Holster, Adrianus
Holster, Jannigje (geb. 13 nov 1785 te Strijen)
Holterman, Fredrika (geb. 8 jan 1841 te Bathmen)
Holterman, Reint Jan
Holtes, Laurens Peter Andreas
Holthuijsen, Annetje
Holtmans, Geertje
Holtrichter, Geertruida (geb. 14 sep 1823 te Apeldoorn - ovl. 23 jun 1892 te Apeldoorn)
Hond, Dirk Jacobus de (geb. 3 dec 1880 te Vreeland)
Hond, Dirk Jacobus de (geb. 4 mrt 1880 te Vreeland)
Hond, Jacobus Willem de (geb. 19 jan 1885 te Vreeland - ovl. 4 mrt 1885 te Vreeland)
Hond, Maria Christina de (geb. 20 mei 1876 te Vreeland)
Hond, Maria Jacoba de (geb. 26 nov 1877 te Vreeland)
Hond, Willem Adriaan de (geb. 22 mrt 1847 te Baarland - ovl. 16 jun 1908 te Vreeland)
Honders, Berendina (geb. 1826 te Voorst - ovl. 8 mrt 1877 te Brummen)
Hoof, Hubertus Andries Franciscus van (geb. 1874 - ovl. 1941)
Hoofd, Dirk (geb. 1821 te Bergen)
Hoofdman, Helena
Hoogendam, Adrianus Izaak (geb. 1833 te Delft)
Hoogendam, Adrianus Izaak
Hoogerbeets, Gerbrand
Hoogewerf, Lauris (geb. 1788)
Hoogvorst, Aaltje (geb. 1791 - ovl. 1795)
Hoogvorst, Aaltje (geb. 1797)
Hoogvorst, Dirk (geb. 1790 - ovl. 1832)
Hoogvorst, Jan Dirksz (geb. 20 feb 1762 te Schoorl - ovl. 5 jul 1799 te Schoorl)
Hoogvorst, Jan (geb. 1792 - ovl. 1794)
Hoogvorst, Jan (geb. 1794 - ovl. 1857)
Hoogvorst, Klaas (geb. 1795 - ovl. 1855)
Hoogvorst, Maartje (geb. 1798)
Hoolwerff, Dirk
Hoolwerff, Immetje Dirks (ged. 1 apr 1656 te Hoorn - ovl. 22 sep 1696 te Hoorn)
Hoom, Jan Thijsz (geb. 1742 - ovl. 18 feb 1820)
Hoom, Lijsbeth Thijsse (geb. aug 1740 - ovl. 3 mei 1815)
Hoom, Neeltje Thijs (geb. ± 1748 - ovl. 30 mrt 1789)
Hoom, Thijs Jansz (ged. 20 jan 1736 te Westzaandam)
Hoorn, Grietje
Hooyveld, Geertje Hermens
Hop, Jacoba
Hopman, Hendrik (geb. 18 mei 1885 te Amsterdam)
Hopman, Pieter Jansz (ovl. voor 1830)
Hormeijer, Willem Christiaan Hendrik (geb. 1846)
Horn, Ellis PRIVACY FILTER
Horn, Henk (geb. 9 sep 1941 te Westzaan - ovl. 27 apr 2010 te Nottwil)
Horn, Michel PRIVACY FILTER
Hornstra, Jantje Thomas (geb. 18 apr 1811 te Akkrum)
Hornstra, Neltje Kornelis (geb. 1822 te Nijega)
Horst, Immetje (geb. 28 feb 1873 te Hoorn - ovl. 4 jun 1962 te Hoorn)
Hos, Willem (geb. 1819 te Assendelft)
Hotses, ?
Hotses, ?
Hotses, ?
Hottentot, Alie PRIVACY FILTER
Hottinga, Rinske Hylkes
Houten, Grietje van (geb. 1840 te Zaandam)
Houten, Klaas van
Houthuijs, Geesje Dirks
Houtkoper, Aafje (geb. 15 okt 1875 - ovl. 14 okt 1940)
Houtkoper, Dirk
Houttuijn, Aaltje Gerritsd (geb. 26 jul 1775 te Hoorn - ovl. 4 feb 1851 te Beverwijk)
Houttuijn, Elisabeth (geb. 10 jul 1852 te Hoorn)
Houttuijn, Johanna (geb. 2 nov 1848 te Hoorn - ovl. 23 jun 1924 te Wormerveer)
Houttuijn, Maria Eva Agatha (geb. 23 jun 1854 te Hoorn - ovl. 8 okt 1854 te Hoorn)
Houttuijn, Pieter Gz
Houttuijn, Willem Pieterz (geb. 14 mrt 1805 te Hoorn - ovl. 24 okt 1874 te Hoorn)
Houttuijn, Zoon (geb. 30 aug 1850 te Hoorn - ovl. 14 okt 1850 te Hoorn)
Houttuijn, Zoon (geb. 30 aug 1850 te Hoorn - ovl. 4 okt 1850 te Hoorn)
Houttuyn, Aagje (geb. 2 mei 1770 te Hoorn - ovl. 8 mei 1802 te Hoorn)
Houttuyn, Gerrit
Houtzager, Cornelis
Houtzager, Maria (geb. 1865 te Zaandam - ovl. 14 jan 1937 te Haarlem)
Houwertjes, Cornelis (geb. 1824 te Assendelft)
Houwertjes, Dirk
Houwertjes, Jan (geb. 1792 te Assendelft)
Houwertjes, Kaatje
Hoven, Gerrit van den (geb. 1815 te Capelle)
Hoven, Matthijs van den
Huig, Aagje (geb. 1837 te Koog aan de Zaan)
Huig, Catharina Hillegonda (geb. 1846 te Koog aan de Zaan)
Huig, Jan (geb. 1809 te Koog aan de Zaan)
Huig, Reurt (geb. 1839 te Koog aan de Zaan - ovl. 6 feb 1913 te Utrecht)
Huig, Reurt
Huijg, Grietje (geb. 15 apr 1832 te Zaandijk - ovl. 13 mrt 1914 te Zaandam)
Huijg, Jacob (geb. 1826 te Zaandijk)
Huijg, Jacob
Huijg, Jan (geb. 1802 te Koog aan de Zaan - ovl. 21 jun 1838 te Zaandijk)
Huijg, Lijsbeth (geb. 1836 te Zaandijk)
Huijg, Neeltje (geb. 1830 te Koog aan de Zaan)
Huijgens, Gijsbertus Johannes (geb. 1869 te Utrecht)
Huijgens, Gijsbertus Johannes
Huijpe, Klaas (geb. 1827)
Huijsman, Claas Willemszoon
Huijsman, Maartje
Huijsman, Willem Claasz (ged. 12 okt 1755 te Oostzaandam)
Huis, Dirk Johannes (geb. 1889 te Hillegom)
Huisman, Aafje Lenzen
Huisman, Aaltjen
Huisman, Alida (Aaltje)
Huisman, Anthoon (geb. 10 feb 1873 te Lemsterland)
Huisman, Berend
Huisman, Fokeltje Hilles (geb. 1806 te Heeg - ovl. 15 dec 1834 te Doniawerstal)
Huisman, Hille Jentjes (ovl. 20 jul 1815)
Huisman, Jan
Huisman, Neeltje (geb. 1878 te Doniawerstal)
Huisman, Pieter (geb. 1848 te Ilpendam)
Huitema, Fettje Foppes (geb. 24 feb 1812 te Sloten - ovl. 26 okt 1882 te Sloten)
Huitema, Foppe Wiebes (geb. 14 mrt 1786 te Follega - ovl. 20 aug 1848)
Huitema, Grietje Foppes (geb. 15 jun 1832 te Sloten - ovl. 11 apr 1849 te Sloten)
Huitema, Grietje Foppes (geb. 28 mrt 1825 te Sloten - ovl. 17 okt 1826 te Sloten)
Huitema, Grietje Foppes
Huitema, Jan Foppes (geb. 8 jan 1814 - ovl. 10 apr 1881)
Huitema, Teeske Foppes (geb. 14 mrt 1823 te Sloten - ovl. 24 feb 1836 te Sloten)
Huitema, Thee Foppes (geb. 12 mrt 1838 te Sloten - ovl. 12 mei 1838 te Sloten)
Huitema, Thee Foppes (geb. 20 mei 1840 te Sloten - ovl. 2 apr 1843 te Sloten)
Huitema, Wiebe Foppes (geb. 15 aug 1829 te Sloten - ovl. 4 dec 1834 te Sloten)
Huitema, Wiebe Foppes (geb. 15 feb 1816 te Sloten - ovl. 18 feb 1816 te Sloten)
Huitema, Wiebe Foppes (geb. 18 jan 1836 te Sloten - ovl. 10 feb 1911 te Lemsterland)
Huitema, Wiebe Piers
Huizen, Marijtje van
Huizenga, Antje (geb. 7 jun 1839 te Aengwirden)
Huizenga, Rindert Tobias (geb. 1801 - ovl. 1 apr 1857)
Huizenga, Tjitske (geb. 18 feb 1836 te Aengwirden)
Huizenga, Tobias (geb. 18 mei 1833 te Aengwirden)
Huizinga, Ale (geb. 4 mrt 1888)
Huizinga, Alfred (geb. 28 jan 1909 te Didam)
Huizinga, Antje Tobias
Huizinga, Antonia Alberdina (geb. mrt 1918 te Assen - ovl. 14 okt 1918 te Zuidlaren)
Huizinga, Foeke (geb. 22 mei 1886 te Arum/Wonseradeel - ovl. 13 apr 1967 te Breda)
Huizinga, Grietje Oeges
Huizinga, Jan (geb. ± 1854 te Joure)
Huizinga, Maria (geb. 11 nov 1911 te Didam of Nederweert? - ovl. 21 jan 1996 te Veghel)
Huizinga, Roelofje (geb. 2 jan 1879 te Wonseradeel)
Huizinga, Thijs (geb. 13 apr 1910 te Rheden - ovl. 20 okt 1911 te Venraij)
Hulleman, (geb. 11 nov 1827 te Wervershoof - ovl. 7 dec 1827 te Wervershoof)
Hulleman, (geb. 12 apr 1830 - ovl. 4 jun 1830)
Hulleman, (geb. 17 nov 1827 te Edam)
Hulleman, (geb. 25 apr 1843 te Blokzijl)
Hulleman, (geb. 26 jul 1841 te Blokzijl)
Hulleman, (geb. 29 jul 1836 te Blokzijl)
Hulleman, (geb. 31 dec 1828 te Wervershoof - ovl. 6 jan 1829 te Wervershoof)
Hulleman, (geb. 4 jan 1835 te Blokzijl)
Hulleman, Aafje (geb. 22 jul 1821 te Hoorn - ovl. 28 feb 1863 te Hoorn)
Hulleman, Aagje (geb. 12 jun 1826 te Twisk)
Hulleman, Aagje (geb. 13 nov 1862 te Twisk)
Hulleman, Aaltje (ged. 6 mei 1670 te Kampen)
Hulleman, Aarien (geb. 28 feb 1840 te Twisk - ovl. 7 jan 1873)
Hulleman, Adriana (geb. 26 dec 1824 te Edam)
Hulleman, Aeltijen (ged. 14 jan 1680 te Kampen)
Hulleman, Aeltijen (ged. 2 mrt 1683 te Kampen)
Hulleman, Alida (Aaltje) (geb. 1767 te Hoorn - ovl. 2 sep 1827 te Hoorn)
Hulleman, Alida Henderika (geb. 20 sep 1804 te Amsterdam - ovl. 13 apr 1892 te Hoorn)
Hulleman, Alida
Hulleman, Anna
Hulleman, Annetje (Anna) (ged. 19 mrt 1752 te Hoorn - ovl. 11 dec 1825 te Hoorn)
Hulleman, Annetje (Antje) (ged. 26 sep 1747 te Hoorn)
Hulleman, Annetje (ged. 22 apr 1668 te Kampen)
Hulleman, Arieen (geb. 16 mrt 1874 te Twisk - ovl. 74 te Twisk)
Hulleman, Baafje (geb. 26 okt 1831 te Edam - ovl. 20 mrt 1862 te Edam)
Hulleman, Barend
Hulleman, Berent (ged. 10 aug 1678 te Kampen)
Hulleman, Bernardus (geb. 30 aug 1804 te Hoorn)
Hulleman, Bernardus (ged. 17 dec 1713 te Kampen)
Hulleman, Bernardus (ged. 29 sep 1786 te Hoorn)
Hulleman, Catharina (geb. 1 apr 1781 te Hoorn - ovl. 16 apr 1859 te Hoorn)
Hulleman, Catharina (geb. 6 sep 1830 te Edam - ovl. 27 dec 1867 te Amsterdam)
Hulleman, Christina (geb. 1833 te Edam)
Hulleman, Clasina (geb. 6 mei 1875 te Hoorn)
Hulleman, Clasina (geb. 6 mei 1881 te Hoorn)
Hulleman, Clasina (geb. okt 1869 - ovl. 24 nov 1869)
Hulleman, Cornelia Elsina (geb. 1866 te Rotterdam - ovl. 31 okt 1867)
Hulleman, Cornelia Elzina (geb. 1 aug 1868 te Hoorn - ovl. 3 jan 1869 te Hoorn)
Hulleman, Cornelia (geb. 17 mei 1874 - ovl. 6 okt 1952 te Hoorn)
Hulleman, Daniel (geb. 1782 - ovl. 16 okt 1816 te Hoorn)
Hulleman, Daniel (ovl. voor 1835)
Hulleman, Dominicus (geb. 10 mei 1796 - ovl. 26 mrt 1820 te Hoorn)
Hulleman, Elisa Cornelia (geb. 14 nov 1870 te Hoorn - ovl. 16 mei 1871 te Hoorn)
Hulleman, Elisabeth
Hulleman, Elsina (geb. 1 nov 1876 te Hoorn - ovl. 26 mei 1877 te Hoorn)
Hulleman, Elsina (geb. 28 jun 1875 - ovl. 26 aug 1875 te Hoorn)
Hulleman, Elsje (geb. 22 aug 1825 te Hoorn - ovl. 16 okt 1827 te Hoorn)
Hulleman, Femmetje (ged. 23 mei 1675 te Kampen)
Hulleman, Geertje (ged. 22 mrt 1627 te Hoorn - ovl. 5 dec 1694 te Hoorn)
Hulleman, Gerrit (geb. 1872 te Deventer)
Hulleman, Gerrit (geb. 20 aug 1852 te Twisk - ovl. 20 sep 1852)
Hulleman, Gerrit (ged. 30 mei 1784)
Hulleman, Gerrit
Hulleman, Gerritgen (ged. 1 okt 1640 te Elburg)
Hulleman, Gesina (geb. 9 nov 1877 te Hoorn - ovl. 5 jul 1889 te Hoorn)
Hulleman, Grietje Harms (geb. ± 1629 te Elburg)
Hulleman, Grietje (geb. 2 mei 1819 te Hoorn - ovl. 1 jul 1859 te Hoorn)
Hulleman, Grietje (ged. 25 dec 1737 te Hoorn)
Hulleman, Helena Elisabeth (ged. 30 mrt 1784 - ovl. voor 25 nov 1803)
Hulleman, Hendricus (ovl. 7 feb 1831)
Hulleman, Herman Gauke (geb. 10 aug 1838 - ovl. 28 aug 1838 te Blokzijl)
Hulleman, Herman (geb. ± 1605)
Hulleman, Herman (geb. 1 nov 1797)
Hulleman, Herman (geb. 16 aug 1672 te Kampen)
Hulleman, Herman (geb. 1853 - ovl. 2 aug 1853 te Hoorn)
Hulleman, Herman (geb. 27 sep 1854 te 's Gravenzande)
Hulleman, Herman (ged. 6 mrt 1739)
Hulleman, Herman
Hulleman, Hermanna Catrijna Petronella (geb. 9 okt 1849 - ovl. 7 aug 1856 te Blokzijl)
Hulleman, Hermanus Jacobus (ged. 9 mrt 1746 te Kampen - ovl. 5 mei 1828 te Hoorn)
Hulleman, Hermanus
Hulleman, Jacob (ged. 7 apr 1765 te Hoorn)
Hulleman, Jan (geb. 1801 te Schagen)
Hulleman, Jan (geb. 1824 - ovl. 1 okt 1824 te Hoorn)
Hulleman, Jan (geb. 1826 te Hoorn)
Hulleman, Jan (geb. 1832)
Hulleman, Jan (geb. 1841 te Edam)
Hulleman, Jan (geb. 19 mei 1719 te Kampen)
Hulleman, Jan (geb. jul 1883 te Hoorn - ovl. 7 aug 1883 te Hoorn)
Hulleman, Jan (ged. 10 dec 1635 te Elburg)
Hulleman, Janna Maria (geb. 1 okt 1833 te Wervershoof - ovl. 6 mei 1837 te Blokzijl)
Hulleman, Janna Maria (geb. 15 jan 1840 te Blokzijl - ovl. 19 mrt 1840 te Blokzijl)
Hulleman, Jannetje (ged. 15 feb 1761 te Hoorn)
Hulleman, Jansje (geb. 1829 te Den Helder - ovl. 11 nov 1830)
Hulleman, Joan (ged. 3 feb 1789 te Hoorn - ovl. 3 apr 1815 te Hoorn)
Hulleman, Johanna (Aafje) (geb. 1827 - ovl. 30 dec 1830 te Hoorn)
Hulleman, Johanna Margaretha (geb. 1850 te Hoorn)
Hulleman, Johanna Maria Elisabeth (geb. 29 mei 1826 te Enkhuizen - ovl. 20 mei 1828 te Wervershoof)
Hulleman, Johanna (geb. 6 mei 1867 te Hoorn - ovl. 25 jun 1906 te Hoorn)
Hulleman, Johannes (geb. 1786)
Hulleman, Johannis (ged. 2 nov 1783 te Hoorn)
Hulleman, Johannis (ged. 24 jan 1779 te Hoorn)
Hulleman, Kaatje (geb. 1884 te Deventer - ovl. 26 mei 1939 te Hoorn)
Hulleman, Klaas (geb. 10 dec 1822 te Hoorn - ovl. 13 dec 1822 te Hoorn)
Hulleman, Klaas (geb. 1879 te Hoorn - ovl. 6 jul 1880)
Hulleman, Klaas (geb. 25 feb 1800 te Hoorn)
Hulleman, Klaas (geb. 5 apr 1817 te Hoorn - ovl. 17 sep 1869)
Hulleman, Klaas (geb. jul 1883 te Hoorn - ovl. 14 dec 1883 te Hoorn)
Hulleman, Klaas (ged. 5 jan 1751 te Hoorn - ovl. 18 dec 1804 te Hoorn)
Hulleman, Lijsbeth (ged. 23 mrt 1749)
Hulleman, Lijsbeth (ged. 9 jun 1761 te Hoorn)
Hulleman, Maartje (geb. 2 okt 1794)
Hulleman, Maartje (ged. 30 sep 1787 te Hoorn)
Hulleman, Maartje (ged. 9 okt 1770 te Hoorn)
Hulleman, Margaretha (geb. 1836 te Edam)
Hulleman, Maria (Mietje) (geb. 1846 te Hoorn - ovl. 10 dec 1876 te Hoorn)
Hulleman, Marijtje (geb. 1834 te Twisk)
Hulleman, Marijtje (geb. 25 okt 1830 te Twisk - ovl. 24 jan 1831 te Twisk)
Hulleman, Maritje (Maria) (ged. 24 sep 1754 te Hoorn - ovl. 3 jul 1826 te Hoorn)
Hulleman, Marritje (ged. 20 dec 1747 te Kampen)
Hulleman, Martinus (geb. 1880 te Deventer)
Hulleman, Meijnsje (ged. 18 jul 1769)
Hulleman, Neeltje (geb. 30 sep 1897 te Andijk)
Hulleman, Neeltje (ged. 5 feb 1792 te Hoorn)
Hulleman, Nicolaas (geb. 7 mrt 1873 te Hoorn - ovl. 8 okt 1873 te Hoorn)
Hulleman, Pieter (geb. 1842 te Edam)
Hulleman, Pieter (geb. 25 jun 1831 - ovl. 25 jan 1854 te Aan boord van de Batavia, aan galkoorts en persloop)
Hulleman, Pilgrom (geb. 24 feb 1584 te Hoorn - ovl. 2 okt 1656 te Hoorn)
Hulleman, Roeliff (geb. 23 mrt 1802 te Enkhuizen)
Hulleman, Sander (ged. 19 sep 1749 te Hoorn)
Hulleman, Simon (ged. 28 jul 1789 te Hoorn)
Hulleman, Sorena Margaretha (ged. 12 mrt 1786)
Hulleman, Stijentien (ged. 4 jul 1706 te Kampen - ovl. voor 23 mei 1748)
Hulleman, Trijntje (geb. 16 mrt 1874 te Twisk - ovl. 28 jul 1874 te Twisk)
Hulleman, Trijntje (geb. 3 feb 1895 te Andijk)
Hulleman, Volkert Hermans (geb. 20 mei 1799 te Enkhuizen - ovl. 1865 te Blokzijl)
Hulleman, Volkert (geb. 12 apr 1802 te Hoorn - ovl. 18 okt 1825 te Aarlanderveen)
Hulleman, Volkert (ged. 4 mrt 1744)
Hulleman, Wijnand H (geb. 25 okt 1711 te Kampen - ovl. 29 sep 1781 te Hoorn)
Hulleman, Wijnand (ged. 29 jun 1762)
Hulleman, Wijnand (ged. 7 nov 1777 te Hoorn)
Hulleman, Wijnant (ged. 30 jan 1709 te Kampen)
Hulleman, Wijntje (geb. 1825 - ovl. 1888)
Hulleman, Willem (geb. ± 1823 te Edam - ovl. 10 nov 1874 te Schagen)
Hulleman, Willem (geb. 1756 - ovl. 12 mei 1812 te Hoorn)
Hulleman, Willem (geb. 23 okt 1826 te Twisk - ovl. 26 nov 1872 te Twisk)
Hulleman, Willem (geb. 4 okt 1640 te Elburg)
Hulleman, Willem (geb. 5 mrt 1798 te Hoorn)
Hulleman, Willem (geb. 5 mrt 1873 te Twisk - ovl. 1973 te Florida (U.S.A.))
Hulleman, Willem (geb. 6 feb 1842 te Hoorn - ovl. 11 mrt 1895 te Hoorn)
Hulleman, Willem (ged. 12 okt 1790 te Hoorn - ovl. 29 apr 1825 te Hoorn)
Hulleman, Willem (ged. 19 mrt 1752 te Hoorn)
Hulleman, Willem (ged. 25 jul 1710 te Kampen)
Hulleman, Willem (ged. 27 okt 1754 te Hoorn)
Hulleman, Willem (ged. 4 apr 1745 te Hoorn)
Hulleman, Willem
Hulleman, Willempje (geb. 22 dec 1871 te Hoorn - ovl. 26 apr 1945 te Hoorn)
Hulleman/Hulman, Herman Beernts (berentsz.) (ovl. na 1635)
Hullman, Lubbert
Hullman, Pele
Hulsman,
Hulst, Johannes van (geb. 1819 te Zwijndrecht)
Hulst, Willem van
Humer, Krisje
Hup, Hendrikje (ovl. voor 1921)
Hust, Hermina van der (geb. 1841)
Hust, Leendert
Hutchieson, Thomas
Hutchison, Jane (geb. ± 1821 te Lochmaben - ovl. 6 jun 1895 te Lochmaben)
Huussen, Johannes Leonardus (geb. 1855 te Breukelen St Pieters)
Huussen, Pieter
Iges, Cornelia
Igesz, Christoffel (geb. 1897 te Hoorn)
Igesz, Gerrit
IJff, Cornelia (geb. 1823 te Assendelft)
IJff, Engeltje (geb. 1828 te Assendelft)
IJff, Jacob (geb. 1817)
IJff, Pieter Gerritsz
Impietat, Pieter (geb. 1837 te Medemblik)
Ineke, Gerrit
Ineke, Theodorus (geb. 26 nov 1869 te Castricum - ovl. 15 aug 1958 te Castricum)
Ineke, Willem
Jacobs, Ibeltje (ovl. 2 mrt 1840 te Opsterland)
Jacobs, Thijs
Jacobsz, Roelof Hendriks (ged. 14 nov 1762 te Hoorn)
Jager, Alida (Aaltje) (geb. 28 feb 1903 te Delden Stad - ovl. 18 okt 1981 te Markelo)
Jager, Cornelis de
Jager, Johannes
Jak, Antje (geb. 1832)
Jalink, Bernardus
Jalink, Catharina Johanna (geb. 1900 te Rotterdam)
Jane Munro/Freeland, Jean (geb. 26 mrt 1869 te Kirkintilloch - Dunbart., Scot.)
Janna, Johanna
Janneman, Jan (geb. 1878 te Koog aan de Zaan)
Janneman, Pieter
Jannetje, Honijk
Jans, Aaltje (geb. te Oosterzee)
Jans, Brecht
Jans, Eva (geb. te Leeuwarden - ovl. na 1668)
Jans, Grietje (ovl. 1723)
Jans, Marijtje
Jans, Marijtje
Jans, Minke (geb. 1776 te Snikzwaag - ovl. 23 nov 1848 te Lemsterland)
Jans, Neeltje
Jansdr, Lijsbeth
Jansen, Wilhelmina Elisabeth (geb. 1848 - ovl. 1887)
Jansma, Jeltje Klazes
Jansz, Pieter
Jarings, Anna Elisabeth (geb. 1824 te Heerenveen)
Jarings, Hans (geb. ± 1822 te Heerenveen - ovl. 22 jun 1905 te Utingeradeel)
Jarings, Hans
Jarings, Jaring Hanzes (geb. ± 1796 te Terband)
Jarings, Johanna Maria (geb. 22 sep 1819 te Schoterland)
Jarings, Tjeerd Jarings (geb. 18 okt 1828 te Schoterland)
Jarings, Willemina (geb. 26 sep 1826 te Schoterland - ovl. 5 dec 1826 te Schoterland)
Jas, Antje
Jasper, Wijtske
Jeger, Johanna de
Jelgersma, Jan Amalius (geb. 1853 te Den Helder)
Jelgersma, Jan Amelius (geb. 1853)
Jelgersma, Laas
Jelkes, Aukje
Jellema, Arend Karstens
Jeltes, Tjitske (geb. 1770 te Oranjewoud)
Jentjes, Boukje
Jentjes, Klaaske (geb. 18 dec 1766 te Ackrum - ovl. 2 jan 1830 te Aengwirden)
Jes, Claas Claasz (geb. 20 okt 1804 te Westzaandam)
Jillings, Kobus (geb. 15 sep 1908 te Leeuwarden)
Jillings, Rinke (geb. 13 mei 1886 te Sneek - ovl. 13 mei 1966)
Jillings, Thijs PRIVACY FILTER
Jippe, (geb. 10 jan 1771 te Langezwaag)
Johanna, Jantje (geb. 29 jan 1823 te Brummen)
Johannes, Corneliske
John, Abraham (geb. 12 jul 1893 te Amsterdam - ovl. 10 apr 1894 te Amsterdam)
John, Abraham (geb. 29 nov 1897 te Amsterdam)
John, Anna Sophia Margaretha (geb. 14 aug 1885 te Maarssen - ovl. 13 mrt 1960 te Utrecht)
John, Elisabeth (Bets) (geb. 24 jun 1887 te Amsterdam - ovl. 5 feb 1966 te Amsterdam)
John, Jan Jacob (geb. 19 dec 1852 te Kampen)
John, Jannetje (geb. 19 nov 1868 te Amsterdam)
John, Johan Pieter (geb. 6 nov 1857 te Amsterdam - ovl. 2 mei 1941 te Amsterdam)
John, Johan (geb. 4 sep 1848 te Harderwijk - ovl. 18 mrt 1918 te Amsterdam)
John, Johanna Sophia Margaretha (geb. 5 mei 1866 te Amsterdam - ovl. 4 mrt 1944 te Amsterdam)
John, Joseph Antonie (Anton) (geb. 26 okt 1896 te Amsterdam - ovl. 20 feb 1975 te Naarden)
John, Joseph Antonie (geb. 20 jan 1864 te Amsterdam - ovl. 24 sep 1938 te Amsterdam)
John, Joseph Antonie (geb. 24 jun 1892 te Amsterdam - ovl. 24 jun 1892 te Amsterdam)
John, Suzanna (geb. 26 mrt 1890 te Barneveld - ovl. 16 okt 1955 te Amsterdam)
John, Wilhelm (geb. 8 aug 1828 te Amersfoort - ovl. 3 nov 1903 te Amsterdam)
John, Wilhelm (geb. 8 aug 1861 te Amsterdam)
John, Wilhelmina Catharina (geb. 8 okt 1888 te Enkhuizen - ovl. 30 aug 1947 te Amsterdam)
John, Wilhelmina (geb. 29 jul 1851 te Harderwijk - ovl. 4 nov 1926 te Amsterdam)
Jong, Aachje de (ged. 21 jan 1770 te Langweer)
Jong, Akke Durks de (geb. 25 dec 1814 te Doniawerstal)
Jong, Angenietje de (geb. 27 sep 1880 te Doniawerstal)
Jong, Antje de (geb. 10 jul 1812 te Langweer)
Jong, Antje Jansd de (geb. ± 1776 te Krommenie - ovl. 20 apr 1813 te Krommenie)
Jong, Antje Klases de (geb. 4 jul 1839 te Doniawerstal)
Jong, Antsje de (geb. 30 aug 1808 te Dijken - ovl. 6 apr 1871)
Jong, Ariaantje de
Jong, Claas Clazed de (geb. 1717)
Jong, Cornelis de (geb. ± 1821 te Hoogkarspel)
Jong, Cornelis de
Jong, Dirk Durks de (geb. 20 okt 1816 - ovl. 7 mei 1822)
Jong, Dirk IJsbrandsz de (ged. 17 jan 1740 te Krommenie - ovl. 27 feb 1781 te Krommenie)
Jong, Dirkje Durks de (geb. 30 jul 1818 te Dijken - ovl. 20 jun 1886 te Dijken)
Jong, Douwe de (geb. 29 apr 1883 te Doniawerstal)
Jong, Durk de (geb. 10 jan 1850 te Doniawerstal)
Jong, Durk Rimmers de (geb. 7 jul 1783 te Oudega - ovl. 14 jan 1818 te Langweer)
Jong, Eelke Jans de
Jong, Epkje de (geb. 17 sep 1885 te Doniawerstal)
Jong, Feikjen Harmens de (geb. 8 jun 1797 te Tjerkgaast)
Jong, Gerbrig de (geb. 1 nov 1879 te Doniawerstal)
Jong, Grietje Jans de
Jong, Hinke Klases de (geb. 1 jan 1835 te Schoterland - ovl. 16 mei 1900 te Doniawerstal)
Jong, IJke Klazes de (geb. 1 mrt 1784 te Dijken - ovl. 10 nov 1852 te Dijken)
Jong, IJsbrand Dirksz de (geb. 1772 te Krommenie - ovl. 28 jun 1841 te Krommenie)
Jong, Jan de (geb. 1854 te Hoogkarspel)
Jong, Jan de (geb. 26 nov 1866 te Nijehaske - ovl. 18 nov 1950 te Zwolle)
Jong, Jan de (geb. 30 mei 1868)
Jong, Janke de (geb. 23 dec 1895 te Delfzijl)
Jong, Janna de
Jong, Jetske Dirks de (geb. 27 feb 1806 te Dijken - ovl. 7 dec 1832 te Langweer)
Jong, Jikke Freeks de
Jong, Johanna Maria de
Jong, Klaas de (geb. 10 jul 1818 te Langweer - ovl. 14 okt 1865 te Schoten)
Jong, Klaas de (geb. 16 jul 1876 te Doniawerstal)
Jong, Klaas de (geb. 1823)
Jong, Klaas de (geb. 23 apr 1906 te Zwolle)
Jong, Klaas de (geb. 7 mei 1871 te Doniawerstal)
Jong, Klaas Dirksz de (geb. 1767)
Jong, Klaas Durks de (geb. 26 sep 1810 te Indijken - ovl. 13 dec 1880)
Jong, Klaas Klases de (geb. 6 jun 1791 te Indijken - ovl. 23 okt 1887 te Doniawerstal)
Jong, Klaas Klazes de (geb. 12 jul 1744 te Langweer)
Jong, Klaas Klazes de (geb. 6 mrt 1830 - ovl. 21 jul 1847)
Jong, Klaaske de (geb. 3 mei 1871 te Doniawerstal)
Jong, Klaske de (geb. 12 aug 1888 te Doniawerstal)
Jong, Kornelis Jelles de
Jong, Lolke Sienes de (geb. 27 jul 1810 te Delfstrahuizen - ovl. 13 okt 1877 te Schoterland)
Jong, Maartje de
Jong, Oene D de (geb. 3 mei 1914 - ovl. 7 apr 1959)
Jong, Oene de (geb. 31 dec 1874 te Doniawerstal)
Jong, Oene Klazes de (geb. 26 dec 1841 te Doniawerstal)
Jong, Pieter de (geb. 1781 - ovl. 10 mrt 1835 te Krommenie)
Jong, Pieter de (geb. 1883)
Jong, Pieter Pieters de
Jong, Rimmer Durks de (geb. 6 okt 1812 - ovl. 13 apr 1829)
Jong, Rinske Lolkes de (geb. 24 mei 1833 te Delfstahuizen - ovl. 13 mei 1913 te Heerenveen)
Jong, Rudolphus de (geb. 14 aug 1779 te Indijken)
Jong, Rudolphus de (geb. 8 okt 1781 te Indijken - ovl. 26 mei 1843 te Doniawerstal)
Jong, Siene Lolkes de (geb. 3 feb 1775 te Delfstrahuizen)
Jong, Sjoukjen de (geb. ± 1858 te Drachten)
Jong, Sjudtje Klazes de
Jong, Teade de (geb. 2 jan 1873 te Doniawerstal)
Jong, Tijs de (geb. 16 apr 1816 te Langweer)
Jong, Tjitske Teyes de
Jong, Trijntje de (geb. 2 jun 1772)
Jong, Wietze de (geb. 6 mrt 1848 te Doniawerstal - ovl. 4 mrt 1934 te Doniawerstal)
Jong, Wim de (geb. 30 aug 1913 te Den Haag - ovl. 22 okt 1976 te Rotterdam)
Jong, Wouter de (geb. 27 aug 1846 te Doniawerstal - ovl. 30 jan 1917 te Doniawerstal)
Jong, Yke de (geb. 26 okt 1777 te Indijken)
Jong, Ynske de (geb. 13 sep 1774 te Indijken)
Jong, Ynske Klases de (geb. 19 jan 1828 te Doniawerstal)
Jong, Ynske Klases de
Jong, Zaske Rudolphi de (geb. 4 dec 1786 te Indijken)
Jonge, Geert Jacobs de (geb. 26 mrt 1844 te Ter Idzard)
Jonge, Harmen Jacobs de (geb. 14 nov 1837 te Ter Idzard)
Jonge, Jacob Roelofs de (ovl. voor 1850)
Jonge, Neeltje de (geb. 1893 te Zaandam)
Jonge, Willem Coninck (Coningh) de (ovl. 1665)
Jongebroer, Adriana
Jongejan, Arie (geb. 1801 te Barsingerhorn)
Jongejans, Antje (geb. 1818 te Assendelft - ovl. voor 1842)
Jongejans, Antje (geb. 1818 te Assendelft)
Jongejans, Dirk Klaasz
Jongejans, Dirk Klaasz
Jongejans, Duijfje Dirksd
Jongejans, Duijfje Dirksd
Jongejans, Gerrit
Jongejans, Gerrit
Jongejans, Jannetje
Jongejans, Wiegertje (geb. 1820 te Assendelft)
Jongejans, Wiegertje (geb. 1820)
Jongejeugd, Cornelis
Jongejeugd, Dirk (geb. 17 apr 1781 te Andijk - ovl. 10 aug 1781 te Andijk)
Jongejeugd, Elisabeth (geb. 1852 te Andijk)
Jongejeugd, Geertje (geb. 22 jan 1784 te Andijk - ovl. 27 jan 1784 te Andijk)
Jongejeugd, Geertje (geb. 29 sep 1782 te Andijk - ovl. 20 dec 1782 te Andijk)
Jongejeugd, Grietje
Jongejeugd, Maartje (geb. 1866 te Andijk)
Jongejeugd, Nanne (ged. 8 nov 1771 te Andijk - ovl. 21 mrt 1836 te Andijk)
Jongejeugd, Pieter Symonsz (ged. 1734 te Lutjebroek - ovl. 18 jan 1829 te Andijk)
Jongejeugd, Pietertje (ged. 3 nov 1771 te Andijk - ovl. 26 jun 1849 te Bovenkarspel)
Jongejeugd, Sijmen Pietersz
Jongejeugd, Sijmon (ged. 18 dec 1768 te Andijk - ovl. voor 1770)
Jongejeugd, Simon
Jongejeugd, Trijntje (ged. 27 mrt 1774 te Andijk - ovl. 20 jun 1774 te Andijk)
Jongejeugd, Trijntje (ged. te Andijk - ovl. 5 mei 1832 te Andijk)
Jongemaats, Trijntje
Jongens, Klaas
Jongens, Maartje
Jongh de jonge, Jan de
Jongh, Aafje de (geb. 13 feb 1799 te Enkhuizen)
Jongh, Antje Jans de (geb. 16 sep 1804 te Langezwaag)
Jongh, Gerrit Tammes de (geb. 1791 te Langezwaag)
Jongh, Gerritje de (geb. 29 sep 1821 te Opsterland)
Jongh, Hylke de (geb. 30 okt 1805 te Langezwaag)
Jongh, Jan Tammes de (geb. 15 apr 1773 te Langezwaag - ovl. 18 apr 1848 te Schoterland)
Jongh, Janke de (geb. 26 dec 1807 te Langezwaag)
Jongh, Jantje de (geb. 23 jan 1826 te Opsterland)
Jongh, Johannes de (geb. 19 okt 1811 te Opsterland)
Jongh, Reinskjen Jans de (geb. 11 nov 1809 te Langezwaag - ovl. 7 sep 1877 te Doniawerstal)
Jongh, Saakjen de (geb. 7 dec 1823 te Opsterland)
Jongh, Sjoukjen de (geb. 7 dec 1817 te Opsterland)
Jongh, Tammigje de (geb. ± 1815 - ovl. 25 feb 1853)
Jongh, Trijntje de (geb. 25 nov 1813 te Opsterland)
Jongkind, Maartje Cornelis (geb. 1772 - ovl. 1833)
Jongsma, Akke (geb. 1 mei 1819 te Hemelumer Oldeferd)
Jongsma, Anne Rimmers (geb. 21 jan 1786 te Oudega - ovl. 29 mrt 1812 te Hemelumer Oldeferd)
Jongsma, Dirkjen (geb. 23 mrt 1824 te Hemelumer Oldeferd)
Jongsma, Gerrit Piers
Jongsma, Gooysche Rimmers (geb. 9 aug 1776 te Oudega - ovl. 8 jul 1844 te Hemelumer Oldeferd)
Jongsma, Grietje (geb. 7 aug 1817 te Hemelumer Oldeferd - ovl. 5 jun 1870 te Sloten)
Jongsma, Itje (geb. ± 1807 te Oudega)
Jongsma, Jetske Wigles (geb. ± 1804 te Oudega)
Jongsma, Klaaske (geb. 6 okt 1821 te Hemelumer Oldeferd)
Jongsma, Wigle Rimmers (geb. 30 jul 1774 te Oudega - ovl. 4 feb 1834 te Hemelumer Oldeferd)
Jongsma, Willem Gerrit (geb. te Hemelum)
Jonker, Hendrika
Joode, Christina Johanna de (geb. 1894 te Landsmeer)
Joon, Jan Jansz
Joon, Thomas (geb. 1791)
Judit/Spoor/Stempelvvort, Judikje (geb. 3 jun 1768 te Amersfoort)
Kaag, Gerrit (geb. 1821 - ovl. 1883)
Kaaij, Corstiaan van der (geb. 1879 - ovl. 1 feb 1937 te Oegstgeest)
Kaaij, Jacobus van der
Kaar, Pieter van (ovl. voor 1831)
Kaars, Garbrand
Kaars, Gerbrand
Kaars, Grietje (geb. 1800 te Krommenie - ovl. 9 jul 1862 te Krommenie)
Kaars, Hillegonda Gerbrands (geb. 1857 te Westzaan)
Kaijk, Antje (geb. 1790)
Kakebeeke, Adriaan Jacobus (geb. 1887 te Kruiningen)
Kakebeeke, Pieter Adriaan
Kalf, Aagje Jansd. (geb. te Oostzaan (Zuijteijnde))
Kalis, Marijtje Cornelis
Kalken, Adriaan Johan van (geb. 1877 te Hoorn)
Kalken, Catharina van (geb. 1886 te Hoorn)
Kalken, Geertje van
Kalken, Gerrit van (geb. 1 jul 1814 te Amersfoort)
Kalken, Gerrit van (geb. 1842 te Hoorn)
Kalken, Gerrit van (geb. 1871 te Hoorn - ovl. 18 aug 1959 te Hoorn)
Kalken, Gerrit van (geb. voor 1906)
Kalken, Gerritje van (geb. 1879 te Hoorn)
Kalken, Guurtje van (geb. 1872 te Hoorn)
Kalken, Guurtje van (geb. 1882 te Hoorn)
Kalken, Hannis van
Kalken, Hendrica van (geb. 1851 te Hoorn)
Kalken, Ide van (geb. 1844 te Hoorn)
Kalken, Jan van (geb. 1885 te Hoorn)
Kalken, Johannes van (geb. 1847 te Hoorn)
Kalken, Klaas van (geb. 4 mei 1906 te Hoorn)
Kalken, Leentje van (geb. 1883 te Hoorn)
Kalken, Maartje van (geb. 1849 te Hoorn)
Kalken, Maria Johanna van (geb. 1875 te Hoorn)
Kalken, Piet van (geb. na 1906)
Kalken, Pieter van (geb. 31 mrt 1874 te Hoorn)
Kalken, Sara Maria van (geb. 1884 te Hoorn)
Kalken, Trijntje van (geb. 1886 te Hoorn)
Kalsterman, Gerrit Jan
Kalsterman, Martha Berendina (geb. 1897)
Kalter, Henricus Reindert (geb. ± 1876 te Groningen)
Kalter, Henricus
Kam, Renske van der
Kamman, Roelofje
Kamp, Jacob
Kamp, Jan
Kamp, Trijntje (geb. 1798 te Twisk)
Kampen, Duike (geb. ± 1883 te Uitwellingerga)
Kampen, Jan Willems (geb. 1826 te Idskenhuizen)
Kampen, Jan (geb. 27 sep 1871 te Idskenhuizen - ovl. 19 dec 1959)
Kampen, Jan
Kampen, Oene Geerts
Kampen, Oene (geb. 30 jun 1900 te Doniawerstal - ovl. 29 jan 1952)
Kampen, Sijke (geb. 28 jun 1898 te Doniawerstal - ovl. 20 dec 1976)
Kampen, Willem Jans
Kamphuijs, Gerrit Meijndertsz
Kamphuijs, Wieske Gerrits (geb. ± 1732)
Kant, Anna Margaretha de (geb. 1881 te Leeuwarden)
Kaper, Aagje (ovl. voor 1831)
Karemaker, Zwaantje van
Karman, Jebe
Karman, Willem (geb. ± 1870 te Amsterdam)
Karmelk, Gerrit (geb. 13 sep 1893 te Monnickendam - ovl. 23 feb 1966)
Karris, Jacob Dirksz. (geb. 1748)
Karsman, Jacoba
Karssemeijer, Dirk (geb. 1859 te Amsterdam)
Karssemeijer, Govert
Karsten, Grietje
Karstens, Paulus Eggertsz (ged. 13 jan 1776 - ovl. 7 mrt 1810)
Karstens/Kerssens, Aagje Poulus (ged. 2 nov 1810 te Krommenie - ovl. 24 feb 1878 te Krommenie)
Kat, Adriaan Leendertsz (geb. ± 1708)
Kat, Adriaantje Adriaans (ged. 25 okt 1736 te Oostzaandam)
Kat, Dirk (geb. 1743)
Kat, Geertruida (geb. 1893 te Zaandam)
Kat, Geertruida
Kat, Gerrit
Kat, Gerrit
Kat, Grietje
Kat, Heiltje (geb. 1876 te Beemster)
Kat, Klaas (geb. 1860 te Zaandam)
Kat, Klaas (geb. 1860 te Zaandam)
Kat, Marijtje (ovl. voor 1848)
Kate, Antje Luitzens ten (geb. 24 sep 1824 te IJlst - ovl. 4 apr 1902 te Doniawerstal)
Kate, Luitzen Jans ten
Keetman, Grietje (geb. 21 jul 1843 te Schermerhorn)
Keijzer, Klaas
Keijzer, Stijntje (ovl. voor 1878)
Kelder, Gerrit (geb. 1821 te Zaandijk)
Kelder, Gerrit (geb. 1821)
Kelder, Maartje (geb. 1814)
Kelder, Pieter
Kelder, Trijntje Jansd (geb. ± 750)
Kemeling, Christina Suzanna (geb. te Vlissingen)
Kempes, Harmen Hendriks
Kempes, Janke (geb. 2 apr 1840 te Aengwirden - ovl. 5 apr 1897 te Aengwirden)
Keppel, Abel Jans (geb. 1777 te Medemblik)
Keppel, Jan
Kerk, Aaltje van der (geb. 1799 te Oudeschoot)
Kerk, Anne van der (geb. 1796 te Oudeschoot)
Kerk, Meine van der (geb. 1795 te Oudeschoot)
Kerk, Syds Annes van der (ged. 5 mei 1773 te Ouwsterhaule - ovl. 13 sep 1826 te St Nicolaasga)
Kerkhof, Dieuwertje Jans (ged. 15 sep 1754 te Oostzaandam)
Kerkhof, Willempje Jans (geb. 2 sep 1751 te Oostzaandam)
Kerkhoven, Albert (geb. 1892 te Zaandam)
Kerkhoven, Gerrit (geb. 1884 te Krommenie)
Kerkhoven, Gerrit
Kerkhoven, Grietje (geb. ± 1883 te Krommenie - ovl. 29 jan 1884 te Krommenie)
Kerkhoven, Klaas (geb. 1892 te Zaandam)
Kerkhoven, Maarten (geb. 1858 te Zaandam)
Kerkhoven, N.n. (geb. ± 1882 - ovl. 23 jun 1883 te Krommenie)
Kersma, Jan Kerstes
Kerstma, Aulkje (geb. ± 1849)
Ketsner, Adam
Ketsner, Maria Barbera (geb. 15 aug 1857 te Coevorden - ovl. 2 nov 1918 te Wolvega)
Keulen, Hillegond van
Keun, Aletta
Keuning, Gerrit (geb. 1871 te Zwaag)
Keuris, Pieter (geb. 15 mei 1850 te Schoorl - ovl. 9 jun 1926 te Schagen)
Kit, Maartje (geb. 3 nov 1854 te Westzaan - ovl. 28 mrt 1884 te Westzaan)
Klaasen, Maria Elisabeth
Klaver, Cornelis (geb. 1839 te Hensbroek)
Klaver, IJtje
Klaver, Weijert
Klaveren, Aaltje van (geb. 1843 te Uithoorn)
Klaveren, Crijn van
Klaveren, Dina van (geb. 1872 te Uithoorn)
Klaveren, Geertrui van (geb. 1851 te Uithoorn - ovl. 5 apr 1924 te Arnhem)
Klaveren, Jacob van (geb. 1885 te Nieuwer Amstel)
Klaveren, Klaas van (geb. 1787)
Klaveren, Krijn van (geb. 1813 te Uithoorn)
Klaveren, Krijn van (geb. 4 apr 1878 te Uithoorn - ovl. 15 okt 1964)
Klaveren, Lena van (geb. 1817 te Uithoorn)
Klaveren, Nicolaas van (geb. 1847 te Uithoorn)
Klaveren, Petronella van (geb. 1832 te Uithoorn)
Klaveren, Sara Maria van (geb. 27 mrt 1910 te Nieuwer Amstel - ovl. 25 mrt 2003 te Venhuizen)
Klaveren, Teuntje van (geb. 1835 te Uithoorn - ovl. 11 jan 1907 te Utrecht)
Klazes, Jentje
Klazes, Klaas (geb. 1690)
Klazes, Wytse (ovl. 1796)
Kleen, Geertje Jans (geb. 19 jul 1821 te Kwadijk - ovl. 15 jan 1896 te Oostzaan)
Kleij, Neeltje
Kleijn, Dieutje Jacobs
Klijnsma, Jacob Foppes
Klijnsma, Pieter Sierds (geb. 3 nov 1834 - ovl. 21 aug 1895)
Klijnsma, SierdMeines (geb. 1794 - ovl. 1862)
Klijnsma, Sipke (geb. 29 feb 1868 - ovl. 11 apr 1948)
Klinge(n), Margaretha (geb. 1759 te Duitsland)
Klinger, Antje (geb. 1866)
Klinger, Hendrik (geb. ± 1831 te Haarlem)
Klinger, Hendrik
Klinger, Hendrik
Klinkenberg, Adriaan (geb. 1839)
Klinkenberg, Adriaan (geb. 1871 te Edam - ovl. 23 feb 1942 te Naaldwijk)
Klinkenberg, Jan (geb. 1874 te Edam)
Klinkensteijn, Doortje Jurriaans
Klinkhamer, Dirk
Klinkhamer, Krijntje (geb. 1824 te Zuid en Noord Schermer)
Kloek, Jacob (geb. 1876 te Hoorn)
Klompemaker, Gerrit
Klompemaker, Willem
Klooster, Antje Dirksd (geb. 1786 te Bergen)
Klooster, Dirk Seimonsz
Kluijver, Maritje
Knip, Simon
Knip, Trijntje Sijmons (ged. 25 mrt 1781 te Beemster - ovl. voor 26 sep 1823)
Knol, Grietje (geb. 10 jan 1755 te Hoorn - ovl. 29 mrt 1796 te Hoorn)
Knollenberg, Gesina (ovl. voor 1833)
Knoop, Zaara Yzaaks
Knopperts, Gerrigje
Kocks, Jan Jozefsz (geb. 1705)
Koehoorn, Gerritje (geb. 16 mei 1865 te Doniawerstal)
Koehoorn, Hiltje (geb. 24 sep 1854 te Doniawerstal)
Koehoorn, Jan Kornelis
Koehoorn, Johanneske (geb. 13 nov 1861 te Doniawerstal)
Koehoorn, Kornelis (geb. 14 nov 1856 te Doniawerstal)
Koehoorn, Lamkjen (geb. 3 mei 1859 te Doniawerstal)
Koehoorn, Wiebigjen (geb. 7 dec 1852 te Doniawerstal)
Koele, Jan (geb. 1862 te Oostzaan)
Koeleman, Jan
Koeleman, Willempje (geb. 1840 te Edam)
Koeman, Maartje
Koeman, Trijntje Willems (geb. ± 1724 - ovl. 17 feb 1798)
Koeman, Willem
Koen, Jantje
Koene, Klaas
Kok, Aafje (geb. 1850 te Zaandijk - ovl. 9 feb 1922 te Zaandam)
Kok, Albert
Kok, Dirk Jacobus (geb. 16 apr 1806 te Harlingen - ovl. voor 26 mei 1858)
Kok, Gerritje
Kok, Jacobus Dirks
Koks (Koxs), Aagtje Cornelis (geb. 19 mrt 1767 - ovl. 17 jan 1819 te Zaandam)
Kolk, Eibertje Cornelissen van der
Kolkman, Lammert Jansz (geb. 1799 te Hoorn)
Kolthek, Geertje (geb. 26 jun 1905 te Deventer - ovl. 10 aug 1998 te Arnhem)
Komen, Grietje
Konijn, Dieuwertje (geb. 14 jun 1847 te Graft - ovl. 12 nov 1892 te Graft)
Konijn, Petronella GeertruidA (geb. 6 mrt 1877 te Berkhout - ovl. 5 feb 1956 te Graft)
Konijn, Simon
Konijn, Theodorus
Koning, Aart
Koning, Anna Jacoba (geb. 1805 te Hoorn)
Koning, Jan (geb. 22 apr 1815 te Zuilen)
Kooi, Jelle Hanzes van der
Kooij, Cornelis (geb. 1835 te Zuid en Noord Schermer)
Kooij, Geertje Jelles van der (geb. 1800 te Oosterzee - gemeente Lemsterland)
Kooij, Grietje (geb. 1862 te Zuid en Noord Schermer)
Kooij, Jan (geb. 1860 te Zuid en Noord Schermer)
Kooij, Jan
Kooij, Merretje van (geb. 23 nov 1812 te Maartensdijk)
Kooijman, Bastiana
Kooijman, Cornelis (geb. 1888)
Kooijman, Marretje
Kooijman, Wilhelmina Francina (geb. te 's Gravenhage)
Kooiker, Antje Hendriks (geb. ± 1804 te Haskerhorne)
Kooiker, Fopkjen Jans
Kooiman, Pieter
Kooiman, Reinder (geb. ± 1854 te Andijk)
Kooiman, Willempje (geb. 1875 te Numansdorp)
Kooimans, Aafje
Kool, Anna (geb. 1856 te Haarlemmerliede en Spaarnwoude)
Kool, Heertje
Koolhaas, Neeltje
Koomen, Klaasje
Koomen, Neeltje
Koopman, Aaltje
Koopman, Akke (geb. 18 apr 1874 te Wymbritseradeel)
Koopman, Albert Nannes (geb. 1745 te Delfstrahuizen - ovl. 22 jun 1815 te Oosterzee)
Koopman, Albert (geb. 27 apr 1846 te Echten)
Koopman, Antje (geb. 1804)
Koopman, Antje (geb. 1809)
Koopman, Antje (geb. 9 dec 1781)
Koopman, Aukje (geb. 21 apr 1829 te Echten)
Koopman, Dirk (ovl. voor 1854)
Koopman, Gretske (geb. 24 nov 1779 te Oosterzee)
Koopman, IJke (geb. 6 mei 1881 te Doniawerstal)
Koopman, Jan Nanne (geb. 4 aug 1875 te Doniawerstal - ovl. 14 okt 1938)
Koopman, Jan Nannes (geb. 28 jul 1802 te Oosterzee - ovl. 11 jun 1875 te Lemsterland)
Koopman, Jan (geb. ± 1825)
Koopman, Jan (geb. ± 1825)
Koopman, Jan (geb. 1809)
Koopman, Jan (geb. 1811)
Koopman, Jan (geb. 2 jul 1794)
Koopman, Jannetje (Jansje) (geb. 30 okt 1826 te Zaandijk - ovl. 28 feb 1882 te Zaandam)
Koopman, Jelke jans (geb. 11 sep 1841 te Follega - ovl. 15 jan 1901 te Doniawerstal)
Koopman, Johannes (geb. 12 okt 1777 te Oosterzee)
Koopman, Johannes (geb. 16 sep 1791)
Koopman, Johannes (geb. 6 aug 1843 te Echten)
Koopman, Lutske (geb. 27 apr 1871 te Wymbritseradeel)
Koopman, Minke J (geb. 21 okt 1883 te Idskenhuizen - ovl. 23 apr 1957 te Idskenhuizen)
Koopman, Minke (geb. 17 jan 1832 te Echten)
Koopman, Minke (geb. 6 mei 1881 te Doniawerstal)
Koopman, Nanne Alberts (geb. 1773 te Echten - ovl. 30 sep 1824 te Lemsterland)
Koopman, Ruurd (geb. 1799)
Koopman, Ruurd
Koopman, Sibbeltje J (geb. 9 okt 1878 te Idskenhuizen - ovl. 17 jul 1931 te Langweer)
Koopman, Tetje (geb. 1 jul 1783)
Koopman, Ulbe (geb. 13 jan 1789)
Koopman, Ulbe (geb. 6 apr 1775 te Oosterzee - ovl. 11 sep 1780)
Koopman, Ulbe (geb. 9 jan 1786)
Koopman, Wybren
Koopmans, Eling Kerstes
Koopmans, Johannes (geb. 27 sep 1895 te Schoterland - ovl. 26 jul 1971 te Amsterdam)
Koopmans, Rinskjen Martens
Koopmans, Thymen (geb. 1865 - ovl. 1935)
Koorn, Gerrit (geb. 1805 te Grootebroek)
Koorn, Jan Gerritsz
Koos, Antonia
Kopjes, Aagje (geb. 1811 te Koog aan de Zaan)
Kopjes, Cornelis Gerardz (geb. ± 1780 te Koog aan de Zaan)
Kopjes, Gerrit Cornelisz (geb. 16 dec 1800 te Zaandijk - ovl. 15 mei 1829 te Koog aan de Zaan)
Kopjes, Guurtje Cornelis (geb. 25 jan 1805 te Zaandijk)
Kopjes, Hendrik (geb. 16 dec 1802 te Zaandijk)
Koppedraaijer, Jacob (geb. ± 1831 te Bovenkarspel)
Koppedraijer, Jantje (geb. 8 mrt 1871 te Harenkarspel - ovl. 10 jul 1937 te Alkmaar)
Koppes, Antje (geb. 1876 te Avenhorn)
Koppes, Guurtje
Koppes, Jan
Koppies, Aaltje (geb. ± 1808 te Koog aan de Zaan)
Koppies, Trijntje (geb. 1815 te Koog aan de Zaan)
Korell, Maria Petronella
Koreman, Elisabeth (geb. 1850)
Koreman, Jan (geb. ± 1815)
Koreman, Johanna (geb. 1858 te Zaandam)
Koreman, Johannes (geb. 1824 te Zaandam)
Koreman, Maria (geb. 1852)
Koreman, Pieter (geb. 1853 te Zaandam)
Koreman, Pieter
Koreman, Wilhelmina (geb. 1856 te Zaandam)
Korn, Pieter
Kort, Aafje (ged. 4 apr 1773 te Andijk)
Kort, Aaltje (Aaf Nannes)
Kort, Aaltje Dircks (geb. 1 jan 1775 te Wervershoof - ovl. 26 okt 1807)
Kort, Cornelis (geb. 1846 te Enkhuizen)
Kort, Dieuwertje
Kort, Dirck Nansz (Alias: Dirk Best) (ged. 22 okt 1752 te Wervershoof)
Kort, Jacob (geb. 1816 te Enkhuizen)
Kort, Jan Pietersz
Kort, Jeltje Jakobs (geb. 1803 - ovl. 3 mrt 1886 te Haskerland)
Kort, Klaas (geb. 1856 te Andijk)
Kort, Klaas
Kort, Maretje (geb. 1843 te Enkhuizen)
Kort, Nanne (ged. 24 mei 1778 te Andijk)
Kort, Pieter Dircks (ged. 6 okt 1776 te Andijk)
Kort, Pieter Pietersz
Kort, Pieter (geb. 1840 te Enkhuizen)
Kort, Pieter
Kort, Simon (geb. 22 jan 1822 te Andijk)
Korver, Bernardus (ged. 6 jan 1782)
Korver, Jan Isaksz
Korver, Jan (geb. 1792)
Koster, Bregje Frans (ged. 29 mrt 1723 te Krommenie - ovl. 5 dec 1791 te Krommenie)
Koster, Dieuwertje
Koster, Grietje
Koster, Reintje
Kouw, Maria (geb. 1851 te Nieuwer Amstel)
Kouw, Pieter
Kox, Cornelis Jansz (geb. 1743 - ovl. 3 nov 1800)
Kox, Jan Cornelisz (geb. 20 aug 1765 te Westzaandam)
Kox, Jan Klaasz (geb. 1710 - ovl. 11 apr 1780 te Oostzaandam)
Kox, Klaas Jansz (geb. 1739 - ovl. 12 jan 1792)
Kox, Klaas (geb. 1735 - ovl. 13 jul 1756)
Kox, Stijntje (geb. 16 dec 1773 te Westzaandam - ovl. 16 apr 1835)
Kox, Tijs Cornelisz (geb. 11 okt 1770 te Westzaandam - ovl. 1814)
Kraaijer, Guurtje (geb. 1896)
Kraaijer, Jan (geb. 19 mrt 1893 te Krommenie)
Kraij, Jan Gerritsz
Kramer, Albert (geb. 1895 te Andijk)
Kramer, Albert
Kramer, Antje
Kramer, Bauke (geb. ± 1793 te Koudum)
Kramer, Cornelis (geb. 1867 te Andijk)
Kramer, Cornelis
Kramer, Grietje
Kramer, Jan Albertsz
Kramer, Jan (geb. 1843 te Wormerveer)
Kranenburg, Maria (geb. 1812 te S Gravendeel)
Kreek, Hendrik (geb. 1838 te 's-Gravendeel)
Kreunen, Aart (geb. 1882 te 's Graveland)
Kreunen, Aart
Kreunen, Cornelis (geb. 1833 te Hilversum)
Kreunen, Maria (geb. 1874 te 's Graveland)
Krijgsman, Trijntje (geb. 1774)
Krikke, Maaike
Krom, Arien
Krom, Gerbrand (geb. 1797 te Spierdijk)
Krom, Jannetje
Krommenhoek, Cornelis
Krommenhoek, Lijdia
Kroon, Dirk
Kroon, Eva Maria
Kroon, Hendrika (geb. 1839 te Maarssen - ovl. 21 jul 1907 te Utrecht)
Kroon, Hendrika (geb. 1888 te Hoorn)
Kroon, Jan (geb. 1850 te Warmenhuizen)
Kroon, Jan (geb. 1882 te Hoorn)
Kroon, Jan
Kroon, Jan
Kroon, Jelle de
Kroon, Maria (geb. 20 sep 1812 te Loosdrecht)
Kroon, Rinksje de (geb. 1897 te Koudum)
Kruijf, Henderica Cornelia Maria de
Kruijshoop, Catharina (geb. 1875 te Wormerveer)
Kruijt, Leentje
Kruit, Mientje Ariaansd
Kruk, Douwe (geb. 1858 te Andijk)
Kruk, Klaas
Krul, Aaltje (geb. 1862 te Andijk)
Krul, Antje Teunis (geb. 3 sep 1846 te Andijk - ovl. 27 sep 1919 te Andijk)
Krul, Cornelis (geb. ± 1844 te Andijk - ovl. 12 nov 1902 te Mijdrecht)
Krul, Cornelis (geb. ± 1847 te Andijk)
Krul, Cornelis
Krul, Dieuwertje (geb. 1859)
Krul, Geertje (geb. ± 1853 te Andijk)
Krul, Hendrika (geb. 1901 te Andijk)
Krul, Jan (geb. 1818 te Andijk)
Krul, Jan
Krul, Maartje (geb. 1855 te Andijk)
Krul, Marijtje (geb. 1852 te Andijk)
Krul, Pieter (geb. 1849 te Andijk)
Krul, Teunis (geb. ± 1850 te Andijk - ovl. 12 okt 1932 te Maartensdijk)
Krul, Teunis
Krul, Trijntje
Kuijk, Lopje
Kuijn, Abraham
Kuijper, Claas Simons (geb. 7 jun 1785 te Krommenie - ovl. 19 nov 1829 te Krommenie)
Kuijper, Ide
Kuijper, Jan
Kuijper, Lijsbeth (geb. 27 aug 1825)
Kuijper, Stijntje Cornelis (geb. 1714 - ovl. 20 dec 1780 te Oostzaandam)
Kuijt, Annetje (geb. 1825 te Westzaan)
Kuijt, Neeltje
Kuijt, Willem Jacobsz
Kuiken, David
Kuiken, Sijtje (geb. 1801 te Zaandijk)
Kuiper, Antje (geb. 1837 te Egmond binnen)
Kuiper, Antje (geb. 1837 te Egmond binnen)
Kuiper, Dirk (geb. 1853 te Sint Maarten - ovl. voor 1890)
Kuiper, Elisabeth
Kuiper, Guurtje (geb. 1814 te Hoorn)
Kuiper, Lijsje Willems (geb. 31 jan 1833 te Landsmeer)
Kuiper, Pieter
Kuiper, Pieter
Kuiper, Saapke (geb. 1873 te Medemblik)
Kuiper, Sijntje
Kuiper, Willem Lourens (geb. 9 sep 1785 te Westzaan - ovl. 6 jul 1858 te Landsmeer)
Kuit, Neeltje
Kunst, Aaltje (geb. 1 nov 1867 te Doniawerstal - ovl. 29 jun 1868 te Doniawerstal)
Kunst, Akke (geb. 11 feb 1860 te Doniawerstal)
Kunst, Akke (geb. 29 apr 1854 te Doniawerstal - ovl. 22 jun 1854 te Doniawerstal)
Kunst, Akke (geb. 29 nov 1857 te Doniawerstal - ovl. 7 feb 1858 te Doniawerstal)
Kunst, Antje (geb. 19 jul 1891 te Doniawerstal)
Kunst, Dieuwertje Roelof (ovl. 2 feb 1802 te Oostzaandam)
Kunst, Hendrik (geb. 20 jan 1879 te Doniawerstal)
Kunst, Hendrik (geb. 21 okt 1884)
Kunst, Jan (geb. 12 feb 1864 te Doniawerstal - ovl. 27 mrt 1864 te Doniawerstal)
Kunst, Jan (geb. 15 apr 1865 te Doniawerstal - ovl. 24 okt 1918)
Kunst, Jeltje (geb. 16 apr 1861 te Doniawerstal - ovl. 23 mei 1861 te Doniawerstal)
Kunst, Jikke (geb. 5 mrt 1883)
Kunst, Johannes Reinders
Kunst, Johannes (geb. 10 dec 1880 te Doniawerstal)
Kunst, Johannes (geb. 7 jul 1877 te Doniawerstal)
Kunst, Reinder Johannes (geb. 2 feb 1853 te Doniawerstal - ovl. 21 mei 1923 te Doniawerstal)
Kunst, Rindert (geb. 28 mei 1855 te Doniawerstal - ovl. 26 nov 1856 te Doniawerstal)
Kunst, Rindert (geb. 4 jan 1859 te Doniawerstal)
Kunst, Rinske (geb. 14 aug 1888 te Doniawerstal)
Kunst, Wieger (geb. 4 feb 1887 te Doniawerstal)
Kuyper, Isaac
Kuyper, Piet Hein (geb. 1895 te Wormerveer)
Lakeman, Marijtje (geb. 1851 te Purmerend)
Lakeman, Pieter Sijmonsz
Lakeman, Sijmen (geb. 1819 te Purmerend)
L'Allemand, Pieter Attendoorn (geb. 21 okt 1822 te Oud-Beijerland)
L'Allemand, Wouter
Lammer(t)s, Jan (geb. te St. Johannisga)
Lammers, Hendrik Jan (geb. 1842 te Apeldoorn)
Lammers, Jantjen (geb. 1882 te Apeldoorn)
Lammers, Johanna Hermanna (geb. 1884 te Apeldoorn)
Lammers, Krts
Lammerts, Roel
Landeweerd, Gerritje
Landman, Neeltje Leenderts (geb. ± 1768)
Landman, Pieter (ovl. 1813)
Landt, Maartje op het
Landzaad, Cornelis (geb. 20 feb 1853)
Landzaat, Cornelis (geb. 19 jul 1876 te Schiedam)
Lange, Engeltje Dirks de
Lange, Gerzegie de
Lange, Maritje de (geb. 12 dec 1773 te Westzaan)
Langebaard, Antje Cornelis (geb. ± 1739)
Langedijk, Evert
Langedijk, Martinus (geb. 1868 te Sijbekarspel)
Langenbach, Alberdina
Langenberg, Maartje
Langereijs, Aaltje
Langereijs, Evert Pietersz (geb. 25 dec 1751 te Berkhout)
Langereijs, Gerbrandt (geb. 1790)
Langereijs, Pieter (geb. 1787 - ovl. 29 okt 1876 te Berkhout)
Langereis, Aaltje Evertsd (geb. 26 apr 1788 te Berkhout - ovl. 5 feb 1870 te Vreeland)
Langereis, Marijtje (geb. 1852 te Ursem)
Langereis, Teunis
Langeris, Antje
Langeveld, Anna Catharina (geb. 3 sep 1859 te Vreeland - ovl. 2 feb 1863 te Vreeland)
Langeveld, Anna Everarda (geb. 23 feb 1864)
Langeveld, Arnout Pieter (geb. 21 sep 1826 te Velsen - ovl. 15 jan 1908 te Amsterdam)
Langeveld, Bregtje Melanda (geb. 13 mei 1867 te Vreeland - ovl. 19 apr 1868 te Vreeland)
Langeveld, Bregtje Melanda (geb. 8 mei 1869 te Vreeland - ovl. 21 mrt 1919 te Amsterdam)
Langeveld, Bregtje (geb. 9 apr 1857 te Vreeland - ovl. 25 apr 1866 te Vreeland)
Langeveld, Everardus (geb. 18 jul 1861 te Vreeland - ovl. 16 mei 1863 te Vreeland)
Langewagen, Dirk (ged. 1762 te Hoorn - ovl. 16 jul 1820 te Hoorn)
Langewagen, Gerrit (geb. 1770 - ovl. 31 okt 1826 te Hoorn)
Langewagen, Gerrit (ged. 12 feb 1769)
Langewagen, Jan
Langewagen, Johanna Elisabeth (geb. ± 1797 te Hoorn - ovl. 2 apr 1818 te Hoorn)
Langewagen, Johannes (ged. 10 dec 1765 te Hoorn)
Langewagen, Johannes (ged. 25 nov 1763 te Hoorn)
Langewagen, Petrus (ged. 29 mrt 1767 te Hoorn)
Langewagen, Wijntje (ged. 19 dec 1760 te Hoorn - ovl. 18 mei 1828 te Hoorn)
Langeweg, Bastiaan (geb. 1782 te Numansdorp)
Laper, Bastiaan
Laper, Jan (geb. 1752 te Sloten)
Last, Jantje
Lastdrager, Aafje
Latensteijn, Maartje Pieters (geb. 22 jun 1760 te St Maartensbrug - ovl. 20 mrt 1814 te Bergen)
Latour, Marijtje
Le Coultre, Abraham Pieter (geb. ± 1834 te Blokzijl)
Le Coultre, Jean Moijse
Lebbink, Aaltje (geb. 1856 te Voorst)
Lebbink, Willem
Leeflang, David
Leeflang, Geertje Jans (geb. 1725)
Leeflang, Geertrudis (Geertje) (geb. 1792)
Leeflang, Jan IJsbrands (geb. 1695 - ovl. 1774)
Leeflang, Jannetje (geb. okt 1862 te Loosdrecht - ovl. 18 mrt 1901 te Loosdrecht)
Leek, Marijtje van der
Leen, Grietje
Leen, Pieter Jansz (geb. 1753)
Leenderts, Impje (geb. 1770 - ovl. 3 jun 1846 te Enkhuizen)
Leendertsz, Maarten (geb. 1773 - ovl. 25 dec 1847 te Enkhuizen)
Leeuw, Grietje de
Leeuw, Jan de
Leeuw, Pieter de (geb. 1855 te Opperdoes)
Leeuw, Trijntje (geb. 6 okt 1875 te Twisk)
Leeuwen, Krijntje van (geb. 1865 te Veldhuizen)
Leeuwen, Stijntje Pieters van
Leeuwen, Willempje Cornelisd van
Lelie, Maartje (geb. 1883 te Ilpendam)
Lelie, Teunis
Lensink, Egbert Willem
Lensink, Engbert Willem (geb. 5 jan 1853 te Gorssel)
Lensink, Gerrit Jan (geb. 1819)
Lensink, Jennetjen (geb. 1880)
Lensink, Lambertus Gerrit (geb. 15 apr 1815 te Gorssel)
Lewang, Eva (geb. 18 mrt 1815 te Assendelft - ovl. 13 jun 1868 te Haarlemmermeer)
Li(j)nde, Stijntje Berents van der (geb. ± 1640)
Lieuwes, Laes (ovl. voor 20 okt 1603)
Ligtenberg, Alida (geb. 1843 te Hoorn)
Ligthart, Dirk
Ligthart, Marijtje (geb. ± 1824 te Grootebroek/Lutjebroek)
Linders, Johanna Maria
Lit, Johannes (geb. 1832 te Jutphaas)
Lit, Willem
Lodewijk, Fredrika Wilhelmina (geb. 1877 te Arnhem - ovl. 21 aug 1935 te Arnhem)
Lodewijk, Gerritje (geb. 1888 te Arnhem)
Lodewijk, Hendrik (geb. 1887 te Arnhem - ovl. 3 mrt 1888 te Arnhem)
Lodewijk, Johannes
Loedeman, Aaltje (geb. 7 mei 1799 te Nunspeet)
Loedeman, Hendrik Harmens
Lof, Cornelia
Loggen, Hendrina
Loozen, Dirk van
Loozen, Grietje van (geb. 21 aug 1848 te Wervershoof - ovl. 23 apr 1929 te Andijk)
Louw, Cornelis Klaasz
Louw, Maartje Crelis (geb. 1758 te Berkhout)
Loyenga, Antje Greelts
Lubberding, Hendrik Jan (geb. 1844)
Lubbers, Sara (geb. 1829 te Haarlem)
Luitjes, Jannis
Luitjes, Willemina (geb. 4 jan 1787 te Loenen - ovl. 1867)
Luken, Jan
Luken, Jannetje (geb. 23 feb 1832 te Schermerhorn - ovl. 5 mrt 1910 te Ilpendam)
Lust, Jan Pietersz (geb. 1886 te Oostzaan)
Lust, Pieter Jansz (geb. 1858)
Luttik, Cornelis (ovl. 2 aug 1927)
Luttik, Jannetje
Maarse, Willem (geb. 1855 te Aalsmeer)
Maartens, Bregje (geb. 1826 te Enkhuizen)
Maartens, Elisabeth Catharina (geb. 28 feb 1843 te Enkhuizen - ovl. 24 mei 1909 te Enkhuizen)
Maartens, Margaretha (geb. 1832)
Maartens, Teetje (geb. 1811 te Enkhuizen)
Maartens, Teetje (geb. 1836 te Enkhuizen)
Maartensz, Cornelis
Maartensz, Harke (ged. 15 nov 1781 te Enhuizen)
Maartensz, Herke (ged. 23 apr 1784 te Enkhuizen)
Maartensz, IJsbrand (ged. 7 dec 1787 te Enkhuizen)
Maartensz, Leendert (geb. 24 jun 1802 te Enkhuizen - ovl. 1850)
Maartensz, Leendert
Maartensz, Leendert
Maas, Swaantje
Maasman, Tonia
Maassen, Jannetje
Maat, Grietje ter
Maat, Hermpje Jans ter
Maat, Immetje (ged. 26 apr 1743 te Hoorn)
Mackay, Bessie (ovl. voor 1921)
Mackay, Elisabeth
Mackay, James
Maij, Maartje
Mallegrom, Adriana
Man, Aaltje Cornelis
Man, Arie de (geb. 31 dec 1821 te Maarssen - ovl. 4 nov 1843 te Maarssen)
Man, Gerretje Agatha de (geb. 1854 te Maarssen)
Man, Lijsje de (geb. 1875 te Strijen)
Manen, Elizabeth van (geb. 1878 te Veenendaal)
Mannoury, Johanna Elisabeth (geb. 23 dec 1789 te Amsterdam - ovl. 2 mei 1861 te Amsterdam)
Mans, Simon (geb. ± 1811)
Mantel, Antje (ged. 13 jan 1732)
Mantel, Jacob (geb. 22 sep 1805 - ovl. 9 mrt 1871)
Mantel, Jan Pietersz (ged. 14 nov 1700 te Andijk - ovl. 1 jun 1769 te Andijk)
Mantel, Trijntje Cornelis
Mantel, Vrouwtje (geb. 21 jan 1830 te Enkhuizen - ovl. 14 apr 1873 te Enkhuizen)
Mantel, Willem
Mantel, Ytje
Marees, Geertje (geb. 1826 te Ransdorp)
Marees, Teunis
Marschalk, Jan (geb. 1797 te Benningbroek)
Marschalk, Jan
Martens, Antje
Martin, Donna Mae (geb. 24 apr 1927 - ovl. 20 sep 1983 te Akron)
Martin, Fred Arthur Jr (geb. 20 nov 1918 te Ottumwa - Iowa, ovl. 19 okt 1925 te Oskaloosa, Iowa)
Martin, Waldo Ferrel (geb. 16 sep 1920 te Melrose - Iowa, ovl. 18 sep 1989 te Denver, Colorado)
Masselink, Johanna
Mastemaker, Geertje
Matthes, Jan
Max, Maartje Jans (geb. ± 1772)
Maxwell, Elizabeth
Mc Whinnie, James
Mc Whinnie, Margaret
Meedenbach, Antoinette
Meer, Hendrik Reinders van der
Meer, Jinke Jochems van der
Meer, Jitske Holkes(Folkerts) van der (geb. 29 nov 1784 te Westermeer - ovl. 23 sep 1838)
Meer, Jochem Klazes van der
Meer, Wiegertje Willems ter (geb. 1770)
Meesters, Hiltje
Meeteren, Grietje Hubertje van (geb. 1839 te Buren)
Meij(e)rink, Susanna (geb. 1800 - ovl. 17 nov 1827 te Edam)
Meij, Sytse van der (geb. 31 aug 1897 te Barradeel - ovl. 10 mrt 1971 te Breda)
Meijburg, Emmetje
Meijer, Aarnoud
Meijer, Antje
Meijer, Jan Willem
Meijer, Maria Helena (geb. 30 mei 1888 te Raalte - ovl. 20 feb 1980 te Goor)
Meijer, Wilhelmina Catharina (geb. 3 jun 1891 te Barneveld - ovl. 3 nov 1982 te Hellendoorn)
Meijerink, Aaltje
Meijerink, Trijntjen (ovl. voor 1849)
Meijns, Bregtje (ovl. voor 1892)
Meijrink, Pieter (geb. 1807 te Hoorn)
Meijrink, Willem
Meilof, Klaas (geb. 1880 te Blokzijl)
Meina, Jolle (geb. ± 1815 te Langezwaag)
Meintedr, Hijlck
Melis, Lambert (geb. 1717)
Mels, Pieter (geb. ± 1788 te Hoorn)
Mengers, Maria Anna
Merens, Imme Jansdr
Messchaert, Catharina Alida (geb. 1 mei 1837 te Hoorn - ovl. 13 dec 1917 te Haarlem)
Messchaert, Cornelis Nicolaasz (geb. 2 apr 1778 te Hoorn - ovl. 28 mrt 1851 te Zaandam)
Messchaert, Cornelis Willem (geb. 13 mrt 1835 te Hoorn - ovl. 11 jan 1862 te Amsterdam)
Messchaert, Cornelis (geb. 17 dec 1831 te Hoorn - ovl. 22 okt 1832 te Hoorn)
Messchaert, Gerrit (geb. 9 apr 1802 te Hoorn - ovl. 23 apr 1802 te Hoorn)
Messchaert, Johanna (geb. 19 jun 1808 te Hoorn)
Messchaert, Maria (geb. 7 jul 1803 te Hoorn)
Messchaert, Nicolaas (geb. 10 dec 1734 - ovl. 16 jul 1811)
Messchaert, Nicolaas (geb. 17 mrt 1801 te Hoorn - ovl. 25 okt 1842 te Spanje (in zee))
Messchaert, Pieter (geb. 14 apr 1806 te Hoorn)
Messchaert, Pietertje Nicoletta (geb. 26 mrt 1839 te Hoorn - ovl. 29 jul 1839 te Hoorn)
Messchaert, Willem (geb. 6 dec 1833 te Hoorn - ovl. 15 jun 1834 te Hoorn)
Messchendorf, Margaretha Adelheid
Metselaar, Cornelis (geb. 1881 te Westwoud)
Metselaar, Jacob
Meuldijk, Johannes (geb. 1845 te Nieuw Helvoet)
Meuleman, Hendrika
Meulen, Aaf Dircks (ged. 25 jan 1711 - ovl. 19 mrt 1756)
Meulen, Fokel Dircks (ged. 2 okt 1701 te Andijk - ovl. 10 mrt 1708 te Andijk)
Meulen, Fokel Dircks (ged. 27 okt 1709 - ovl. 1 sep 1752)
Meulen, Fokke Sipkes van der
Meulen, Geert (ged. 18 feb 1703 - ovl. 3 mrt 1714)
Meulen, Jacob Dircksz (ged. 18 sep 1712 te Andijk)
Meulen, Jacob (ged. 28 aug 1735)
Meulen, Marij Dircks (ged. 15 sep 1697 te Andijk - ovl. 24 jan 1732 te Andijk)
Meulen, Meynouw (ged. 31 jan 1706)
Meulen, Pieter (ged. 11 sep 1695 te Andijk)
Meulen, Pietertje Dircks (ged. 12 feb 1708 te Andijk)
Meulen, Trijn (ged. 9 aug 1699 te Andijk)
Meulen, Willem Jacobsz (geb. 28 mrt 1734 - ovl. 19 mei 1735)
Meurs, Dieuwertje
Meurs, Teunisje
Mey, Klaas Merkz van der
Meyer, Rijken Jans
Meyer, Roelofjen Rijkens (geb. 22 dec 1809 te Tjallebert - ovl. 15 jan 1875 te Beets)
Meyer, Sjoukjen Oeges (geb. 1781)
Middelburg, Klara Aletta (geb. 25 feb 1857 te Jisp - ovl. 7 feb 1932 te Wormer)
Milhion, Jacobus Poulis (geb. te Sneek)
Million, Elisabeth Jacobus (geb. 1763 te Leeuwarden - ovl. 1 okt 1828 te Schoterland)
Minderman, Catharina
Minke, Marga
Minnema, Jacob (geb. 1734)
Minnema, Joukjen Jacobs (geb. 1775 - ovl. 11 aug 1840 te Joure)
Modder, Aaltje Claes (geb. 22 sep 1734 te Schoorl - ovl. 29 mei 1821 te Bergen)
Modder, Claes IJsbrandsz (geb. 1704 - ovl. 1780)
Moer, Judith (geb. ± 1620)
Moes, Jannetje de
Moezelaar, Anne
Moffat, Andrew (geb. 1 okt 1854)
Moffat, David A (geb. 1849 te Lochmaben)
Moffat, David (geb. 13 jan 1847 te Hightea Village - Scotland)
Moffat, David (geb. 5 apr 1808)
Moffat, Donald (geb. 1890 te Lochmaben - ovl. 1977 te Glasgow)
Moffat, Elizabeth Ann (geb. 1839 te Preston - Lancashire, ovl. 21 jan 1843 te Prestonhouse)
Moffat, Elizabeth Ann (geb. 1844 te Lochmaben)
Moffat, Elizabeth Susan (geb. 11 jan 1883 te Lochmaben)
Moffat, Frederick Georg (geb. 1859)
Moffat, George William M (geb. jun 1877 te Mile End - Londen)
Moffat, Hannah (geb. 1830 te Preston - Lancashire)
Moffat, James (geb. 2 apr 1803)
Moffat, James (geb. 6 jun 1852 - ovl. 1882 te Lochmaben)
Moffat, Janet (geb. 12 mrt 1806)
Moffat, John Hutchison (geb. 6 okt 1842)
Moffat, John (geb. 1 dec 1799 te Lochmaben - ovl. 6 mei 1863 te Broadchapel, Lochmaben)
Moffat, John (geb. 22 jul 1832 te Preston - Lancashire)
Moffat, Julia Hogg (geb. mrt 1839 te Preston - Lancashire)
Moffat, Margaret (geb. ± 1844 - ovl. 1905)
Moffat, Margaret (geb. 1828 te Lochmaben - ovl. 13 sep 1832 te Preston, Lancashire)
Moffat, Margaret (geb. 2 nov 1834 te Preston - Lancashire)
Moffat, Mary Jean (geb. 1836 te Preston - Lancashire)
Moffat, Mary (geb. 1821 te Lochmaben)
Moffat, Mary (geb. 1886 te Lochmaben)
Moffat, Mary (geb. 20 jul 1817)
Moffat, Neil Mackay (geb. 1887 te Lochmaben - ovl. 1963 te Glasgow)
Moffat, Rachel Helen (geb. 1843 te Preston - Lancashire)
Moffat, Robert Hogg (geb. 1861 - ovl. 1877)
Moffat, Robert Thomas (geb. 1 nov 1879 te Mile End - Londen, ovl. 14 aug 1947 te Cardiff)
Moffat, Robina B (geb. 1847 te Lochmaben)
Moffat, Thomas (geb. 1 okt 1849 - ovl. 1876 te Lochmaben)
Moffat, Thomas (geb. 13 apr 1810 te Lochmaben - ovl. 16 nov 1882 te Lochmaben)
Moffat, Thomas (geb. 22 aug 1826 te Lochmaben - ovl. mrt 1885 te Salford, Lancashire)
Moffat, Thomas
Moffat, William (geb. 15 apr 1813)
Moffat, William (geb. 6 jan 1857 te Hightea ,Lochmaben - Scotland, ovl. 15 feb 1893)
Moffatt, Ian Howard (geb. 7 feb 1955 te Londen - ovl. 14 mrt 2007 te Hoorn)
Moffatt, John Mackay (geb. 27 jul 1928 te Cardiff - ovl. 11 sep 1995 te Cardiff)
Mol, Jacobje (geb. ± 1873 te Nunspeet - ovl. 18 dec 1942 te Nunspeet)
Mol, Jan
Mol, Jannetje (geb. 23 mrt 1881)
Mol, Maartje (geb. 1839 te Landsmeer)
Mol, Marrigje (geb. 1 jan 1914 te Ermelo - ovl. 12 apr 1996 te Nunspeet)
Mol, Trijntje
Molen, ? (ovl. 27 dec 1811 te Andijk)
Molen, Aaltje (geb. 16 okt 1823 te Andijk - ovl. 8 aug 1905 te Andijk)
Molen, Aaltje (geb. 1815 te Andijk)
Molen, Antje (geb. 15 mei 1830 te Andijk)
Molen, Antje (geb. 1882 - ovl. 1960)
Molen, Antoon Tjeerds van der (geb. 22 jun 1799 te Nijehaske - ovl. 12 mrt 1844 te Haskerland)
Molen, Cornelis Pietersz (geb. 29 jul 1816 te Andijk - ovl. 6 jan 1880)
Molen, Cornelis (geb. 1858 te Andijk)
Molen, Dieuwertje (geb. 8 mrt 1825 te Andijk - ovl. 11 nov 1831 te Andijk)
Molen, Dirk (geb. 26 jan 1839 te Andijk)
Molen, Dirk (geb. 28 feb 1803 te Andijk - ovl. 3 feb 1869)
Molen, Dirk (geb. 31 jan 1878 te Andijk - ovl. 12 feb 1952 te St. Pancras)
Molen, Dirk (geb. 5 mei 1874 te Andijk - ovl. 23 aug 1959)
Molen, Elisabeth Anthoons van der (geb. 8 okt 1824 - ovl. 22 feb 1911)
Molen, Elisabeth (geb. 31 okt 1908 te Andijk - ovl. 26 nov 1982 te Hoorn)
Molen, Foekje Anthoons van der (geb. 7 nov 1834 te Schoterland - ovl. 6 jan 1913 te Nijehaske)
Molen, Foekje van der (geb. 30 sep 1794 te St Johannesga - ovl. 5 jul 1830 te Schoterland)
Molen, Frederica Anthoons van der (geb. 24 okt 1837 te Heerenveen Schoterland - ovl. 1 apr 1910 te Hoorn)
Molen, Frederikje van der (geb. 6 nov 1834 te Schoterland - ovl. 4 sep 1836 te Schoterland)
Molen, Geertje (geb. 1853 te Andijk)
Molen, Geertje (geb. 22 jul 1827 te Andijk)
Molen, Jacobje Anthoons van der (geb. 2 nov 1841 te Schoterland)
Molen, Jan Dirksz (geb. 17 jul 1845 te Andijk)
Molen, Jan (geb. 25 jun 1813 te Andijk - ovl. 16 jul 1813 te Andijk)
Molen, Jan (geb. 8 jan 1823 te Andijk)
Molen, Maartje (geb. 1821 te Andijk)
Molen, Maartje (geb. 1874 te Andijk)
Molen, Marijke Anthoons van der (geb. 1 jan 1831 te Heerenveen - ovl. 19 jul 1877 te Lemmer)
Molen, Marijtje (Rijt) (geb. 7 feb 1905)
Molen, Marijtje (geb. 11 apr 1872 te Andijk - ovl. 1955 te Zwaag)
Molen, Marijtje (geb. 1818 - ovl. 2 jun 1890)
Molen, Marijtje (geb. 25 feb 1871 te Andijk - ovl. 24 apr 1871 te Andijk)
Molen, Marijtje (geb. 27 mrt 1806 te Andijk - ovl. 10 dec 1853 te Enkhuizen)
Molen, Marijtje (geb. 27 mrt 1806 te Andijk - ovl. 27 dec 1811 te Andijk)
Molen, Nanne (geb. 14 okt 1801)
Molen, Nanning (geb. 23 dec 1792 te Andijk)
Molen, Pieter Janz (ged. 22 sep 1771 te Andijk - ovl. 27 sep 1825 te Andijk)
Molen, Pieter Nannesz (ged. 27 apr 1766 te Andijk)
Molen, Pieter (geb. 1855 te Andijk)
Molen, Pieter (geb. 23 nov 1846 te Andijk - ovl. 27 mrt 1927)
Molen, Pieter (geb. 23 sep 1834 te Andijk)
Molen, Pieter (geb. 9 jun 1852 te Andijk - ovl. 9 aug 1852 te Andijk)
Molen, Pieter (geb. mei 1884 te Andijk - ovl. 14 mrt 1885 te Andijk)
Molen, Rijnuwtje (geb. 15 nov 1798 te Andijk)
Molen, Saartje van der (geb. 15 jan 1889 te Beilen - ovl. 14 mei 1964 te Oldenzaal)
Molen, Teunis (geb. 16 mei 1876 te Andijk - ovl. 4 jul 1876 te Andijk)
Molen, Teunis (geb. 23 jul 1878 te Andijk - ovl. 19 jun 1950)
Molen, Tjeerd Anthoons van der (geb. 1 aug 1827)
Molen, Tjeerd Lammerts van der (geb. te Heerenveen)
Molen, Tjeerd Wijnands van der (geb. 2 jan 1826 te Schoterland - ovl. 25 mrt 1826 te Schoterland)
Molen, Tjeerd Wijnands van der (geb. 4 okt 1829 te Schoterland - ovl. 6 mrt 1832 te Schoterland)
Molen, Tjeerdtje van der (geb. 20 aug 1823 te Schoterland - ovl. 14 sep 1823 te Schoterland)
Molen, Trijntje (geb. 6 mei 1795 te Andijk)
Molen, Tryntje (geb. 1802 te Andijk)
Molen, Wijnand van der (geb. 14 jan 1797 te St Johannesga)
Molenaar, Dirk Cornelisz (geb. 1741)
Molenaar, Guurtje (geb. 1865)
Molenaar, Jan (geb. 9 jul 1809 te Oostzaan - ovl. 8 mei 1883 te Oostzaan)
Molenaar, Jannetje (geb. 1855)
Molenman, Cornelisje (geb. 1858 te Grootebroek)
Molenman, Jan
Moll, Aafje (geb. ± 1857 te Enkhuizen)
Moll, Adriana (geb. ± 1833 te Enkhuizen)
Moll, Catharina Johanna (geb. 29 jan 1800 te Enkhuizen)
Moll, Christiaan Hendrik (geb. ± 1859 te Enkhuizen)
Moll, Cornelia Arendina (geb. 6 apr 1898 te Enkhuizen - ovl. 28 okt 1986 te Leiderdorp)
Moll, Gerardus (ovl. 14 jul 1977)
Moll, Geziena Margaretha (geb. ± 1863 te Enkhuizen)
Moll, Gosse Gorter (geb. 21 mei 1796 te Enkhuizen)
Moll, Gosse (geb. ± 1854 te Enkhuizen - ovl. 25 jan 1923 te Doorn)
Moll, Jacob (geb. ± 1826 te Enkhuizen)
Moll, Jacob
Moll, Jan Gerard (geb. ± 1865 te Enkhuizen)
Moll, Janneken
Moll, Johanna Maria (geb. ± 1840 te Enkhuizen)
Moll, Margarethe Johanna (geb. ± 1830 te Enkhuizen)
Moll, Maria
Moll, Pieter (geb. ± 1831 te Enkhuizen)
Mols, Abraham (geb. 1840 te Dordrecht)
Mols, Barend
Monen, Catharina (geb. 13 jan 1845 te Delft)
Monen, Pieter
Monsjou, Engbertje van (geb. 1875 te Nieuwleusden)
Mook, Jan (geb. 1897 te Westergeest (Kollum))
Mook, Renze
Morees, Cornelis
Morees, Frederik (geb. 1877 te Monnickendam - ovl. 1943)
Morees, Jan (geb. 3 jun 1902 te Monnickendam)
Morees, Jannetje (geb. 1900 te Monnickendam)
Morees, Lidia PRIVACY FILTER
Moret, Jacobus (geb. 1858 te Breda)
Mors, Lijda
Mots, Jannetje de (geb. 12 sep 1790 te Ermelo)
Moxham, Ellen (geb. ± 1883 te Wilts Salisbury)
Moxham, Lilian (geb. ± 1888 te Hants Bournemouth - ovl. ± 1962)
Moxham, Sidney (geb. 1857 te Ebbesborne Wake - ovl. voor 1901)
Moxham, William S (geb. ± 1890 te Hants Bournemouth)
Moxham, Winfred (geb. ± 1894 te Hants Bournemouth)
Muijs, Neeltje (geb. 1780)
Mulder, Baartje (geb. 13 apr 1852 te Wymbritseradeel)
Mulder, Baartje (geb. 18 okt 1849 te Wymbritseradeel)
Mulder, Detje (geb. 10 mei 1794 te Het Meer)
Mulder, Detje (geb. 20 dec 1792 te Rotstergast - ovl. voor 1794)
Mulder, Elisabeth (geb. 2 jul 1862 te Wymbritseradeel)
Mulder, Gerben (geb. 9 dec 1864 te Wymbritseradeel)
Mulder, Ids Reinder (geb. 30 mrt 1860 te Haskerland)
Mulder, Jacob (geb. 23 jan 1845 te Wymbritseradeel)
Mulder, Jetze Jacobs (geb. 1810 - ovl. 13 mei 1888 te Wymbritseradeel)
Mulder, Korneliske (geb. 15 mei 1856 te Wymbritseradeel)
Mulder, Reinder Reinders (geb. 27 feb 1836 te Haskerland)
Mulder, Reinder (geb. 25 mei 1797 te Het Meer)
Mulder, Sijke Jetzes (geb. 10 jan 1847 te Wymbritseradeel - ovl. 7 dec 1920 te Doniawerstal)
Mulder, Tjebbe (geb. 27 jan 1801 te Nijehaske - ovl. 1 okt 1833 te Lemmer)
Muller, Christiaan
Muller, Willem (geb. 1875 te Apeldoorn)
Mullholland, Jane Marie
Munnich, Cornelis (geb. 12 jan 1798 te Broek in Waterland - ovl. 23 dec 1844 te Broek in Waterland)
Munnich, Maritje (geb. 1826 te Broek in Waterland)
Munnik, Henderica de (geb. ± 1769 te Hoorn - ovl. 21 dec 1843 te Hoorn)
Munnik, Sijbrand de
Muntendam, Agatha
N.n., (geb. 1613)
N.n.,
N.n.,
N.n.,
N.n.,
N.n.,
N.n.,
N.n.,
Naber, Dirk (geb. ± 1814)
Naber, Dirk
Nagel, Frans
Nagel, Pieter (geb. 1832 te Loenen)
Nagtegaal, Agatha Elisabeth (geb. te Uithoorn)
Nannes, Trijn
Nans, Alijd Willems (Aaltje) (geb. 1711 - ovl. 1779)
Nansz, Aleid Willems
Nansz, Willem
Nat, Geertje
Nauta, Froukje Jans
Nauta, Geertruida
Nederlof, Sijgje
Negentig, Grietje Jacobsd
Nek, Cornelis van
Nek, Trijntje van (geb. 11 jul 1810 te Ilpendam)
Nes, Gerrit
Nes, Maartje (geb. 23 nov 1828 te Twisk - ovl. 31 dec 1886)
Nibo, Neeltje Jochems (geb. 1741 - ovl. 27 nov 1806 te Krommenie)
Nicolai, Johannes (geb. 1617 - ovl. 2 okt 1712 te Oostermeer)
Nicolai, Tetje
Nieland, Anna Margaretha
Nieman, Abraham (geb. 16 jan 1841 te Maarsseveen - ovl. 24 nov 1912 te Enkhuizen)
Nieman, Abraham (geb. 1794 - ovl. 5 mrt 1846 te Maarsseveen)
Nieman, Abraham (geb. 1866 te Maarsseveen - ovl. 1950 te Utrecht)
Nieman, Anna Magdalena (geb. 20 aug 1836 te Maarsseveen)
Nieman, Catharina Maria (geb. 1870)
Nieman, Cornelia Frederika Magdalena
Nieman, Ger
Nieman, Gerrit (geb. 1850 te Ankeveen)
Nieman, Gerrit (geb. 1868 - ovl. 5 dec 1868 te Utrecht)
Nieman, Gerrit (geb. 20 feb 1834 te Maarsseveen - ovl. 16 mrt 1908 te Utrecht)
Nieman, Helena Sofia (geb. 1875)
Nieman, Hendrica (geb. 1870 - ovl. 6 dec 1872 te Utrecht)
Nieman, Hendrica (geb. 1878 te Maarssen)
Nieman, Hendrik Jan (geb. 1847 te Ankeveen)
Nieman, Hendrik Man (geb. 1897 te Maarssen)
Nieman, Hendrik(man) (geb. 20 feb 1832 te Maarsseveen)
Nieman, Hendrik (geb. 1802 te 's Graveland)
Nieman, Hendrik (geb. 6 jan 1875 te Sijbekarspel)
Nieman, Jacobje (geb. 1805 te 's Graveland)
Nieman, Jan (geb. 16 jan 1827 te Maarsseveen - ovl. 24 mrt 1829 te Maarsseveen)
Nieman, Jan (geb. 17 feb 1765 te 's Graveland)
Nieman, Jan (geb. 20 sep 1829 te Maarsseveen)
Nieman, Jannetje (geb. 1894 - ovl. 12 dec 1894 te Maarssen)
Nieman, Jannetje (geb. 1896 te Maarssen)
Nieman, Jeanetta Wilhelmina Catharina (geb. 26 nov 1868 te Den Helder)
Nieman, Judikje (geb. 1838 te 's Graveland)
Nieman, Judikje (geb. 1893 te 's Graveland)
Nieman, Judith Maria Elisabeth (geb. 29 nov 1838 te Maarsseveen)
Nieman, Klaasje (geb. 20 feb 1791 te 's Graveland - ovl. 5 mei 1871 te Kortenhoef)
Nieman, Leendert (geb. 1 mrt 1875 te Enkhuizen - ovl. 14 apr 1974 te Enkhuizen)
Nieman, Maria Elisabeth (geb. 13 jul 1893 te Maarsseveen - ovl. 17 feb 1986 te Apeldoorn)
Nieman, Maria Elisabeth (geb. 1868 te Maarsseveen - ovl. 4 apr 1941 te Utrecht)
Nieman, Maria Elsabeth (geb. 1883 te Enkhuizen)
Nieman, Maria (geb. 1888 te Ankeveen)
Nieman, Marretje (geb. 1840 te Ankeveen)
Nieman, Naatje (Anne) (geb. 31 mei 1871 te Den Helder - ovl. 5 feb 1951 te Zaandam)
Nieman, Pieter (geb. 1877 te Sijbekarspel)
Nieman, Susanna (geb. 1872 - ovl. 13 nov 1872 te Utrecht)
Nieman, Suzanna Wilhelmina Cornelia (geb. 1857 te Zwolle)
Nieman, Suzanna (geb. 7 jul 1866 te Hoorn - ovl. 14 jan 1917 te Amsterdam)
Nieman, Willemijntje (geb. 1890 te Ankeveen)
Nierop, Aaltje (geb. 14 mei 1802 te Ridderkerk - ovl. 27 jul 1878 te Heiloo)
Nierop, Aaltje (geb. 21 mrt 1851 te Veenhuizen - ovl. 9 jun 1854 te Graft)
Nierop, Aaltje (geb. 22 jul 1849 te Hoorn - ovl. 5 jul 1930 te Vreeland)
Nierop, Alida Christina (geb. 28 dec 1852 te Amsterdam)
Nierop, Anna (geb. 7 apr 1913 te Midwoud - ovl. 30 mrt 2002 te Harlingen)
Nierop, Antje (geb. 15 nov 1772 te Schoorl - ovl. 27 jun 1774 te Schoorl)
Nierop, Christina (geb. 17 dec 1886 te Akersloot - ovl. 30 nov 1954 te Amsterdam)
Nierop, Cornelia Frederika (geb. 13 dec 1903 te Amersfoort - ovl. 20 jul 1999 te Stad Delden)
Nierop, Cornelis Jans (geb. 6 okt 1776 te Schoorl - ovl. 30 dec 1867 te Amsterdam)
Nierop, Cornelis (geb. 24 okt 1883 te Akersloot - ovl. 18 jan 1884 te Akersloot)
Nierop, Cornelis (geb. 8 aug 1885 te Akersloot - ovl. 16 sep 1885 te Akersloot)
Nierop, Cornelis (geb. 9 jun 1743 te Marken Binnen)
Nierop, Dirk Jacobsz (geb. 5 jan 1777 te Hoorn - ovl. 20 okt 1811 te Hoorn)
Nierop, Dirk Jacobsz (ovl. 1733)
Nierop, Dirk jansz (geb. 12 feb 1764 te Schoorl - ovl. 8 okt 1842 te Bergen)
Nierop, Dirk (geb. 10 nov 1827 te Bergen - ovl. 23 dec 1827 te Bergen)
Nierop, Dirk (geb. 11 mei 1909 te Maartensdijk - ovl. 22 feb 1971 te San Nicolas Aruba)
Nierop, Dirk (geb. 18 jul 1829 te Bergen - ovl. 3 jan 1830 te Bergen)
Nierop, Dirk (geb. 27 jan 1812 te Bergen - ovl. 15 okt 1904 te Vreeland)
Nierop, Dirk (geb. 5 sep 1717 te Berkhout - ovl. 26 aug 1803 te Hoorn)
Nierop, Dirk (geb. 7 feb 1876 te Akersloot - ovl. 24 jan 1954 te Amersfoort)
Nierop, Evert Langereijs (geb. 12 jan 1814 te Bergen - ovl. 4 apr 1901 te Amsterdam)
Nierop, Frederik (geb. 1717 - ovl. 30 okt 1737 te Berkhout)
Nierop, Frederik (geb. 1748 - ovl. 1748)
Nierop, Geertje Jans (geb. 8 jan 1769 te Schoorl - ovl. 17 mrt 1800 te Alkmaar)
Nierop, Geertje (geb. 11 jun 1881 te Akersloot - ovl. 1 jul 1881 te Akersloot)
Nierop, Geertje (geb. 13 jan 1824 te Bergen - ovl. 7 sep 1824 te Bergen)
Nierop, Geertje (geb. 1739)
Nierop, Geertje (geb. 20 dec 1825 te Bergen - ovl. 16 jan 1875 te Nieuwe Niedorp)
Nierop, Geertje (ovl. 1788 te Schoorl)
Nierop, Geertruida Cornelia (geb. 6 mrt 1901 te Maartensdijk - ovl. 25 apr 1960 te Amersfoort)
Nierop, Geertruida (geb. 28 aug 1919 te Amersfoort - ovl. 22 jul 1996 te Enschede)
Nierop, Grietje (geb. 1715 - ovl. 5 jul 1723 te Berkhout)
Nierop, Grietje (geb. 1724 - ovl. 30 jan 1725 te Berkhout)
Nierop, Grietje
Nierop, Henrietta Christina (geb. 13 feb 1913 te Amsterdam - ovl. 28 dec 1975 te Den Haag)
Nierop, Jacob (geb. 13 dec 1879 te Akersloot - ovl. 10 sep 1880 te Akersloot)
Nierop, Jacob (geb. 1718 - ovl. 6 apr 1752 te Berkhout)
Nierop, Jacob (geb. 1745 - ovl. 25 apr 1816 te Hoorn)
Nierop, Jacob (geb. 21 mei 1789 te Schoorl)
Nierop, Jacob (geb. 7 feb 1888 te Alkmaar - ovl. 27 feb 1888 te Alkmaar)
Nierop, Jacob
Nierop, Jan Dirksz (geb. 27 apr 1738 te Marken Binnen - ovl. 13 okt 1807 te Alkmaar)
Nierop, Jan Dirksz (geb. te Berkhout - ovl. 20 sep 1724 te Berkhout)
Nierop, Jan (geb. 10 feb 1849 te Oudorp - ovl. 17 jan 1915 te Haarlem)
Nierop, Jan (geb. 11 okt 1902 te Maartensdijk - ovl. 4 okt 1986 te Arnhem)
Nierop, Jan (geb. 1785 - ovl. 7 apr 1858 te Bergen)
Nierop, Jan (geb. 18 jul 1846 te Hoorn - ovl. 1 jul 1888 te Alkmaar)
Nierop, Jan (geb. 1812 - ovl. 12 apr 1822 te Amsterdam)
Nierop, Jan (geb. 2 nov 1816 te Bergen - ovl. 31 dec 1820 te Bergen)
Nierop, Johanna Henderika Cornelia (geb. 26 feb 1906 te Amersfoort - ovl. 29 dec 1995 te Amersfoort)
Nierop, Johanna Petronella (geb. 8 mei 1905 te Maartensdijk - ovl. 16 nov 1986 te Amsterdam)
Nierop, Johannes Pieter (geb. 19 mrt 1908 te Midwoud - ovl. 18 aug 1989 te Hoorn)
Nierop, Klaas Jansz (geb. 28 sep 1766 te Schoorl - ovl. 10 feb 1823 te Warmenhuizen)
Nierop, Klaas (geb. 1 mrt 1851 te Amsterdam - ovl. 11 jun 1908 te Amsterdam)
Nierop, Klaas (geb. 2 apr 1819 te Bergen - ovl. 8 jul 1885 te Vreeland)
Nierop, Klaas (geb. 2 feb 1854 te Graft - ovl. 22 mrt 1875 te Vreeland)
Nierop, Klaas
Nierop, Maartje (geb. 1822 - ovl. 1899)
Nierop, Maartje (geb. 20 apr 1818 te Bergen - ovl. 27 jul 1818 te Bergen)
Nierop, Maria Hendrika Elisabeth (geb. 25 mei 1907 te Maartensdijk - ovl. 26 mei 1964 te Amsterdam)
Nierop, Maria Lucretia (geb. 9 mei 1814 te Amsterdam - ovl. 23 jul 1891 te Amsterdam)
Nierop, Maria Lydia (Riet) (geb. 13 mei 1935 te Midwoud - ovl. 29 aug 2005 te Hoorn)
Nierop, Marie Anna (geb. 13 apr 1909 te Midwoud - ovl. 10 dec 1976 te Alkmaar)
Nierop, Maritje (geb. 1765)
Nierop, Neeltje (geb. 4 nov 1753 te Hoorn)
Nierop, Neeltje (geb. 5 apr 1831 te Bergen - ovl. 12 apr 1831 te Bergen)
Nierop, Neeltje
Nierop, Pieter Johannes (geb. 9 feb 1902 te Den Haag - ovl. 21 dec 1972 te Amersfoort)
Nierop, Pieter (geb. 1 okt 1877 te Akersloot - ovl. 15 apr 1963 te Amersfoort)
Nierop, Pieter (geb. 10 feb 1849 te Oudorp - ovl. 5 jul 1925 te Vreeland)
Nierop, Pieter (geb. 1836 te Hoorn)
Nierop, Pieter (geb. 1849 - ovl. 1904)
Nierop, Pieter (geb. 26 nov 1844 te Hoorn - ovl. 28 dec 1891 te Zaandam)
Nierop, Pieter (geb. 9 nov 1786 te Bergen - ovl. 3 dec 1871 te Vreeland)
Nierop, Trijntje (geb. 1769)
Nierop, Wijntje (geb. 7 okt 1824 te Bergen - ovl. 19 sep 1898 te Amsterdam)
Nierop, Wilhelmina Elisabeth (geb. 11 jan 1900 te Deventer - ovl. 13 sep 1973 te Heerenveen)
Nierop, Willem (geb. 3 dec 1820 te Bergen - ovl. 20 apr 1822 te Bergen)
Nierop, Willem (geb. 3 dec 1882 te Akersloot - ovl. 17 nov 1951 te Abbekerk)
Nieuweboer, Dirk (geb. 1854 te Oostwoud)
Nieuweboer, Grietje (geb. 11 feb 1852 te Midwoud - ovl. 11 feb 1852 te Midwoud)
Nieuweboer, Jan (geb. 5 dec 1860 te Midwoud - ovl. 28 dec 1939 te Oostwoud)
Nieuweboer, Klaas (geb. 1 jan 1825 te Andijk - ovl. 14 mei 1893 te Oostwoud)
Nieuweboer, Klaas (geb. 1867 te Oostwoud)
Nieuweboer, Pieter (geb. 7 feb 1851 te Midwoud - ovl. 1 mrt 1851 te Midwoud)
Nieuweboer, Willem (geb. 1859 te Oostwoud)
Nieuweboer, Willemtje (geb. 1855 te Oostwoud)
Nieuwenhuijzen, Gerardus (geb. 1811 te Ter Aar)
Nieuwenhuijzen, Jan
Nieuwenhuijzen, Willem Hermanus
Nieuwenhuis, Brendina (geb. 1 jul 1905 te Zevenaar)
Nieuwenhuizen, Maria Johanna (Marie) (geb. te Rotterdam)
Nieuwstad, Klaas
Nieuwstad, Pietertje (geb. 1846 te Wormerveer)
Nijhof, Arend Theunis (geb. 1892 te Barneveld)
Nooder, Catharina (geb. 1846 te Hoorn)
Noordwest, Arien
Noordwest, Jacob (geb. 1804 te Noord Scharwoude)
Noppe, Cornelis Rietveld
Noppe, Geertje (geb. 1800 te Alphen)
Obbedr, Rents
Obbedr, Sipck
Obbes, Eede
Obbes, Pals
Obbes, Saecke
Oderkerk, Aaltje (geb. 1830 te Landsmeer)
Oedses, Hiske (geb. 1818 te Amsterdam)
Oedses, Rienk
Oenema, Klaaske Wytses (geb. 14 mrt 1806 te Ouwsterhaule)
Oenema, Wytse Oenes
Oenes, Eelke
Oest, Markus van
Oest, Martina Wilhelmina Cornelia van (geb. 1834 te Bergen op Zoom)
Offringa, Adriana (geb. 1844 te Hoorn)
Onrust, Trijntje (geb. 1876 te Oostzaan)
Onrust, Wilhelmina
Ooijevaar, Casper
Ooijevaar, Metje Aaltje (geb. 1 jun 1870 te Alkmaar - ovl. 13 okt 1939 te Gorssel)
Ooijkaas, Marta Sophia
Oord, Guurtje van der
Oord, Pieter Wijbrandtsz van der
Oorschot, Geertien van
Oosten, Elisabeth (Lijsje) van
Oosterbeek, Anna Sophia Margaretha (geb. 21 apr 1827 te Harderwijk - ovl. 20 nov 1909 te Amsterdam)
Oosterchrist, Jacobus Aart Hendrik (geb. 12 okt 1897 te Andijk - ovl. 21 mei 1981 te Hoorn)
Oosterchrist, Johannes
Oosterchrist, Maria Wilhelmina Catharina (Mies) (geb. 13 dec 1901 te Hoorn - ovl. 7 nov 1995 te Hoorn)
Oosterhoorn, Eefje
Oosterveen, Harm (geb. 6 jan 1829 te Meppel)
Oosterwoud, Frederik Hobbes (geb. 1 mrt 1829 te Utingeradeel)
Oosterwoud, Hobbe Thaekes (geb. 1791 te Oldeboom)
Oosterwoud, Lijsbeth Hobbes (geb. 21 mei 1825 te Utingeradeel - ovl. 21 feb 1893 te Utingeradeel)
Oosterwoud, Thaeke (geb. 15 dec 1821 te Utingeradeel - ovl. 3 apr 1889 te Utingeradeel)
Opmeer, Frederik (geb. 6 aug 1908 te Hoorn - ovl. 1979 te Amsterdam)
Opperdoes, Jacomijntje (geb. 1802 te Hoorn)
Opperdoes, Jan (geb. 1787)
Opperman, Adolf
Oppermann, Kurt (geb. 17 aug 1906 te Elbing (Pruisen) - ovl. 27 okt 1995 te Kleve, Duitsland)
Ort, Maartje Francina (geb. 23 nov 1844 te Buren)
Osinga, Douwe (geb. ± 1855 te Heeg)
Oskam, Hilletje Maria (geb. 1866 te Broek gem. Waddinxveen)
Oskam, Martinus
Ossedrijver, Elisabeth
Osseman, Grietje
Osseman, Trijntje
Otte, Catharina (geb. 1850 - ovl. 30 jul 1884 te Utrecht)
Otte, Dirk Jacobsz (geb. 18 jul 1797 te Oostzaandam - ovl. 13 feb 1874 te Utrecht)
Otte, Elisabeth (geb. 1826 te Zaandam - ovl. 20 aug 1903 te Utrecht)
Otte, Jacob Dirks
Otte, Jacob (geb. 1822 te Zaandam)
Otte, Trijntje (geb. 1839 - ovl. 18 feb 1840 te Jutphaas)
Otte, Willem (geb. 1835 - ovl. 26 okt 1865 te Utrecht)
Otten, Cornelis (geb. 26 feb 1840 te Jutphaas - ovl. 25 jan 1858 te Jutphaas)
Otten, Maarten (ged. 3 feb 1788 te Hoorn)
Otten, Willempje
Ottenbroest, Antje Gerris (ged. 24 jul 1805 te Hoorn)
Ottenbroest, Lodewijk Gerrits (ged. 15 mrt 1807 te Hoorn)
Ottenbros, Fredrik Gerritsz (geb. 15 jun 1800 te Hoorn)
Ottenbros, Fredrik
Ottens, Christina (geb. 6 nov 1797)
Otter, Harmen Kornelis (geb. ± 1822 te Luxwoude)
Oud, Grietje
Oud, Trijntje
Oud, Zijme Pieters
Oudejans, Aaltje Gerritsdr
Oudejans, Ariaantje
Oudeman, Dieuwtje Hendriks
Oudhuizen, Antje
Oudshoorn, Claas Gerritsz (geb. ± 1704)
Oudshoorn, Claas IJsbrands (geb. ± 1763 te Westzaandam)
Oudshoorn, Elsje (geb. 18 apr 1793 te Westzaandam)
Oudshoorn, Gerrit Claasz (geb. ± 1727)
Oudshoorn, Hendrik Claasz (geb. ± 1738 - ovl. ± 1800)
Oudshoorn, Hendrik (geb. 1804 te Ilpendam)
Oudshoorn, IJsbrand Claasz (geb. ± 1730 - ovl. te Westzaandam)
Oudshoorn, IJsbrands
Oudshoorn, Jurmet (Metje) (geb. 7 dec 1794 te Zaandam - ovl. 14 dec 1855 te Hoorn)
Oudshoorn, Lijsbet IJsbrands (geb. 27 jul 1756 te Westzaandam)
Oudshoorn, Maritje IJsbrands (geb. 8 okt 1763 te Zaandam - ovl. 12 sep 1797)
Oudshoorn, Theunis (geb. ± 1775)
Oudshoorn, Trijntje (geb. 29 jan 1791 te Westzaandam)
Oudshoorn, Trijntje (geb. 5 nov 1797 te Westzaandam - ovl. 28 jan 1823 te Hoorn)
Oudt, Marijtje Simons (geb. 27 nov 1804 te Grootebroek)
Outburg, Grietje
Outtenbroest, Antje Gerris (geb. 30 mrt 1804 te Hoorn)
Overeem, Elisabeth (geb. 1830 te Driebergen)
Pal, Alaltje
Pander, Jannetje
Pasveer, Freerk Hendriks
Pasveer, Geertje (geb. 30 okt 1873 te Haskerland)
Pasveer, Hendrik (geb. 17 apr 1872 te Haskerland)
Pasveer, Jacob (geb. 10 feb 1876 te Haskerland)
Pasveer, Marcus (geb. 21 okt 1878 te Haskerland)
Pasveer, Margje (geb. 19 feb 1882 te Haskerland)
Pater, Evertje
Peekema, Trijntje Peekes
Peeneman, Hendrik (geb. 1857 te Zevenhoven)
Peereboom, Sijbrandt
Peers, Sybrand
Pekelharing, Aagje
Pekema, Trijntje (geb. 5 nov 1851 te Doniawerstal - ovl. 22 feb 1931 te Doniawerstal)
Pekema, Wybe Sytzes
Pel, Aart van
Pennemes, Grietje
Pennemes, Hendrikje
Pennemes, Trijntje
Pet, Aaltje (geb. 1834)
Pet, Aart (geb. 1809 te Zaandam)
Pet, Aart
Pet, Aldert
Pet, Antje Willems (ged. 13 nov 1746 te Oostzaan)
Pet, Gijsbert
Pet, Hendrik (geb. 1860 te Purmerend)
Petersen, Peter Olsen
Petri, Petrus Anthonis (geb. 1594 te Ferwerd - ovl. 1672 te Britsum)
Petri, Rudolphus (geb. 1649 te Franeker)
Phelps, Robert (geb. 9 sep 1922 te Milton - Vermont, ovl. 4 feb 1987 te St. Albans)
Pierick, Antje ten (geb. 1851)
Pierick, Jannetje ten (geb. 1871 te Zaandijk - ovl. 4 jul 1926 te Ede)
Pierick, Johannes Franciscus ten (geb. 1845 te Zaandijk)
Pierick, Pieter ten
Pieters, Aagje
Pieters, Geert
Pieters, Geertje
Pieters, Pieter (geb. 1578 te Leeuwarden)
Pieters, Trijn
Pietersd, Grietje
Pietersz, Maarten
Piets, Aafje (geb. 15 feb 1850 te Ilpendam)
Piets, Jacob
Pijl, Henricus Gerardus
Pijl, Volkert Mors (geb. 1826)
Pijper, Antje Cornelis (ovl. 1762)
Pijsse/Peijzen, Elsje Thomas van (ovl. 13 apr 1797 te Oostzaandam)
Pilleman, Jacob Jacobsz (geb. te Grootebroek?)
Pilleman, Meinouw Jacobs (ged. 13 okt 1647 te Wervershoof - ovl. 31 dec 1716 te Andijk)
Pleijsier, Maria
Ploeg, Gerrit Janssen (geb. 24 apr 1780 te Beekbergen)
Ploeg, Hendrika Berendina van de
Ploeg, Jan Jacob (geb. 1747)
Ploeg, Jan Jacob (geb. 1804)
Ploeg, Wessel (geb. 1814 te Beekbergen)
Plooijer, Aaltje
Plooijer, Neeltje Michiels (geb. ± 1770 - ovl. 1849)
Pluijlaar, Christiaan
Pluijlaar, Petronella (geb. 16 sep 1880 te Den Helder - ovl. 14 mei 1976 te Blaricum)
Poel, Aafje (geb. 1817 te Assendelft)
Poel, Cornelis (geb. 1829)
Poel, Cornelis
Poel, Guurtje (geb. 1826 te Assendelft)
Poel, Jan Cornelisz (geb. 1779)
Poel, Maartje (geb. 1823 te Assendelft)
Poel, Trijntje (geb. 1819)
Poeser, Jan (geb. 1896 te Zuid en Noord Schermer)
Pol, Jan (geb. 1897 te Apeldoorn)
Pol, Melis
Polen, Gauke van (geb. 2 okt 1800 te Enkhuizen)
Polen, Janna van
Pondman, Gerrit (geb. 1814 te Zaandam)
Pool, Grietje Pieters (geb. te Andijk)
Pool, Rens (geb. 1843 te Nieuwe Niedorp)
Poppe, Grietje
Poppes, Bouke Pieters (geb. ± 1814 te Balk)
Portyk, Hans Oenes
Portyk, Rinske Hanzes (geb. 1857 te Tjallebert)
Pos, Adrianus (geb. 24 dec 1900 te Loosdrecht - ovl. 23 jun 1973 te Amsterdam)
Pos, Evert (geb. 1886)
Pos, Evertje (geb. 1890)
Pos, Frans (geb. 1893)
Pos, Gerritje (geb. 1889)
Pos, Gijsbert (geb. 1857)
Pos, Jan (geb. 1844 te Koog aan de Zaan)
Pos, Jan (geb. 1883)
Pos, Klaas (geb. 1882)
Pos, Ruth
Posch, Aaltje (geb. 12 jun 1899 te Oostzaan - ovl. 12 jun 1989)
Posch, Cornelis Jansz (geb. te Kwadijk - ovl. jul 1898 te Oostzaan)
Posch, Pieter (geb. 1864 te Oostzaan)
Post, Frouwkje (geb. 1865 te Donkerbroek)
Post, Hans Harmens
Postma, Jannetje
Postma, Jantje
Postma, Margje (geb. 17 jan 1903 - ovl. 9 sep 1973)
Pottebacker, Egbert Claesz
Poutsma, Abraham (geb. 1649)
Poutsma, Abrahamus Tammeri (geb. 1627 - ovl. 1700 te Gorredijk)
Poutsma, Aurelia (Auckien) (geb. 1643 te Oosthem)
Poutsma, Eelkjen (geb. 1637)
Poutsma, Eva (geb. 1650)
Poutsma, Gerrit Tammoni (geb. 1625)
Poutsma, Isaacus (geb. 1655 te Gorredijk)
Poutsma, Petrus (geb. 1638)
Poutsma, Sara (geb. 1637)
Poutsma, Sybrandus (geb. 1645)
Poutsma, Tammarus Abrahamus (geb. te Haskerdijken)
Poutsma, Tamme Gerrits
Pouws, Antje
Prins, Bregje (geb. 1872 te Avenhorn)
Prins, Cornelis (geb. 1846 te Berkhout)
Prins, Elisabeth (geb. 1879 te Oudendijk)
Prins, Gerrit Cornelis (geb. 1859 te Nieuwerkerk a/d IJssel)
Prins, Gerrit
Prins, Jan Simon
Prins, Johanna
Prins, Maartje (geb. 1875)
Prins, Maartje
Prins, Pietertje (geb. 1886 te Schagen)
Prins, Tijtje Fokkes (ged. 1780 - ovl. 5 jun 1836 te Oranjewoud)
Proest, Maarritje (ged. 13 apr 1789 te Hoorn)
Proest, Wijntje (ged. 18 dec 1791)
Pronk, Jan Sijmons (geb. 5 apr 1797 te Landsmeer)
Pronk, Jan
Pronk, Jannetje (geb. 1846 te Landsmeer)
Pronk, Maartje Simons (geb. 2 feb 1793 te Landsmeer - ovl. 12 mrt 1862 te Landsmeer)
Pronk, Sijmen
Prost, Hendrika Johanna (geb. 1879 te Zutphen)
Prost, Steven (geb. 1882 te Zutphen)
Prost, Susanna Johanna (geb. 1873 te Zutphen)
Pruijn, Jacobus
Pruijn, Jan Dirk (geb. 1801 te Haarlem)
Put, Helena van der
Putten, Lodewijk Gerrit van der (geb. 8 sep 1893 te Alkmaar)
Quartel, Magdalena Elisabeth (Betje) (geb. 29 jun 1863 te Klaaswaal - ovl. 15 feb 1933 te Rotterdam)
Quist, Leendert (geb. 1 nov 1887 te Amsterdam)
Raat, Lijsbet (ovl. voor 1829)
Raat, Marijtje (ovl. 18 feb 1803)
Rademaker, Johanna
Rae, Margaret
Rast, August Gerhard
Rast, August (geb. 23 okt 1886 te Raalte - ovl. 15 mrt 1959 te Markelo)
Raven, Aafje (geb. 30 dec 1833)
Raven, Trijntje
Redeker, Antje
Ree, Arie van der (geb. 1858 te Numansdorp)
Ree, Dirk van (geb. 1885 te Numansdorp)
Regeling, Anne Kornelis
Regeling, Frankje (geb. 5 okt 1864 te St. Nicolaasga - ovl. 10 aug 1949)
Reilink, Berend Jan (geb. 1893)
Reilink, Willem
Reinders, Antje (geb. 21 feb 1751)
Reinders, Grietje (ged. 12 okt 1760 te Gaast)
Reinders, Jetske
Reinsma, Jouw Reinders (geb. 1869)
Reithiedr, Wytzs
Reithies, Reithie (ged. ± 1570 te Haskerland? - ovl. 1603)
Reitses, Antie (ged. 1729 te Rottum/Schoterland)
Reitses, Grijtie (ged. 1739 te Rottum/Schoterland)
Reitses, Reinder (geb. 1720 - ovl. 1804)
Reitses, Ypkien (ged. 1743 te Rottum/Schoterland)
Reitsma, Jilles baartes (geb. 3 apr 1778 te Nieuweschoot - ovl. 8 okt 1824)
Reitsma, Lutske (geb. 13 aug 1811 te Oudeschoot - ovl. 24 jul 1815 te Oranjewoud)
Reitsma, Lutske (geb. 21 nov 1815 te Oranjewoud)
Reitsma, Neeltje Gerbens
Reitsma, Suster (geb. 8 mei 1819 te Oranjewoud)
Rekers, Aalt (geb. ± 1838 te Nunspeet - ovl. 27 apr 1908 te Medemblik)
Rekers, Anthony (ged. 11 mrt 1801 te Nunspeet - ovl. 9 nov 1837 te Nunspeet)
Rekers, Elisabeth (geb. ± 1842 te Nunspeet - ovl. 8 jun 1907 te Oosteinde)
Rekers, Evert (geb. ± 1904 te Nunspeet - ovl. 5 mrt 1949 te Ermelo)
Rekers, Evert (geb. 5 feb 1878 te Ermelo - ovl. 17 mrt 1887 te Ermelo)
Rekers, Gangelof (geb. ± 1835 te Ermelo)
Rekers, Geertje (geb. ± 1895 te Nunspeet)
Rekers, Gerrit (geb. ± 1869 te Nunspeet - ovl. 4 nov 1950 te Nunspeet)
Rekers, Gerrit (geb. 9 mei 1790 te Nunspeet - ovl. 23 aug 1848 te Nunspeet)
Rekers, Gijsbert (geb. ± 1872 te Nunspeet - ovl. 24 jun 1942 te Harderwijk)
Rekers, Jan (geb. ± 1845 te Ermelo/Nunspeet - ovl. 14 jun 1899 te Westeinde (Ermelo))
Rekers, Jan (geb. 16 jul 1793 te Nunspeet - ovl. 30 jan 1840 te Nunspeet)
Rekers, Jannes Gerrits
Rekers, Jannes (geb. ± 1874 te Nunspeet)
Rekers, Jannes (geb. 11 jul 1831 te Doornspijk - ovl. 3 sep 1866 te Nunspeet (Ermelo))
Rekers, Jannes (geb. 23 okt 1821 te Nunspeet - ovl. 9 okt 1843 te Nunspeet)
Rekers, Marrigje (geb. ± 1896 te Ermelo)
Rekers, Stijntje (geb. ± 1885 te Nunspeet)
Remery, Jan Klaases (geb. ± 1750)
Renema, Sepkje (geb. ± 1863 te Roordahuizum)
Renema, Zwaantje Pieters (geb. 1792 te Wirdum - gemeente Leeuwarderadeel, ovl. 27 mei 1842 te Leeuwarderadeel)
Renes, Jan (geb. 1843 te Utrecht)
Renes, Jan
Rentkedr, Douw
Rep, Cornelia Pieters (geb. 22 mrt 1887)
Rep, Neeltje Sijmens (geb. 1860)
Reus, Neeltje de
Revius, Maria Elisabeth (geb. 26 jan 1850 te Amsterdam - ovl. 4 dec 1902 te Amsterdam)
Rheedijk, Adriaantje
Rhijn, Cornelis Claasz
Rhijn, Johannes van (geb. 1803 te Weesperkarspel)
Rhijn, Willem van
Rhodens, Andries Johannes (geb. 1892 te Hoorn)
Ridderikhoff, Aafje (geb. 21 mei 1902 te Hoorn)
Ridderikhoff, Dirk Jan
Ridderikhoff, Henderica (geb. 1 okt 1869 te Hoorn - ovl. 14 apr 1942)
Ridderikhoff, Jacobus (geb. 18 mei 1874 te Hoorn)
Ridderikhoff, Johannes Marinus (geb. 1900)
Ridderikhoff, Johannes (geb. 1844 te Zwolle)
Riemke Remmerts,
Rienderhof, Niesje (geb. 10 nov 1704 te Hoorn - ovl. 30 aug 1741 te Hoorn)
Riesen, Susanne van (ovl. voor 1838)
Riet, Aaltje (geb. 1886 te Zaandam)
Riet, Aris (geb. 21 mei 1860 te Zaandam)
Riet, Cornelia (geb. 1893 te Zaandam)
Riet, Elisabeth Anna (geb. 1894 te Zaandam)
Riet, Hendricus (geb. 8 mrt 1882 te Amsterdam - ovl. 30 mrt 1965 te Utrecht)
Riet, Jan
Riet, Jannetje (geb. 1889 te Zaandam)
Rietman, Stephanus
Rietveld, Krijn (geb. 1775 te Noorden)
Rietveld, Trijntje
Rieuwerts, Freekje
Rigards, Eefje Filips
Rijn, Anna Alida van (geb. 1812)
Rijn, Arie van
Rijn, Jan (geb. 1806 te Grootebroek)
Rijn, Trijntje van
Rijntalder, Angenieta (geb. 22 jun 1862 te Sciedam)
Rijntalder, Angenieta (geb. 5 jul 1825 te Schiedam)
Rijntalder, Arie Cornelis (geb. ± 1885 te Schiedam)
Rijntalder, Augustinus Franciscus Theodorus (geb. 11 feb 1889 te Schiedam)
Rijntalder, Augustinus Franciscus Theodorus (geb. 15 mei 1841 te Schiedam)
Rijntalder, Augustinus Franciscus Theodorus (geb. 28 aug 1866)
Rijntalder, Augustinus Franciscus Theodorus (geb. 9 okt 1873 te Schiedam)
Rijntalder, Cornelia Maria (geb. 31 okt 1879 te Schiedam)
Rijntalder, Cornelia Maria (geb. 9 jun 1858 te Schiedam)
Rijntalder, Cornelia (geb. 20 okt 1850 te Schiedam)
Rijntalder, Cornelis (Cor)
Rijntalder, Engelina Catharina (geb. 2 dec 1829 te Schiedam)
Rijntalder, Frederica Theodora (geb. 3 mrt 1882 te Schiedam)
Rijntalder, Helena (geb. 15 apr 1875 te Schiedam)
Rijntalder, Helena (geb. 20 feb 1864 te Schiedam)
Rijntalder, Helena (geb. 22 sep 1894 te Schiedam)
Rijntalder, Jacobus Marius Christiaan (ovl. 1983 te Amsterdam)
Rijntalder, Jacobus (geb. 14 okt 1851 te Schiedam)
Rijntalder, Johanna Petronella (geb. 16 jul 1892 te Schiedam - ovl. 11 sep 1975)
Rijntalder, Johanna (geb. 4 apr 1860 te Schiedam)
Rijntalder, Jurrien (geb. 14 aug 1853 te Schiedam)
Rijntalder, Jurrien (geb. 19 sep 1832 te Schiedam)
Rijntalder, Jurrien (geb. 3 sep 1802 te Schiedam)
Rijntalder, Laurens (geb. 15 okt 1855 te Schiedam)
Rijntalder, Laurens (geb. 23 apr 1884 te Schiedam)
Rijntalder, Laurens (geb. 31 mrt 1827 te Schiedam)
Rijntalder, Neeltje (geb. 8 jul 1835 te Schiedam)
Rijntalder, Pauline Francina (geb. 11 nov 1876 te Schiedam)
Rijntalder, Tobias (geb. 27 aug 1886 te Schiedam)
Rijntalder, Willemina (geb. 18 sep 1838 te Schiedam)
Rijntalder/Rijntaller, Augustinus
Rijntalder/Rijntaller, Crijntje (geb. 16 aug 1799 te Schiedam)
Rijsinge, Johannes Cornelis van
Rijsinge, Neeltje Catharina van (geb. 25 jun 1878 te Den Haag - ovl. 15 apr 1947 te Amersfoort)
Ringers, Geeske
Ringh, Willem van
Rinkema, Geeske Rinkes
Rinner, Maria (geb. 1790 te Hoorn)
Rinners, Jan
Ripperse, Jacob
Ripperse, Susanna Jacobs (ged. 18 jun 1589 te Hoorn - ovl. 2 jun 1622 te Hoorn)
Ritman, Frederica Theodora (geb. 13 mrt 1854 te Schiedam)
Ritman, Tobias
Ritterhaus, Gertrud (geb. 13 dec 1896 te Elberfeld (BRD) - ovl. 17 mei 1980 te Amersfoort)
Ritterhaus, Gustav
Robbert(s), Cornelis Jansz (ged. 4 sep 1774 te Andijk)
Robbert, Aaf Nannes (ged. 27 mrt 1712 - ovl. 8 mei 1769)
Robbert, Aafje (geb. 1837 te Andijk)
Robbert, Aaltje (geb. 13 mrt 1777 te Andijk)
Robbert, Aaltje (geb. 9 jul 1769 - ovl. 8 aug 1769)
Robbert, Ariaantje Jacobsdr (ged. 17 nov 1771 te Andijk - ovl. 22 nov 1823 te Enkhuizen)
Robbert, Cornelis Jansz (ged. 23 aug 1676 te Wervershoof)
Robbert, Cornelis (ged. 10 aug 1670)
Robbert, Cornelis (ged. 13 feb 1678 te Andijk)
Robbert, Cornelis (ged. 20 mrt 1672)
Robbert, Dirk Nannesz (ged. 4 mrt 1742 te Andijk)
Robbert, Hil (ged. 1 okt 1673)
Robbert, Jacob Nansz (geb. 25 aug 1737 te Andijk - ovl. 13 dec 1781)
Robbert, Jan Nannesz j.g. van Munnekey
Robbert, Jan Nanneszn
Robbert, Kornelisje (geb. 1843 te Andijk)
Robbert, Lijsbeth (ged. 18 dec 1740 te Andijk)
Robbert, Marij Jansd (ged. 17 dec 1679 te Wervershoof)
Robbert, Meijnouw (ged. 16 nov 1738 te Andijk)
Robbert, Nanne Jansz (geb. 21 jun 1682)
Robbert, Nanne Nannesz (ged. 25 okt 1705 te Andijk)
Robbert, Nanne Nannesz (ged. 9 aug 1733 te Andijk)
Robbert, Nanne Nannesz
Robbert, Nanne (geb. 1803 te Andijk)
Robbert, Nanne (geb. 1839 te Andijk)
Robbert, Nanne (geb. 21 feb 1780 - ovl. 29 nov 1777 te Andijk)
Robbert, Pieter Nannesz (ged. 2 okt 1735 te Andijk)
Robbert, Pieter (ged. 17 feb 1704 te Andijk)
Robbert, Pieter (ged. 19 nov 1702 te Andijk)
Robbert, Trijn (ged. 20 jan 1709 te Andijk)
Robbert, Trijntje Nannesdr (ged. 22 aug 1734 te Andijk - ovl. 6 jan 1789 te Andijk)
Robberts, Elisabeth (ovl. 1747)
Robertson, Annie
Robertson, Robert M
Robol, Johanna
Roebers, Albert
Roebers, Jenneke (geb. 19 aug 1791 te Beekbergen - ovl. 5 dec 1866 te Gorssel)
Roele, Trijntje
Roersma, Antje (geb. ± 1868 te Ureterp)
Roetman, Cornelia (geb. 26 nov 1797 te Schiedam)
Roetman, Louwrens
Roggeveen, Dirkje (geb. 1810 te Barsingerhorn)
Rol, Claas Jacobs (ged. 22 jan 1722 te Westzaandam - ovl. 2 okt 1775 te Westzaandam)
Rol, Cornelis (geb. 23 jan 1845 te Andijk - ovl. 16 dec 1914 te Venhuizen)
Rol, Lijzebet
Rol, Maritje Claas (ged. 18 jan 1754 te Westzaandam - ovl. 12 dec 1807 te Westzaandam)
Rol, Willem
Rolbergen, Petronella van
Rolff, Dirk Ooijkaas (geb. 29 jan 1833 te Edam - ovl. 20 nov 1883 te Amsterdam)
Rolff, Jacoba Lamberta (geb. 16 dec 1867 te Amsterdam - ovl. 15 sep 1868)
Rolff, Jacobus Lambertus
Romeijn, Pieter Jansz (geb. 29 aug 1745)
Romein, Antje (geb. 20 jun 1802 te Zaandam - ovl. 19 jan 1869 te Koog aan de Zaan)
Romein, Dieuwertje Jansd (geb. 15 dec 1799)
Romein, Dirk jansz (geb. 20 apr 1808 te Zaandam - ovl. voor 1814)
Romein, Dirk (geb. 1815 te Zaandam)
Romein, Elsje jans (geb. 11 nov 1804 te Zaandam)
Romein, Grietje Jansd (geb. 16 nov 1811 te Zaandam)
Romein, Jan (geb. 30 apr 1769 te Zaandam - ovl. voor 1867)
Romein, Pieter Jansz (geb. 11 mei 1806 - ovl. 7 jul 1867 te Koog aan de Zaan)
Romein, Pieter Jansz (geb. 13 aug 1797 te Zaandam - ovl. 19 sep 1797 te Zaandam)
Rond, Guurtje (geb. 1905 - ovl. 18 feb 2003 te Hoorn)
Roobol, Dirk (ovl. 14 mei 1736 te Hoorn)
Roobol, Geertje (ged. 21 okt 1700 - ovl. 56)
Rood, Aafje (geb. ± 1767 te Krommenie - ovl. 23 feb 1838 te Krommenie)
Rood, Aaltje (geb. 11 feb 1851 te Ilpendam)
Rood, Aaltje (geb. 1817 te Jisp)
Rood, Aaltje (geb. 22 mei 1896 te Landsmeer - ovl. 22 aug 1981)
Rood, Antje (geb. 7 mrt 1854 te Ilpendam - ovl. 2 jul 1920 te Ilpendam)
Rood, Claas Claas (ged. 16 aug 1733 te Krommenie)
Rood, Claas Claasz (geb. 10 dec 1898 te Oostzaan)
Rood, Claas Cornelisz (geb. 1714 te Krommenie - ovl. 21 okt 1779 te Krommenie)
Rood, Claas Dirks (geb. 22 mei 1701 te Krommenie - ovl. 4 jun 1755 te Krommenie)
Rood, Claas Dirks (ged. 18 jul 1694 te Krommenie)
Rood, Claas Dirks (ged. 2 aug 1699 te Krommenie)
Rood, Claas Roelofsz (geb. 2 aug 1863 te Landsmeer)
Rood, Claas
Rood, Cornelis Klaasz (geb. ± 1700 - ovl. 5 nov 1781)
Rood, Cornelis (geb. 1837 te Monnickendam)
Rood, Dirk Claas (ged. 24 mrt 1726 te Krommenie - ovl. 30 mrt 1726 te Krommenie)
Rood, Dirk Cornelisz (geb. 1740)
Rood, Dirk Klaasz (geb. ± 1674 - ovl. 2 apr 1728 te Krommenie)
Rood, Eva Maartens (geb. te Westzaandam)
Rood, Frederik Maartensz
Rood, Frederikus Maartensz (geb. 1794 te Westzaandam - ovl. 2 jul 1833 te Zaandam)
Rood, Geertje Cornelis (geb. 1723 - ovl. 12 apr 1758)
Rood, Gerardus Frederiksz (geb. te Koog aan de Zaan)
Rood, Gerrit Claas (ged. 12 jul 1722 te Krommenie - ovl. voor 1723)
Rood, Gerrit Claas (ged. 12 sep 1723 te Krommenie)
Rood, Griet de
Rood, Grietje Cornelis (geb. 1727 - ovl. 27 sep 1755)
Rood, Grietje Dirks (ged. 31 mei 1696 te Krommenie)
Rood, Grietje (geb. 1789)
Rood, Grietje (geb. te Koog aan de Zaan)
Rood, Guurtje
Rood, Hendrik Cornelis (geb. 1735)
Rood, Hendrik (geb. ± 1777 te Krommenie - ovl. 12 mrt 1840 te Krommenie)
Rood, Jan Claasz (geb. 29 jun 1890)
Rood, Jan (geb. 1766 te Hoogwoud)
Rood, Klaas (geb. 23 feb 1806 te Beemster)
Rood, Klaas
Rood, Lijsje Claas (geb. 31 okt 1894)
Rood, Maarten Frederiksz (geb. 1764 te Koog aan de Zaan)
Rood, Maartje Claas (geb. ± 1722 - ovl. 30 aug 1722 te Krommenie)
Rood, Maartje Dirks (ged. 17 jun 1703 te Krommenie - ovl. 12 mei 1705 te Krommenie)
Rood, Maartje (geb. 12 dec 1810 te Purmerend)
Rood, Maria (ged. 27 feb 1773)
Rood, Marijtie Dirks (ged. 11 mei 1710 te Krommenie - ovl. 2 jun 1712 te Krommenie)
Rood, Maritje (ged. 4 mrt 1715 te Krommenie - ovl. 14 okt 1721 te Krommenie)
Rood, Mientje (geb. 1842 te Monnickendam)
Rood, Pieter Cornelisse
Rood, Roelof Claasz (geb. 19 mei 1887 te Oostzaan)
Rood, Sijmen (geb. 1873 te Ilpendam)
Rood, Simon (geb. 28 mei 1901 te Landsmeer)
Rood, Trijntje Claasd (geb. 3 dec 1888 te Oostzaan)
Rood, Trijntje (geb. 14 apr 1856 te Ilpendam - ovl. 3 nov 1929 te Schagen)
Rood, Trijntje (geb. 1839 te Monnickendam)
Roode, Johanna Elisabeth de
Roode, Johanna (geb. 23 jul 1871 te Tubbergen - ovl. 27 jan 1940 te Almelo)
Roodhaar, Lijsbeth Jacobsd
Roodt, Elisabeth
Rooij, Adriana de
Roole, Maria
Roos, Aaltje (geb. 1855 te Terschelling)
Roos, Gerritje
Roos, Jacob Alberts
Roos, Jan (geb. 1855 te Oosterleek)
Roos, Johanna (Naatje)
Roos, Maria (geb. 1853 te Wormerveer)
Roos, Neeltje Cornelis
Roos, Trijntje
Root, Aagje Pietersd (geb. 1791 te Assendelft)
Root, Aagje Pietersd (geb. 1813 te Assendelft - ovl. 2 feb 1843 te Assendelft)
Root, Aagje (geb. 19 mei 1892 te Nieuwer Amstel)
Root, Aagje (geb. 23 mrt 1823 te Wormerveer)
Root, Aagje (geb. 27 okt 1825 te Zaandam - ovl. 12 jan 1858 te Zaandam)
Root, Aagje (geb. aug 1906 te Amsterdam - ovl. 21 apr 1907 te Zaandam)
Root, Aagtje (geb. 1867 te Zaandijk)
Root, Aagtje
Root, Aaltje (geb. 15 apr 1850 te Schermerhorn)
Root, Aaltje (geb. 1871 te Ilpendam - ovl. 23 sep 1911 te Den Ilp)
Root, Aaltje
Root, Aaltje
Root, Aart (geb. ± 1858 te Zaandam - ovl. 14 mrt 1861 te Zaandam)
Root, Abraham (geb. 12 okt 1892 te Koog aan de Zaan - ovl. 16 mrt 1974 te Zaandam)
Root, Albert (geb. 3 nov 1827 - ovl. 17 dec 1863 te Zaandijk)
Root, Albert (geb. 4 mei 1901 te Wormerveer - ovl. 27 dec 1968 te Assendelft)
Root, Albertus (geb. 1909 te Wormerveer - ovl. 1943)
Root, Alewijn (ged. 18 nov 1674 - ovl. voor 1680)
Root, Alexander Leon (geb. 1892 te Amsterdam)
Root, Andries Jan (geb. 18 apr 1936 te Zaandam - ovl. 26 jun 2006 te Hoorn)
Root, Andries (geb. 4 nov 1867 te Wormerveer - ovl. 17 feb 1909 te Zaandam)
Root, Anna (geb. 1845 te Krommenie - ovl. 2 apr 1887 te Krommenie)
Root, Anna (geb. 1861 te Zaandam - ovl. 20 mrt 1929 te Bloemendaal)
Root, Antje Cornelis (geb. 7 sep 1779 te Krommenie - ovl. 18 feb 1802 te Krommenie)
Root, Antje Dirksd (geb. 1765 te Zaandam - ovl. 21 jun 1849 te Zaandam)
Root, Antje (geb. 19 feb 1823 te Ilpendam)
Root, Antje (geb. 5 apr 1838 te Ursem)
Root, Antje (geb. 8 apr 1870 te Ursem - ovl. voor 1902)
Root, Antje
Root, Antonia (geb. 1887 - ovl. 6 nov 1949 te Oegstgeest)
Root, Arend (geb. 25 jan 1826 te Zaandijk)
Root, Arent Cornelis (geb. 1765 te Wormerveer - ovl. 1846)
Root, Arent (geb. 1826 - ovl. 3 apr 1854 te Zaandijk)
Root, Arie
Root, Arien (geb. 9 nov 1802 te Lambertschaag)
Root, Arien
Root, Babbie (geb. 24 mei 1862 te Ilpendam - ovl. 14 mrt 1919 te Monnickendam)
Root, Barend Simonsz
Root, Barend (geb. 20 apr 1873 te Ursem)
Root, Bram Fredericus PRIVACY FILTER
Root, Bregje (ged. 17 jun 1731 te Krommenie - ovl. 18 mei 1732 te Krommenie)
Root, Bregtje
Root, Casper (ged. 28 okt 1751 te Hoorn)
Root, Catharina Johanna (geb. 1854 te Krommenie)
Root, Catharina Juliana PRIVACY FILTER
Root, Catharina (geb. 13 nov 1823 te Zaandam - ovl. 26 mei 1896 te Zaandam)
Root, Catharina (geb. 1811 te Bangert)
Root, Catharina (geb. 30 apr 1869 te Zaandam - ovl. 30 apr 1869 te Zaandam)
Root, Claas (geb. 1803 te Wormerveer)
Root, Cornelia Divera (geb. 15 feb 1908 te Graft)
Root, Cornelia (geb. 5 dec 1862 te Zaandam - ovl. 27 dec 1943 te Zaandam)
Root, Cornelia
Root, Cornelis Klaasz (ged. 20 okt 1737 te Krommenie)
Root, Cornelis (geb. ± 1796 - ovl. 5 jan 1812 te Zaandam)
Root, Cornelis (geb. ± 1811 te Assendelft - ovl. 14 mrt 1824 te Assendelft)
Root, Cornelis (geb. 10 mrt 1803 te Westzaan - ovl. 31 okt 1871 te Krommenie)
Root, Cornelis (geb. 1832 te Schoorl)
Root, Cornelis (geb. 1864 te Oostzaan - ovl. 19 aug 1869 te Zaandam)
Root, Cornelis (geb. 1870 te Zaandam - ovl. 22 jun 1940 te Renkum)
Root, Cornelis (geb. 1888 te Zaandam)
Root, Cornelis (geb. 25 dec 1829 te Zaandam - ovl. 24 jul 1885 te Zaandam)
Root, Cornelis (geb. 25 okt 1787 te Krommenie - ovl. 1 jul 1788 te Krommenie)
Root, Cornelis (geb. 27 aug 1789)
Root, Cornelis (geb. 28 jul 1824 te Assendelft - ovl. 4 apr 1851 te Krommenie)
Root, Cornelis (geb. aug 1833 te DenIlp - ovl. 16 feb 1834 te Den Ilp)
Root, Cornelis (ged. te Krommenie)
Root, Cornelis
Root, Dirk jansz
Root, Dirk (geb. 1 jun 1727 te Krommenie - ovl. 16 jul 1747 te Krommenie)
Root, Dirk (geb. 27 aug 1826 te Ilpendam - ovl. 30 okt 1894 te Ilpendam)
Root, Dirk (geb. 5 feb 1872 te Ilpendam - ovl. 20 dec 1873)
Root, Dirk (ged. 24 mrt 1720 te Westzaan)
Root, Dirk (ged. 3 aug 1669 te Wormerveer)
Root, Dirk
Root, Doortje Willems (geb. 5 sep 1795 te Oostzaandam)
Root, Doortje (geb. 12 jul 1799 - ovl. 30 dec 1860 te Utrecht)
Root, Egges (ged. 18 jul 1677 te Wormerveer)
Root, Elisabeth Catharina (Lize) (geb. 20 aug 1897 te Zaandam - ovl. 7 jan 1990 te Amsterdam)
Root, Elisabeth Sijmens (geb. 1886 te Oostzaan)
Root, Elisabeth (geb. 23 sep 1858 te Zaandijk - ovl. 30 sep 1901 te Loosduinen)
Root, Elisabeth (geb. 7 feb 1825 te Zaandam - ovl. 10 dec 1868 te Zaandam)
Root, Elizabeth (geb. ± 1865 te Zaandijk - ovl. 15 mrt 1872 te Zaandijk)
Root, Elsje Hendriks (geb. ± 1780 te Koog aan de Zaan)
Root, Elsje (ged. 9 dec 1760 te Hoorn - ovl. 25 okt 1842 te Hoorn)
Root, Engel (geb. 1807 te Koog aan de Zaan)
Root, Engeltje Pieterse
Root, Engeltje (geb. 1746 te Landsmeer)
Root, Engeltje (ged. 20 jun 1745 te Krommenie)
Root, Everard (geb. ± 1845 te Amsterdam - ovl. 21 jul 1915 te Arnhem)
Root, Freddy Andries PRIVACY FILTER
Root, Frederik (geb. 18 aug 1829 te Zaandam)
Root, Frederik (geb. 1834 te Zaandam)
Root, Frederik (geb. 29 apr 1903 te Wormerveer)
Root, Frederik (geb. 3 jul 1854 te Zaandijk - ovl. 20 apr 1906 te Wormerveer)
Root, Geertje (geb. ± 1857 te Den Ilp - ovl. 7 feb 1867 te Den Ilp)
Root, Geertje (geb. ± 1874 te Ilpendam - ovl. 10 apr 1877 te Den Ilp)
Root, Geertje (geb. 1806)
Root, Geertje (geb. 7 mrt 1882 te Ilpendam - ovl. 17 feb 1939 te Amsterdam)
Root, Geertje (geb. 9 nov 1807 te Krommenie)
Root, Geertruida Jacoba (geb. mei 1898 te Nieuwendam - ovl. 3 dec 1898 te Nieuwendam)
Root, Geertruida Wilhelmina (geb. 15 jul 1893 te Alkmaar)
Root, Gerbrand Johan (geb. 17 apr 1888 te Zaandam)
Root, Gerrit (Ger) (geb. 7 mei 1933 - ovl. 5 jan 1980)
Root, Gerrit (geb. ± 1817 - ovl. 15 jun 1818 te Oudorp)
Root, Gerrit (geb. 3 mrt 1812 te Wijde Wormer - ovl. 18 jan 1836 te Ilpendam)
Root, Gerrit (ged. 24 aug 1758 te Hoorn)
Root, Gerritje (geb. 13 okt 1858 te Zaandijk - ovl. 21 jun 1864 te Zaandijk)
Root, Gerritje (geb. 1861 te Zaandijk - ovl. 27 mrt 1938 te Zaandam)
Root, Gerritje (geb. 1872 te Harenkarspel)
Root, Griet (geb. 21 okt 1906 te Krommenie - ovl. 1996)
Root, Grietje Dirks
Root, Grietje Klaasd (geb. ± 1755)
Root, Grietje Klaasd (ged. 30 sep 1742 te Krommenie)
Root, Grietje (geb. ± 1811 te Ilpendam - ovl. 20 mrt 1829 te Ilpendam)
Root, Grietje (geb. 10 jan 1855 te Schermerhorn - ovl. 26 aug 1860)
Root, Grietje (geb. 10 mei 1875 te Ursem - ovl. 2 mrt 1877 te Ursem)
Root, Grietje (geb. 18 dec 1851 te Schermerhorn - ovl. 19 aug 1852 te Schermerhorn)
Root, Grietje (geb. 1846 te Koog aan de Zaan)
Root, Grietje (geb. 1878)
Root, Grietje (geb. 22 jun 1869 te Schermerhorn)
Root, Grietje (geb. 24 jul 1853 te Schermerhorn - ovl. 31 dec 1853)
Root, Grietje (geb. 25 jan 1899 te Ursem)
Root, Grietje (geb. 29 jul 1905 te Ursem)
Root, Grietje (ged. 6 aug 1741 te Krommenie - ovl. 23 nov 1741 te Krommenie)
Root, Grietje (ged. 6 nov 1735 te Oostgraftdijk)
Root, Grietje
Root, Guurtje Klaas (geb. 1757 - ovl. 11 aug 1800 te Zaandam)
Root, Guurtje (geb. 1860 te Zaandam - ovl. 17 apr 1938 te Zaandam)
Root, Guurtje (geb. 5 jan 1904 te Ursem)
Root, Harme
Root, Harmen
Root, Hein (geb. apr 1859 te Den Ilp - ovl. 30 jun 1859 te Den Ilp)
Root, Hendrik (Henk) (geb. 4 apr 1905 te Ilpendam - ovl. 26 mei 1980 te Purmerend)
Root, Hendrik (geb. ± 1783)
Root, Hendrik (geb. ± 1863 te Ilpendam - ovl. 22 dec 1887 te Den Ilp)
Root, Hendrik (geb. 1852 te Ilpendam)
Root, Hendrik (geb. 1868 te Den Ilp - ovl. 1 mei 1868 te Den Ilp)
Root, Hendrik
Root, Hendrik
Root, Hendrik
Root, Hendrikje (geb. 11 apr 1820 te Wijde Wormer - ovl. 21 dec 1903 te Ilpendam)
Root, Henk (geb. 1960 - ovl. 6 aug 1978)
Root, Hermanus (geb. 8 mei 1852 te Koog aan de Zaan - ovl. 3 sep 1922 te Zaandam)
Root, Hester (ged. 7 feb 1740 te Krommenie - ovl. 10 sep 1771 te Krommenie)
Root, Hester (ged. 9 mei 1734 te Krommenie - ovl. 24 mei 1736 te Krommenie)
Root, Ijtje Janse
Root, Jacob (Jaap) (geb. 4 apr 1905 te Ilp(endam) - ovl. 5 okt 1968)
Root, Jacob Gerritsz
Root, Jacob (geb. ± 1752 te Assendelft - ovl. 21 okt 1822 te Assendelft)
Root, Jacob (geb. 25 jul 1818 te Assendelft - ovl. 17 feb 1888 te Krommenie)
Root, Jacoba Margaretha Alida (geb. 15 jul 1905 - ovl. 15 aug 1971 te Amsterdam)
Root, Jacobus Petrus (geb. 5 feb 1904 te Alkmaar)
Root, Jacobus (geb. ± 1877 te Ilpendam - ovl. 9 feb 1880 te Den Ilp)
Root, Jacobus (geb. 1880 te Graft - ovl. 3 apr 1945 te Obdam)
Root, Jan Cornelis (geb. 16 mei 1762 te Krommenie - ovl. 24 apr 1792 te Krommenie)
Root, Jan Hendriks (geb. 1829 te Ilpendam - ovl. 3 aug 1886 te Den Ilp)
Root, Jan Simons
Root, Jan (geb. 1780 te Hoogwoud)
Root, Jan (geb. 1798 - ovl. 3 okt 1866 te Wormerveer)
Root, Jan (geb. 18 sep 1931 te Ilpendam - ovl. 20 jan 2007)
Root, Jan (geb. 1802 te Wormerveer)
Root, Jan (geb. 1828 te Assendelft - ovl. 24 apr 1848 te Assendelft)
Root, Jan (geb. 1830 - ovl. 20 jul 1851 te Zaandijk)
Root, Jan (geb. 2 feb 1848 te Koog aan de Zaan - ovl. 3 jul 1849)
Root, Jan (geb. 21 jan 1864 te Wormerveer)
Root, Jan (geb. 22 mei 1863 te Wormerveer)
Root, Jan (geb. 24 aug 1897 te Ilpendam - ovl. 5 dec 1955)
Root, Jan (geb. 29 mei 1867 te Ilpendam)
Root, Jan (geb. 3 okt 1862 te Oostzaan - ovl. 6 okt 1945)
Root, Jan (geb. 30 okt 1829 te Zaandijk)
Root, Jan (geb. 5 jan 1828 te Zaandijk)
Root, Jan (geb. 6 okt 1860 te Ilpendam - ovl. 8 dec 1924 te Den Ilp)
Root, Jan (ged. 10 mrt 1748 te Krommenie - ovl. 13 dec 1749 te Krommenie)
Root, Jan (ged. 18 jul 1677 te Wormerveer)
Root, Jan (ovl. 28 aug 1799)
Root, Jan
Root, Jannetje Elisabeth (Jans) (geb. 1 dec 1894 te Koog aan de Zaan - ovl. 1986 te Zaandam)
Root, Jannetje (geb. ± 1817 - ovl. 24 okt 1819 te Krommenie)
Root, Jannetje (geb. ± dec 1891 te Zaandam - ovl. 21 feb 1892 te Zaandam)
Root, Jannetje (geb. 1867)
Root, Jannetje (geb. 1883 te Zaandam)
Root, Jannetje (geb. 9 dec 1856 te Zaandam - ovl. 17 feb 1882 te Zaandam)
Root, Jannetje (geb. sep 1862 te Zaandijk - ovl. 7 dec 1862 te Zaandijk)
Root, Jannetje (ged. 23 dec 1753 te Hoorn)
Root, Jannetje
Root, Jansje (geb. 1816 te Ilpendam - ovl. 4 mrt 1857 te Zaandam)
Root, Jantje (geb. 18 apr 1866 te Ilpendam)
Root, Jeroen Ewald PRIVACY FILTER
Root, Johanna Maria (geb. ± 1889 te Zaandam - ovl. 8 apr 1892 te Zaandam)
Root, Johannes Martinus Jacob (geb. 23 mei 1850 te Krommenie - ovl. 20 jul 1852 te Krommenie)
Root, Johannes Martinus (geb. ± 1850 te Krommenie - ovl. 20 jul 1852 te Krommenie)
Root, Johannes (geb. 14 apr 1899 te Wormerveer - ovl. 24 aug 1971 te Wormerveer)
Root, Klaas Cornelisz (geb. 16 apr 1856 te Zaandam)
Root, Klaas Cornelisz (geb. 1725 - ovl. 15 feb 1790)
Root, Klaas Dircksz (geb. 1648 te Krommenie)
Root, Klaas Klaasz (geb. 1784 te Wijde Wormer)
Root, Klaas Pietersz
Root, Klaas (geb. ± 1856 te Zaandam - ovl. 11 sep 1860 te Zaandam)
Root, Klaas (geb. 1 feb 1846 te Schermerhorn - ovl. 27 feb 1846 te Schermerhorn)
Root, Klaas (geb. 11 mei 1902 te Ursem)
Root, Klaas (geb. 1808 te Zaandam - ovl. 18 mrt 1862 te Oudorp)
Root, Klaas (geb. 1832 - ovl. 26 okt 1854 te Zaandijk)
Root, Klaas (geb. 1856 te Zaandam)
Root, Klaas (geb. 1894 te Zaandam)
Root, Klaas (geb. 1896)
Root, Klaas (geb. 2 apr 1764)
Root, Klaas (geb. 21 jan 1793 te Oostzaandam - ovl. 15 jul 1856 te Zaandam)
Root, Klaas (geb. 21 nov 1832 te Zaandijk)
Root, Klaas (geb. 25 jan 1899 te Ursem)
Root, Klaas (geb. 28 feb 1777)
Root, Klaas (geb. 7 sep 1883 te Landsmeer - ovl. 23 dec 1960)
Root, Klaas (geb. 8 okt 1847 - ovl. 30 okt 1847 te Schermerhorn)
Root, Klaas
Root, Klaasje
Root, Lijsbeth (ged. 17 sep 1756 te Hoorn)
Root, Lourens (geb. 1875 te Landsmeer)
Root, Louwrens (geb. ± 1839 te Zaandam - ovl. 30 dec 1842 te Zaandam)
Root, Maarten (geb. ± 1816 te Assendelft - ovl. 21 feb 1843 te Assendelft)
Root, Maarten (geb. ± aug 1821 te Zaandam - ovl. 23 sep 1821 te Zaandam)
Root, Maarten (geb. 20 okt 1771)
Root, Maarten
Root, Maartje (geb. ± 1894 te Zaandam - ovl. 24 sep 1908 te Amsterdam)
Root, Maartje (geb. 13 mrt 1864 te Ilpendam)
Root, Maartje (geb. 14 nov 1875 te Schermerhorn)
Root, Maartje (geb. 1820 te Den Ilp)
Root, Maartje (geb. 5 sep 1840 te Ursem - ovl. 28 jul 1869 te Schermerhorn)
Root, Maartje (geb. te Krommenie)
Root, Magdalena (geb. 1841 te Zaandam)
Root, Maretje (geb. 1866 te Landsmeer)
Root, Margaretha Hillegonda (geb. 1886 te Zaandam - ovl. 25 dec 1919 te Bloemendaal)
Root, Margaretha (geb. 13 feb 1890 te Graft)
Root, Maria Elisabeth (geb. 1867 te Amsterdam - ovl. 4 mei 949 te Amsterdam)
Root, Maria Margaretha Elizabeth (geb. 1 mrt 1907)
Root, Maria (geb. 1823 - ovl. 7 dec 1879 te Zaandam)
Root, Maria (geb. 1865 te Zaandam - ovl. 18 sep 1932 te Zaandam)
Root, Maria
Root, Marieke Jolanda PRIVACY FILTER
Root, Marijtje (geb. 14 jul 1860 - ovl. 20 jul 1860)
Root, Marijtje (geb. 21 jul 1854 te Koog aan de Zaan)
Root, Marijtje (geb. 25 aug 1861)
Root, Maritje Pieters
Root, Maritje (ged. 10 apr 1672 te Wormerveer)
Root, Maritje (ged. 16 feb 1668 te Wormerveer)
Root, Marjon PRIVACY FILTER
Root, Martinus (geb. 18 aug 1828 te Zaandam - ovl. 26 feb 1888 te Loosduinen)
Root, Martinus (geb. 18 mei 1867 te Zaandijk)
Root, Martinus (geb. 23 jul 1897 te Wormerveer - ovl. te Rotterdam)
Root, Martinus
Root, Mozes
Root, Muus Klaasz (geb. 1766 - ovl. 25 feb 1830 te Zaandam)
Root, Muus (geb. 10 mei 1839 te Ursem - ovl. 30 jun 1839 te Ursem)
Root, Muus (geb. 23 sep 1841 te Ursem - ovl. 26 okt 1907 te Amsterdam)
Root, Muus (geb. 23 sep 1899 te Ursem - ovl. 2 okt 1982 te Alkmaar)
Root, Muus (geb. 27 jul 1821 te Zaandam - ovl. 27 jan 1850 te Zaandam)
Root, Muus (geb. 30 nov 1827 te Wormerveer)
Root, Neeltje (Nely) (geb. 1896)
Root, Neeltje Hendriks (geb. 13 sep 1775 te Koog aan de Zaan - ovl. 25 aug 1852 te Koog aan de Zaan)
Root, Neeltje (geb. ± dec 1890 te Zaandam - ovl. 23 dec 1891 te Zaandam)
Root, Neeltje (geb. 1816 te Krommenie - ovl. 4 mei 1858 te Krommenie)
Root, Neeltje (geb. 1859 te Zaandam)
Root, Neeltje (geb. 1894 te Zaandam)
Root, Neeltje (geb. 23 aug 1786 te Krommenie - ovl. 8 apr 1848 te Krommenie)
Root, Paulus Theodrus (geb. 9 jul 1905 te Graft)
Root, Paulus (geb. 17 nov 1847 te Krommenie - ovl. 10 feb 1916 te Graft)
Root, Petronella Jacoba (geb. 9 okt 1894 te Alkmaar)
Root, Pieter Klaasz (geb. 1783 te Purmerend - ovl. 26 aug 1858 te Ilpendam)
Root, Pieter (geb. ± 1841 te Zaandam - ovl. 13 mrt 1847 te Zaandam)
Root, Pieter (geb. ± 1844 te Assendelft - ovl. 15 apr 1892 te Assendelft)
Root, Pieter (geb. 10 mei 1839 te Ursem - ovl. 27 mei 1839 te Ursem)
Root, Pieter (geb. 13 jun 1803 te Zaandijk - ovl. 25 dec 1849 te Zaandijk)
Root, Pieter (geb. 16 jul 1854 te Ilpendam - ovl. 7 dec 1925)
Root, Pieter (geb. 1785 te Assendelft - ovl. 25 aug 1840 te Assendelft)
Root, Pieter (geb. 18 aug 1830 te Wormerveer - ovl. 15 aug 1890 te Zaandijk)
Root, Pieter (geb. 1814 te Broek op Langedijk)
Root, Pieter (geb. 1886 te Zaandam)
Root, Pieter (geb. 1888 te Zaandijk - ovl. 20 jan 1959)
Root, Pieter (geb. 19 mei 1908)
Root, Pieter (geb. 2 dec 1883)
Root, Pieter (geb. 2 nov 1842 te Ursem - ovl. 14 nov 1842 te Ursem)
Root, Pieter (geb. 20 sep 1922 - ovl. 22 dec 1987)
Root, Pieter (geb. 28 feb 1825 te Wormerveer - ovl. 17 feb 1828 te Wormerveer)
Root, Pieter (geb. 5 feb 1809 te Purmerend)
Root, Pieter (geb. 6 jun 1844 te Schermerhorn)
Root, Pieter (geb. 9 jan 1880 te Ursem - ovl. 29 jan 1881 te Ursem)
Root, Pieter (ged. 22 jun 1749)
Root, Pieter
Root, Pieter
Root, Roelof Sijmensz (geb. 1881 te Oostzaan - ovl. 2 mei 1882 te Oostzaan)
Root, Roelof (geb. 1830 te Den Ilp)
Root, Roelof (geb. 1881 te Ouder Amstel)
Root, Sijmon (geb. 1856 te Landsmeer)
Root, Sijtje (geb. 14 feb 1860 te Zaandam - ovl. 13 okt 1937 te Wormerveer)
Root, Simon (Siem) (geb. 1882 te Landsmeer - ovl. 17 apr 1959 te Landsmeer)
Root, Simon (geb. 1826 te Ilpendam)
Root, Simon (geb. 19 dec 1848 te Schermerhorn - ovl. 23 aug 1849 te Schermerhorn)
Root, Simon (geb. 23 apr 1807 te Beemster - ovl. 31 jan 1888 te Schermerhorn)
Root, Simon (geb. 30 nov 1870 te Schermerhorn - ovl. 10 jul 1937 te Alkmaar)
Root, Simon (geb. 5 apr 1856 te Schermerhorn - ovl. 17 apr 1857)
Root, Simon (geb. 6 jun 1859 te Schermerhorn - ovl. 10 sep 1859)
Root, Simon (geb. 8 feb 1868 te Ursem - ovl. 13 okt 1932 te Zuidlaren)
Root, Simon (ged. 1 jan 1688 te Durgerdam)
Root, Simon (ged. 17 nov 1771 te Schagen)
Root, Stien (ovl. te Rotterdam)
Root, Suzanna (ged. 27 jan 1750 te Hoorn)
Root, Trijntje (Tiny) (geb. 3 feb 1929 te Ilpendam - ovl. 15 mei 2001)
Root, Trijntje Claasd (geb. 1738 te Krommenie - ovl. 2 aug 1771)
Root, Trijntje (geb. 1 nov 1791)
Root, Trijntje (geb. 11 jan 1832 te Ilpendam)
Root, Trijntje (geb. 18 okt 1809 te Den Ilp - ovl. 11 mrt 1887 te Landsmeer)
Root, Trijntje (geb. 1861)
Root, Trijntje (geb. 19 nov 1860 te Wormerveer)
Root, Trijntje (geb. 24 jul 1837 te Zaandijk - ovl. 4 okt 1868 te Zaandam)
Root, Trijntje (geb. 3 nov 1837 te Ursem - ovl. 10 mrt 1859 te Schermerhorn)
Root, Trijntje (geb. 6 sep 1818 te Beemster - ovl. 26 sep 1823 te Purmerland)
Root, Trijntje (geb. 8 jun 1822 te Assendelft - ovl. 3 mei 1847 te Assendelft)
Root, Trijntje
Root, Wilhelmina Maria (geb. 6 feb 1896 te Alkmaar)
Root, Wilhelmina (geb. 1784 te Hoorn)
Root, Wilhelmus PRIVACY FILTER
Root, Willem Klaasz (geb. 1767 - ovl. 14 jul 1800)
Root, Willem (geb. ± nov 1902 te Zaandam - ovl. 24 apr 1903 te Zaandam)
Root, Willem (geb. 14 jan 1832 - ovl. 21 feb 1838)
Root, Willem (geb. 1857 te Landsmeer)
Root, Willem (geb. 7 jul 1833 te Wormerveer - ovl. 12 mrt 1873 te Zaandijk)
Root, Willempje (geb. ± 1871 - ovl. 5 mei 1879 te Zaandijk)
Roozendaal, Aagje
Roozendaal, Ant
Roozendaal, Antje (geb. 1853 te Uitgeest)
Roozendaal, Barend (geb. 1814)
Roozendaal, Cornelis (geb. 1820)
Roozendaal, Gerritje (geb. 10 sep 1850 - ovl. 25 mei 1930 te Amsterdam)
Roozendaal, Helena (geb. 20 mrt 1826 te Wormerveer - ovl. 2 mrt 1873 te Haarlem)
Roozendaal, Jan (geb. 1849 - ovl. 2 sep 1922 te Zaandam)
Roozendaal, Jan (ged. 20 mei 1799 te Wormerveer)
Roozendaal, Muus (geb. ± 1863 te Wormerveer)
Roozendaal, Pieter (geb. 1823)
Roselaar, Jansje (geb. 1871 te Beemster)
Roselaar, Klaas (geb. 1873 te Beemster)
Roselaar, Lena (geb. 1879 te Beemster)
Roselaar, Pieter (geb. 1836 te de Rijp)
Roskam, Jacob
Roskam, Lijsabeth (geb. 1798 te Hoorn)
Rossum, Dirk van
Rotterdam, Petronella van
Rouwendaal, Jan Hendrik (geb. 1813 te Assendelft)
Rozeboom, Mina Everdina
Rozelaar, Barend
Rozelaar, Grietje (geb. 4 mrt 1839 te de Rijp)
Rozelaar, Jan (geb. 9 dec 1834 te de Rijp - ovl. 21 jul 1909 te Schermerhorn)
Rudiger, Johanna Elizabetha
Rudolphi, Antje Rudolphus (geb. 22 feb 1745 te Jutrijp)
Rudolphi, Aurelia (ged. 15 dec 1720 te Paessens)
Rudolphi, Gerritje (ged. 19 jul 1657 te Franeker)
Rudolphi, Johanna (geb. 11 mei 1747 te Jutrijp - ovl. 13 sep 1811 te Teroele)
Rudolphi, Johannes (geb. 18 nov 1680 te Franeker - ovl. 7 jan 1755 te Witmarsum)
Rudolphi, Petrus (ged. 7 jun 1618 te Leeuwarden - ovl. 4 jan 1668)
Rudolphi, Rudolphus (ged. 30 nov 1712 te Paesens)
Rudolphus, Rudolphie (geb. 25 sep 1714 te Paessens - ovl. 26 dec 1781 te Paessens)
Ruhland, Karel Hendrik
Ruig, Jan
Ruig, Trijntje (geb. ± 1789 - ovl. voor 1846)
Ruijter, Hillegond
Ruijter, Marijtje Dirks (Maartje) de (geb. 3 okt 1790 te Ilpendam - ovl. 9 jul 1867 te Ilpendam)
Ruiter, Arendina (geb. 1884 te Hoogezand)
Ruiter, Giselina de
Ruiter, Hendrikje
Ruiter, Lijzebet (geb. ± 1815)
Ruiter, Paulina Francina de
Rustenburg, Arian
Rustenburg, Jacob (geb. 15 nov 1848 te Hoorn - ovl. 21 dec 1911)
Rustenburg, Jacoba Johanna (geb. 1888 te Hoorn)
Rustenburg, Jan Jansz (geb. 1813 te Hoorn)
Rustenburg, Jan
Rustenburg, Johanna Maria (geb. 1877 te Hoorn)
Rustenburg, Willem (geb. 29 sep 1851 te Hoorn - ovl. 26 mei 1913 te Hoorn)
Rusting, Rudolph
Rusting, Teunis (geb. 1850 te Zwaag)
Rutgers, Arnoldus Wijnand
Rutgers, Everdina (geb. 1846 te Wageningen)
Ruurds, Geeske (geb. te Delfstrahuizen)
Ruurds, Hylkje
Salert, Christoff
Salert, Emma Henriette (geb. 13 nov 1911 te Gelsenkirchen (Duitsland) - ovl. 7 apr 1979 te Veldhoven)
Salm, Pieter
Sanen, van
Sanen, Claes van
Sanen, Dirk van
Sanen, Willem van
Sant, Ariaantje
Sas, Antonie
Sas, Wouter (geb. 1855 te Andijk)
Schaafstra, Wobbigje
Schaap, Jan Hermanus
Schaap, Jan Sijmonsz (geb. 14 okt 1798 te Landsmeer)
Schaap, Lydia Jans (geb. 1839)
Schaap, Sijbrand (geb. ± 1862 te Alkmaar)
Schaap, Simon Jansz (geb. 1832)
Schaap, Trijntje Dirks (geb. 1828)
Schafer, Adriana
Schaft, Aaltje Jacobs (geb. 9 jun 1816)
Schage, Jannetje
Schagen, Antje (geb. 1865 te Oostwoud)
Schagen, Klaas (geb. 1874 te Opperdoes)
Schagen, Lijsbeth van
Schagen, Pieter (geb. 1896 te Hoorn)
Schagen, Pieter
Schagen, Sybrand (geb. 1736 - ovl. 18 jan 1773 te Hoorn)
Schaverus, Neeltje (geb. 1827 te Landsmeer)
Scheffers, Maria Cornelia
Schekkerman, Neeltje
Schellinger, (ged. ± 1720)
Schellinger, Aaltje (geb. 24 sep 1713 te Hoorn)
Schellinger, Anna (ged. 15 mei 1749)
Schellinger, Dominicus (geb. 14 feb 1705 te Hoorn - ovl. 26 feb 1705 te Hoorn)
Schellinger, Dominicus (geb. 21 feb 1706 te Hoorn - ovl. 22 feb 1776 te Hoorn)
Schellinger, Douwe (geb. 11 jan 1704 te Hoorn - ovl. 26 jan 1704 te Hoorn)
Schellinger, Elisabeth (Lijsbeth) (geb. 7 okt 1710 te Hoorn - ovl. 12 mei 1745 te Hoorn)
Schellinger, Elisabeth
Schellinger, Evert (geb. 11 aug 1712 te Hoorn - ovl. 4 jul 1715 te Hoorn)
Schellinger, Evert (geb. 25 mei 1719 te Hoorn)
Schellinger, Evert (geb. 25 nov 1714)
Schellinger, Frederik (ged. 17 jun 1753 te Hoorn - ovl. 21 jul 1758 te Hoorn)
Schellinger, Geertryd (geb. 27 feb 1722 te Hoorn)
Schellinger, Jacobus (geb. 11 mei 1708 te Hoorn - ovl. 13 mei 1776 te Hoorn)
Schellinger, Trijntje (geb. 19 dec 1716 te Hoorn)
Schellinger, Trijntje (ged. 8 dec 1722)
Schellinger, Volkert (geb. 11 okt 1681 te Hoorn - ovl. 30 dec 1750 te Hoorn)
Schellinger, Volkert (geb. 24 jun 1732 te Hoorn)
Schellinger, Volkert (ged. 20 aug 1747 te Hoorn - ovl. 26 aug 1802 te Hoorn)
Schenk, Christiaan (geb. ± 1895 te Zaandam)
Schenk, Cornelis
Schenk, Johanna (geb. ± 1800 te Amsterdam)
Schenk, Mijntje (geb. ± 1907 te Amsterdam)
Schenk, Pieter (geb. 1868 te Zaandam)
Schenk, Pieter (geb. 1904 te Amsterdam)
Schepers, Gerhardus Johannes (geb. 1887 te Hengelo)
Schepers, Johannes
Schermer, Intje
Schilder, Johanna (geb. 1839 te Vlaardingen)
Schilstra, Anke Pieters
Schingen, Marijtje (geb. 3 dec 1758 te Alkmaar - ovl. 20 apr 1836 te Warmenhuizen)
Schipper, Aagje Hendrikse
Schipper, Aaltje
Schipper, Adriana (geb. 15 jun 1827 te Rotterdam)
Schipper, Jan
Schipper, Martinus (geb. 1890)
Schipper, Pieter (geb. 1893 te Zaandam)
Schipper, Pieter
Schipper, Willem (geb. 1859 te Zaandam)
Schipper, Zwaantje
Schippers, Johanna Maria (geb. te Schiedam)
Schmitt, Isebrandt Pietersen (Isbrant Peters)
Schoen, Geertje (geb. 1829 te Bergen)
Schoen, Jan (geb. 1802 te Krommenie)
Schoen, Pieter
Schoenmaker, Klaas
Schoenmaker, Neeltje (geb. 1801 te Zaandam)
Scholl?,
Scholle, Johannes (geb. 1809 te Hoorn)
Scholle, Johannes (geb. 1852 te Hoorn)
Scholte, Gerhardus Anthonie Abram (geb. 2 mrt 1898)
Scholten, Elisabeth (geb. 1888)
Scholten, Willem
Scholthof, Teunis
Schone, Grietje (geb. 2 mrt 1830 te Zaandijk - ovl. 26 apr 1866 te Zaandam)
Schone, Johann Gerhard (Gerrit) (geb. 1808 te Menslage)
Schone, Johann Hermann
Schoneveldt, Johanna Maria (geb. 1857 te Landsmeer)
Schoon, Hendrik (ovl. voor 1893)
Schoone, Aafje (geb. 1791 te Assendelft)
Schoone, Antje (geb. 1793)
Schoone, Bastiaan Gijsbertsz (geb. 1765)
Schoone, Dirk (geb. 27 apr 1822 te Assendelft - ovl. 29 aug 1884 te Zaandam)
Schoone, Grietje (geb. 18 mei 1853 te Assendelft)
Schoone, Jannetje
Schoone, Wiegertje (geb. 1823 te Assendelft)
Schoone, Willem Bastiaansz
Schoonemans, Jannetje
Schooten, Aaltjen van (geb. 22 okt 1900 te Borne - ovl. 15 okt 1948 te Zutphen)
Schooten, Arend Johannes van (geb. 20 jul 1892 te Rijssen - ovl. 2 jul 1982 te Leidschendam)
Schooten, Gerrit van (geb. 1780 - ovl. 21 dec 1855 te Leeuwarden)
Schooten, Heilleke van (geb. 19 dec 1903 te Ambt Almelo - ovl. 15 okt 1978 te Gorssel)
Schooten, Johanna van (geb. 7 feb 1907 te Weerselo - ovl. 21 dec 1907 te Losser)
Schooten, Johannes Hermanus van (geb. 18 feb 1897 te Oldenzaal - ovl. 31 okt 1963 te Neede)
Schooten, Johannes van (geb. 30 apr 1909 te Rijssen - ovl. 16 jun 1963 te Rotterdam)
Schooten, Klaas van
Schooten, Susanna van (geb. 4 feb 1895 te Weerselo - ovl. 25 feb 1985 te Almelo)
Schoppen, Sybe Sietses (geb. 1799 te Nieuwehorne)
Schoppen, Sytse Annes
Schotanus, Hendrikje (geb. 24 feb 1880 - ovl. 7 aug 1957)
Schotanus, Sjoerdtje (geb. 1875 te Hennaard)
Schoten, Aag(t)je van (geb. 1810 te Oudloosdrecht - ovl. 22 nov 1844 te Zuilen)
Schoten, Aaldert Jan van (geb. 1819 te Brummen)
Schoten, Aaltje van (geb. 19 jan 1887 te Hellendoorn - ovl. 11 jul 1944 te Zwolle)
Schoten, Aaltje van (geb. 23 okt 1903 te Wierden)
Schoten, Aaltje van (geb. 27 sep 1908 te Lisse - ovl. 3 mei 1975 te Hilversum)
Schoten, Abraham Johannes van (geb. 7 apr 1811)
Schoten, Anna Christina van (geb. 15 dec 1906 te Den Helder - ovl. 4 jan 1992 te Herbayum bij Franeker)
Schoten, Anna Johanna van (geb. 24 feb 1904 te Medemblik - ovl. 16 dec 1989 te Hoorn)
Schoten, Anne Aukes van (geb. 4 okt 1807 te Oudeschoot - ovl. 3 feb 1880 te Aengwirden)
Schoten, Anne Jan van (geb. 1 okt 1922 te Hoorn - ovl. 7 sep 1993 te Huizen)
Schoten, Anne Jan van (geb. 6 feb 1927 te Hoorn - ovl. 11 jan 1957 te Hoorn)
Schoten, Anne Jans van (geb. 18 aug 1868 te Aengwirden - ovl. 22 jul 1953 te Rotterdam)
Schoten, Anne Klazes van (geb. 25 mei 1866 te Aengwirden - ovl. 26 apr 1890 te Leeuwarden)
Schoten, Anne van (geb. 23 nov 1861 te Oranjewoud - ovl. 12 mrt 1899 te Arnhem)
Schoten, Anthoon Jans van (geb. 5 aug 1870 te Aengwirden - ovl. 1 okt 1948 te Rotterdam)
Schoten, Antje Aukes van (geb. 7 aug 1811 te Heerenveen - ovl. 25 dec 1893 te Utingeradeel/Ackrum)
Schoten, Anton Johan van (geb. 22 mei 1906 te Medemblik - ovl. 15 jan 1994 te Leidschendam)
Schoten, Arend Cornelis van (geb. 13 dec 1894 te Olst - ovl. 9 sep 1972 te Amersfoort)
Schoten, Arend Thees van (geb. 10 jul 1830 te Schoterland - ovl. 12 mrt 1893 te Duur (Olst))
Schoten, Arend Thees van (geb. 31 mrt 1826 te Opsterland - ovl. 3 okt 1829 te Schoterland)
Schoten, Arend van (geb. 27 mei 1893 te Apeldoorn - ovl. 24 apr 1896 te Bussum)
Schoten, Arend van (geb. 8 jul 1896 te Zwolle - ovl. 14 mei 1950 te Deventer)
Schoten, Arie van (geb. 7 nov 1794)
Schoten, Auke Annes van (geb. 20 okt 1830 te Aengwirden - ovl. 30 sep 1918 te Heerenveen)
Schoten, Auke Baartes van (ged. 16 aug 1767 te Nieuweschoot - ovl. 20 jun 1814 te Aengwirden)
Schoten, Auke van (geb. 10 aug 1872 te Rolde - ovl. 14 jun 1951 te Ermelo)
Schoten, Auke van (geb. 10 okt 1918 te Amersfoort - ovl. 2 mei 1923 te Amersfoort)
Schoten, Auke van (geb. 27 sep 1892 te Dedemsvaart - ovl. 22 jan 1894 te Zwolle)
Schoten, Auke van (geb. 8 nov 1824 te Opsterland - ovl. 22 apr 1895 te Opsterland)
Schoten, Auke van (geb. 8 okt 1913 te Gasselternijveen - ovl. 1 okt 1966 te Harderwijk)
Schoten, Barend van (geb. 1816 te Loosdrecht)
Schoten, Bate Aukes van (geb. 17 mrt 1796 te Ackrum - ovl. 21 sep 1828)
Schoten, Bate van (geb. 25 mrt 1796 te Heerenveen - ovl. 12 okt 1809 te Heerenveen)
Schoten, Beeletje (Belia) van (geb. 1819 te Loosdrecht - ovl. 9 jan 1861 te Maarssen)
Schoten, Carolina Maria van (geb. 18 apr 1900 te Medemblik - ovl. 29 okt 1993 te Veenendaal)
Schoten, Casper van (geb. 1894 te Amsterdam - ovl. 28 mei 1897 te Ede)
Schoten, Cornelia van
Schoten, Cornelis Frederik Carolus van (geb. 11 mrt 1895 te Andijk - ovl. 17 jun 1981 te Alkmaar)
Schoten, Cornelis Wilhelmus van (geb. 30 aug 1896 te Almelo - ovl. 4 aug 1996 te Amersfoort)
Schoten, Elsje van (geb. 23 jun 1911 te Hoorn - ovl. 7 mrt 2009 te Kleve, Duitsland)
Schoten, Eva Catharina van (geb. 3 dec 1818 te Leeuwarden)
Schoten, Evert van (geb. 13 mei 1920 te Amersfoort - ovl. 25 dec 1947 te Ermelo)
Schoten, Frederica Anna van (geb. 27 jan 1905 te Den Helder - ovl. 4 feb 1975 te Grubbenvorst)
Schoten, Frederica Elisabeth (Riek) van (geb. 12 jul 1899 te Ede - ovl. 6 aug 1983 te Amsterdam)
Schoten, Frederica van (geb. 28 jun 1905 te Hoorn - ovl. 5 mrt 2001 te Hoorn)
Schoten, Fredericus Jacobus van (geb. 3 aug 1897 te Andijk - ovl. 23 nov 1967 te Hoorn)
Schoten, Fredericus van (geb. 23 nov 1877 te Hoorn - ovl. 6 okt 1962 te Hoorn)
Schoten, Frederika Jacoba van (geb. 30 aug 1908 te Medemblik)
Schoten, Geert Gerardus van (geb. 28 jul 1866 te Wolvega - ovl. 21 okt 1910 te Apeldoorn)
Schoten, Geert van (geb. 7 mrt 1899 te Zwolle - ovl. 2 aug 1978 te Markelo)
Schoten, Geertje van (ged. 21 mei 1788)
Schoten, Geesje van (geb. 4 mrt 1856 te Oldeholtpa - ovl. 1 feb 1857 te Oldeberkoop)
Schoten, Geesje van (geb. 5 apr 1857 te Oldeberkoop - ovl. 19 jun 1857 te Oldeberkoop)
Schoten, Gerrit van (geb. 1783 - ovl. 29 feb 1852 te Loosdrecht)
Schoten, Gerritje van
Schoten, Harmen Klazes van (geb. 12 feb 1870 te Aengwirden - ovl. 16 mrt 1888 te Aengwirden)
Schoten, Heelke van (geb. 14 nov 1898 te Ermelo - ovl. 11 mrt 1987 te Elburg)
Schoten, Hendrik van (geb. 15 jul 1911 te Rhenen - ovl. 7 feb 1986 te Hilversum)
Schoten, Hendrikje van (geb. 18 jun 1904 te Olst - ovl. 6 jul 1904 te Wierden)
Schoten, Hendrikje van (geb. 22 dec 1894 te Hellendoorn - ovl. 6 aug 1895 te Duur (Olst))
Schoten, Hendrikje van (geb. 5 apr 1901 te Olst - ovl. 16 apr 1901 te Heino)
Schoten, Hijlke van (geb. 16 jan 1863 te Weststellingwerf - ovl. 4 feb 1952 te Markelo)
Schoten, Hylkje van (geb. 15 nov 1842 - ovl. 21 nov 1842)
Schoten, Hylkjen (Hilletje) van (geb. 23 sep 1800 te Ackrum - ovl. 8 apr 1864 te Amsterdam)
Schoten, Jacoba Aukes van (geb. 13 okt 1856 te Schoterland - ovl. 10 dec 1856 te Schoterland)
Schoten, Jacoba van (geb. 1862 te Loosdrecht)
Schoten, Jacobus Martinus van (geb. 17 aug 1902 te Medemblik - ovl. 26 sep 1974 te Hoorn)
Schoten, Jan Anne (Fred Martin) van (geb. 20 apr 1895 te Amsterdam - ovl. 28 feb 1980 te Clear Lake, Iowa)
Schoten, Jan Annes van (geb. 13 feb 1837 - ovl. 2 mei 1837)
Schoten, Jan Annes van (geb. 16 jun 1838 te Heerenveen Aengwirden - ovl. 18 mrt 1927 te Hoorn)
Schoten, Jan Cornelis van (geb. 17 nov 1893 te Andijk - ovl. 3 mei 1982 te Hoorn)
Schoten, Jan van (geb. 11 mei 1872 te Hoorn - ovl. 11 mei 1945 te Alkmaar)
Schoten, Jan van (geb. 1778)
Schoten, Jan van (geb. 1787 te Loosdrecht)
Schoten, Jan van (geb. 30 jun 1899 te Hoorn - ovl. 29 jan 1960 te Hoorn)
Schoten, Jan van (geb. 30 mrt 1870 te Schoterland - ovl. 27 jan 1875 te Heerenveen)
Schoten, Jan van (geb. 4 mrt 1816 te Beekbergen)
Schoten, Jan van (ovl. 26 jan 1875 te Schoterland)
Schoten, Janke van (geb. 16 jun 1834 te Aengwirden - ovl. 15 jun 1911 te Schoterland)
Schoten, Jannetje (Jansje) van (geb. 1813 te Loosdrecht)
Schoten, Jannigje louwrens van
Schoten, Jansje van (geb. 27 sep 1902 te Olst - ovl. 8 jan 1981 te Apeldoorn)
Schoten, Jentje Annes van (geb. 17 mrt 1844 te Aengwirden - ovl. 10 jan 1874 te Semarang)
Schoten, Jentje Aukes van (geb. ± 1799 te Ackrum - ovl. 10 apr 1824 te Mechelen)
Schoten, Johanna Anthonia van (geb. 28 jul 1901 te Ede - ovl. 8 dec 1986 te Lanaken, Belgie)
Schoten, Johanna van (geb. 16 feb 1889 te Meppel - ovl. 8 dec 1963 te Markelo)
Schoten, Johanna van (geb. 21 okt 1932 te Doornspijk - ovl. 2 jan 1933 te Kampen)
Schoten, Johannes van (geb. 12 dec 1918 te Amersfoort - ovl. 11 apr 1982 te Amersfoort)
Schoten, Johannes van (geb. 16 sep 1921 te Amersfoort - ovl. 4 jan 1995 te Zwolle)
Schoten, Johannes van (geb. 23 jun 1864 te Apeldoorn - ovl. 1 aug 1948 te Klarenbeek)
Schoten, Klaas van (geb. 15 jun 1840 te Aengwirden - ovl. 15 sep 1896 te Aengwirden)
Schoten, Leendert van (geb. 1777)
Schoten, Leendert van (geb. 1828 te Loosdrecht)
Schoten, Lolke Aukes van (geb. 14 jun 1866 te Haskerland - ovl. 23 jul 1876 te Schoterland)
Schoten, Lolke Aukes van (geb. mei 1859 - ovl. 13 mrt 1860 te Schoterland)
Schoten, Lutske van (geb. 16 sep 1794 te Heerenveen - ovl. 26 mei 1858 te Beetsterzwaag)
Schoten, Margaretha van (geb. 28 feb 1896 te Epe)
Schoten, Maria Aleida van
Schoten, Maria Catharina van (geb. 1809 - ovl. 25 jan 1812 te Leeuwarden)
Schoten, Maria van (geb. 1786)
Schoten, Maria van (geb. 22 nov 1886 te Meppel - ovl. 18 jan 1961 te Breda)
Schoten, Maria van
Schoten, Martje Klazes van (geb. 19 mrt 1868 te Aengwirden - ovl. 24 feb 1954 te Zwolle)
Schoten, Matinus van (geb. 18 jan 1882 te Hoorn - ovl. 11 nov 1944 te Vught)
Schoten, Metje Aaltje (Metha/Met) van (geb. 19 dec 1896 te Amsterdam - ovl. 25 mei 1981 te Rotterdam)
Schoten, N.n van (geb. 13 jun 1921 te Amersfoort - ovl. 13 jun 1921 te Amersfoort)
Schoten, Pieter Leendertsz van (geb. 1750 - ovl. 3 nov 1808 te Oudloosdrecht)
Schoten, Pieter van (geb. 1816 te Oudloosdrecht)
Schoten, Pietje van (geb. 1812 te Loosdrecht)
Schoten, Reitse Baartes (Bates) van (geb. 1763 - ovl. 17 nov 1814 te Heerenveen)
Schoten, Sara van (geb. 28 jun 1879 te Aengwirden - ovl. 24 apr 1897 te Aengwirden)
Schoten, Thee Aukes van (geb. 17 feb 1793 te Ackrum - ovl. 20 jan 1840 te Amsterdam)
Schoten, Thijs van (geb. 13 mrt 1858 te Grouw - ovl. 21 mei 1929 te Hilversum)
Schoten, Thijs van (geb. 29 mrt 1899 te Bunschoten - ovl. 7 aug 1900 te Vaassen)
Schoten, Thijs van (geb. 3 sep 1908 te Amersfoort - ovl. 16 okt 1979 te Amersfoort)
Schoten, Tienus van (geb. 19 mrt 1876 te Aengwirden - ovl. 15 aug 1898)
Schoten, Tietje Aukes van (geb. 8 jan 1858 te Schoterland - ovl. 12 feb 1860 te Schoterland)
Schoten, Trijntje Reitzes van (geb. 25 nov 1798 te Heerenveen)
Schoten, Vrouwkje van (geb. 6 okt 1875 te Hoorn - ovl. 13 apr 1935 te Hilversum)
Schoten, Wessel van (geb. 1847)
Schoten, Willem Fredericus van (geb. 10 mrt 1904 te Hoorn - ovl. 5 nov 1972 te Alkmaar)
Schoten, Willem Fredericus van (geb. 1901 te Hoorn - ovl. 24 aug 1903 te Hoorn)
Schoten, Willemijntje van (geb. 29 sep 1813 te Loosdrecht - ovl. 25 jan 1853 te Loosdrecht)
Schoten, Willemina van (geb. 1846 te Apeldoorn - ovl. 16 feb 1926 te Arnhem)
Schoten, Willemina van (geb. 1852 te Apeldoorn - ovl. 1930)
Schoten, Wouter van (geb. 12 apr 1934 te Oldebroek - ovl. 28 jan 1951 te Oldebroek)
Schoten, Wouter van (geb. 6 mrt 1901 te Wierden - ovl. 26 jul 1927 te Oldebroek)
Schoten, Wytse aukes van (geb. 23 apr 1804 te Ackrum - ovl. 23 okt 1826 te Heerenveen)
Schoten, Wytske van (geb. 14 mei 1906 te Wierden - ovl. 10 jan 1992 te Appelscha)
Schotsman, Aaltje (geb. 1871 te Andijk)
Schotsman, Antje (geb. 1883 te Naarden)
Schotsman, Pieter (geb. 1837 te Hoorn)
Schotsman, Tjade (geb. 1872 te Andijk)
Schotsman, Trijntje (geb. 1864 te Andijk)
Schouten, Meindert
Schouten, Neeltje (geb. 1803)
Schouten, Pieter
Schram, Tonia (geb. ± 1828 te Groningen - ovl. voor 1895)
Schriek, Maria (geb. 1810 te Gouda)
Schroder, Heinrich Albert
Schuit, Maartje
Schulke, Trijntje (geb. ± 1775)
Schulz, Elisabeth
Schurer, Bartlemeus (geb. 12 okt 1909)
Schuurman, Cornelis (geb. 1888 te Hoorn)
Schuurman, Dirk (geb. 1799 te Andijk)
Schuurman, Helmig (geb. te Deventer)
Schuurman, Hendrik
Schuurman, Hermina (ged. 6 jul 1741 te Hoorn)
Schuurman, Jan (ged. 24 mei 1706 te Hoorn - ovl. 27 feb 1780 te Hoorn)
Schuurman, Jan
Schuurman, Jentje
Schuurman, Maartje
Senten, Gerretje (geb. 1798)
Senten, Pieter Jansz
Senten, Willempje (geb. 10 mrt 1797 te Wormer - ovl. 7 jul 1829 te Zaandijk)
Shaw, Agness (geb. ± 1784 te <Inverkip - Rfw, Sct>)
Sheppard, Arthur C (geb. 1890 te Winchester - Hampshire, England)
Sheppard, Edith F (geb. 1894 te Winchester - Hampshire, England)
Sheppard, Ethel M (geb. 1886 te Winchester - Hampshire, England)
Sheppard, Eveline Bessie (geb. ± 1892 te St Johns - Winchester)
Sheppard, Nancy Winifred (geb. 17 sep 1924 te Ealing,Londen - ovl. 12 dec 2001 te Cardiff)
Sheppard, Robert Wilcox (geb. ± 1897 te St Andrews - Bournemouth, Hampshire)
Sheppard, Stanley Victor (geb. 4 feb 1887 te Winchester - Hampshire, England, ovl. 12 okt 1982 te Basingstoke, Hampshire, England)
Sheppard, Stephen Francis (geb. ± 1884 te Winchester - Hampshire, England)
Sheppard, Stephen (geb. 1861 te Chilcombe - Winchester,England)
Sieuwers, Pieter (geb. 1819 te de Rijp)
Sijmen, Josep
Sijnhorst, Frans (geb. 1838 te Kedichem)
Sijnhorst, Frans
Sijnhorst, Jan Frederik (geb. 1870 te Utrecht)
Singer, Dirk (geb. 1862 te Andijk)
Singer, Grietje (geb. 1857 te Andijk)
Singer, IJtje (geb. 1840 te Andijk)
Singer, IJtje (geb. 1858 te Andijk)
Singer, Jacob (geb. 1829 te Andijk)
Singer, Jacob (geb. 1888 te Andijk)
Singer, Jan (geb. 1890 te Andijk)
Singer, Jan
Singer, Klaas (geb. 21 sep 1793 te Andijk)
Singer, Klaas
Singer, Klaasje Cornelis
Singer, Marijtje (geb. 1892 te Andijk)
Singer, Pieter (geb. 1871 te Wijdenes)
Singer, Pieter (geb. 1899 te Wijdenes)
Singer, Tetje (geb. 1864 te Andijk)
Singer, Trijntje Jans (geb. 1846 te Andijk)
Singer, Trijntje (geb. 1880 te Andijk)
Singer, Willem
Sinterniklaas (Sintnicolaas), Adrianus (geb. 2 okt 1813 te Strijensas)
Sinterniklaas, Adriaantje (geb. 1868 te Strijen)
Sinterniklaas, Adriaantje (geb. 31 jan 1819 te Strijen)
Sinterniklaas, Adrianus (geb. sep 1918 te Vinkeveen en Waverveen - ovl. 24 mrt 1919)
Sinterniklaas, Alida Johanna (geb. 21 jun 1888 te Vinkeveen - ovl. 29 jun 1960 te Amsterdam)
Sinterniklaas, Anthonij (geb. ± 1790 te Strijensas)
Sinterniklaas, Anthonij (geb. 1866 te Strijen)
Sinterniklaas, Anthonij (geb. 1873 te Strijen)
Sinterniklaas, Anthonij (geb. 27 aug 1865 te Strijen - ovl. 18 nov 1865 te Strijen)
Sinterniklaas, Antonia Wilhelmina (geb. 1892 te Vinkeveen en Waverveen)
Sinterniklaas, Arie (geb. 26 jul 1869 te Strijen - ovl. 29 jan 1884 te Strijen)
Sinterniklaas, Bastiaantje (geb. ± 1861 te Strijen - ovl. 10 feb 1933 te 's Gravendeel)
Sinterniklaas, Bastiaantje (geb. 1836 te Strijensas)
Sinterniklaas, Cornelia (geb. 1838 te Strijensas)
Sinterniklaas, Dirk (geb. 11 mrt 1816 te Strijen - ovl. 1 apr 1816 te Strijen)
Sinterniklaas, Dirk (geb. 17 feb 1812 te Strijen - ovl. 17 okt 1813)
Sinterniklaas, Dirk (geb. 1833 te Strijensas)
Sinterniklaas, Dirk (geb. 2 okt 1841 te Strijensas - ovl. 20 jun 1842)
Sinterniklaas, Dirk (geb. 20 feb 1851 te Rijnsburg - ovl. 16 dec 1906 te Vinkeveen en Waverveen)
Sinterniklaas, Dirk (geb. 29 okt 1817 te Strijen)
Sinterniklaas, Dirk (geb. 6 jun 1845 te Strijensas)
Sinterniklaas, Dirksje (geb. 1831 te Strijensas)
Sinterniklaas, Geertje (geb. 1918 - ovl. 17 sep 1918 te Zuilen)
Sinterniklaas, Grietje (geb. 1803 te Strijensas)
Sinterniklaas, Hendrik (geb. 1834 te Strijensas)
Sinterniklaas, Janigje (geb. 11 sep 1839 te Strijensas - ovl. 12 okt 1842)
Sinterniklaas, Jannigje (geb. 1857 te Strijen)
Sinterniklaas, Jannigje (geb. 27 jun 1843 te Strijensas)
Sinterniklaas, Johanna Alida (geb. 19 mrt 1886 te Vinkeveen - ovl. 26 apr 1963 te Mijdrecht)
Sinterniklaas, Johanna (geb. 1792 te Strijensas)
Sinterniklaas, Johannes (geb. 1868 te Strijen)
Sinterniklaas, Lijntje (geb. 1846 te Strijensas)
Sinterniklaas, Lijntje (geb. 1874 te Strijen)
Sinterniklaas, Lijntje (geb. 23 okt 1871 te Strijen - ovl. 24 okt 1871 te Strijen)
Sinterniklaas, Maaike (geb. 1863 te Strijen)
Sinterniklaas, Maria Lydia (geb. 8 mrt 1884 te Vinkeveen en Waverveen - ovl. 20 mrt 1977)
Sinterniklaas, Maria (geb. ± 1859 te 's-Gravendeel - ovl. 28 sep 1923 te Strijen)
Sinterniklaas, Maria (geb. 1866 te Strijen)
Sinterniklaas, Maria (geb. 1871 te Strijen)
Sinterniklaas, Maria (geb. 24 jun 1901 te Strijen - ovl. 30 dec 1990)
Sinterniklaas, Metje (geb. 1896 te Strijen)
Sinterniklaas, Neeltje (geb. 1897 te 's-Gravendeel)
Sinterniklaas, Pietronella (geb. 1842 te Strijensas)
Sinterniklaas, Teunis Adrianus
Sinterniklaas, Wouter (geb. ± 1829 te Strijensas - ovl. 18 jul 1906 te Strijen)
Sinterniklaas, Wouter (geb. 1877 te Strijen)
Sinterniklaas, Wouter
Sipkema, Tjitske Cornelis
Sipkes, Birde
Sit, Jan
Sittert (Sitteren), Anna van (ged. 5 jun 1678 te Kampen)
Sittert, Andries Hendricksen van (geb. 8 jun 1650 te Elburg)
Sittert, Geertruyd Hendricks van (ged. 10 apr 1656 te Elburg)
Sittert, Hendrick Jansen van (geb. ± 1615)
Sittert, Jan Hendricks van (geb. 22 dec 1643 te Elburg)
Sittert, Jan Wijnands van (ged. 12 okt 1670 te Kampen)
Sittert, Marritien Hendricks van (ged. 18 jul 1652 te Elburg)
Sittert, Reynier Hendricksen van (geb. 1 okt 1645 te Elburg)
Sittert, Rutger Wijnands van (ged. 21 okt 1668 te Kampen)
Sittert, Wynant Hendricksen van (geb. ± 1640)
Sjaardema, Rinske Wijnsens
Slager, Jacob (geb. ± 1873 te Zierikzee)
Slager, Pieter
Slot, Aaltje (geb. 1865 te Venhuizen)
Sloten, Aagje (geb. 1847 te Zuid en Noord Schermer - ovl. 16 dec 1877 te Schermerhorn)
Sluis, Cornelis (geb. 1857 te Andijk)
Sluis, Harmen Jans van der (geb. ± 1775 te Idskenhuizen - ovl. voor 1844)
Sluis, Pieter
Slump, Koopjen Jans (geb. 1790 - ovl. 19 feb 1816)
Sman, Jacob (geb. ± 1738)
Smid, Wabe Heerkes (ovl. 8 mei 1850)
Smit, Aagje
Smit, Aaltje Gerrits (ged. 22 jul 1759 te Nunspeet - ovl. 8 jan 1846 te Nunspeet)
Smit, Anna Magdalena
Smit, Annigjen Jans
Smit, Antje (geb. ± 1854 te Andijk)
Smit, Barend Werendlijn
Smit, Barend Werendlijn
Smit, Cornelis Reijersz
Smit, Dirk (geb. 1855 te Alkmaar)
Smit, Elisabeth
Smit, Elisabeth
Smit, Grietje Klaasd (geb. 17 mrt 1788 te Oude Niedorp)
Smit, Grietje (geb. 1810 te Assendelft)
Smit, Grietje (geb. 1811 te Assendelft)
Smit, Jacob IJsbrands (ged. ± 1624 te Elburg)
Smit, Jacob (geb. 5 feb 1799 te Enkhuizen)
Smit, Johanna Cornelia
Smit, Jude Jans
Smit, Klaas
Smit, Kondegonda
Smit, Maria Elisabeth
Smit, Philip
Smit, Pieter Jacobsz
Smit, Reynder Pietersz
Smit, Tetje Cornelis (geb. 1799 te Andijk)
Smit, Trijntje Rijers (geb. 26 nov 1773 te Andijk - ovl. 29 sep 1807 te Andijk)
Smits, Elbert (geb. 1834 te Westwoud)
Smits, Johanna (geb. ± 1828 te Tholen)
Smitte, Johannes Pieter ter (geb. 1848 te Middelburg)
Sneldert, Reintje
Snijder, Geesje Aukes
Snijders, Adrianus (geb. 1825 te Heinenoord)
Soelen, Pieter van (geb. 1824 te Hoogkarspel)
Soers, Maartje (ovl. voor 1909)
Soete, Jan de
Soete, Marijtje de (geb. 1799 te Oudshoorn)
Solkema, Dieuwke Jeltes van
Sollener, Catharina (Catrijne)
Solsberg, Martje Abrahams
Somer, Jacob
Somer, Neeltje (geb. 1867 te Zaandam - ovl. 7 nov 1901)
Sommerswerk, Maria
Sonneveld, Hendricus Jacobus
Sonneveld, Jacob (ged. 10 sep 1788 te Alkmaar)
Sons, ?
Sons, Anderies (geb. 29 aug 1790 te Zaandijk)
Sons, Andries (geb. 30 dec 1793 te Zaandijk - ovl. 28 jul 1844 te Zaandijk)
Sons, Antie (geb. 29 jul 1792 te Zaandijk)
Sons, Antje (geb. 1817 te Zaandijk)
Sons, Feijke (geb. ± 1835 te Zaandijk - ovl. 27 mei 1880 te Zaandijk)
Sons, Fetje (geb. 13 okt 1803 te Zaandijk)
Sons, Fijke Romkes
Sons, Fijke (geb. 10 sep 1829 te Zaandijk - ovl. te Zaandijk)
Sons, Hanna (geb. 1822 te Zaandijk - ovl. 4 mei 1862 te Zaandijk)
Sons, Ieske (geb. 29 nov 1777)
Sons, Jan (geb. 1815 te Zaandijk)
Sons, Jan (geb. 19 mei 1831 te Zaandijk)
Sons, Jannetje (geb. 18 mei 1831 te Zaandijk - ovl. 31 dec 1884 te Zaandijk)
Sons, Klaas (geb. 21 nov 1832 te Zaandijk)
Sons, Pieter (geb. 1846 te Zaandijk)
Sons, Romke (geb. 20 sep 1779 te Bolsward)
Sons, Simon (geb. 15 feb 1819 te Zaandijk - ovl. 24 jan 1848)
Sons, Sytse Fijkesz (geb. 4 jan 1776 te Bolsward - ovl. 11 mrt 1844 te Zaandijk)
Sons, Trijntje (geb. 1824 te Zaandijk)
Soteman, Bernhardt Diederich
Spaans, Luitje (geb. 1873 te Oudendijk)
Spaarkogel, Hendrik
Spaarkogel, Jan (geb. 1782 te Hoorn)
Spaarkogel, Maritje (geb. 1786 te Hoorn)
Spanjaard, Hendrik (geb. 1826 te Zaandam)
Spanjaard, Hendrik (geb. 1826 te Zaandam)
Spanjaard, Petronella (geb. 5 nov 1803 te Enkhuizen - ovl. 4 apr 1867 te Blokzijl)
Spanjaard, Pieter (geb. 1856 te Zaandam)
Spanjaard, Pieter (geb. 1856)
Spanjaard, Pieter
Spanjaardt, Jan
Spek, Catharina
Spengen, Dina van (geb. 1807 te Ruwiel)
Spengen, Jacob van
Spits, Dina Hendrika (geb. 1871 te Dordrecht - ovl. 30 mrt 1947 te Doorn)
Spits, Hermanus
Spreeuw, Frederik (geb. 1815 te Zaandam)
Spreeuw, Maartje (geb. 1840 - ovl. 11 jun 1916 te Krommenie)
Spronk, Willem Carel
Stam, Aafje Jansdr
Stam, Grietje (geb. 1894 te de Rijp)
Stam, Huibert
Stam, Pieter
Stamm(e)(i)s, Grietje (Margaretha) (geb. 26 dec 1816 te Alkmaar)
Stammes, Muus
Stap, Cornelis
Stap, Mietje (geb. 1866 te Nibbixwoud)
Steen, Barend Klaasz
Steen, Lijsje (geb. 1784 te Tienhoven - ovl. 7 mrt 1858 te Loosdrecht)
Steenbeek, Ruurd (geb. 24 jan 1913 te Follega - ovl. 30 mei 1948)
Steenbergen, Grietje (geb. 1871 te Zwartsluis)
Stehl, Maria
Stehouwer, Teuntje
Steijn, Cornelis Engelsz (geb. 22 apr 1736 te Assendelft)
Stellingwerf, Elisabeth Klazes (geb. ± 1810)
Steman, Geesje
Stevelaar, Engel Roelofsz (ged. 3 jun 1769 te Oostzaandam)
Stevelaar, Engeltje Engels (geb. te Westzaandam)
Stevelaar, Eva Engels (geb. te Westzaandam)
Stevelaar, Roelof Claasz
Stinissen, Johannes Wilhelmus (geb. 23 jun 1900 te Bergh - ovl. 2 nov 1970 te Zutphen)
Stoffels, Deuwke (geb. te Sneek)
Stokla, Hendrik
Stokla, Jan (geb. 14 dec 1862 te Groningen)
Stolp, Neeltje
Stop(pis), Antje Jans (geb. 1714 - ovl. 5 nov 1774 te Krommenie)
Stork, Fredrik Willem
Straaten, Jacoba van (ovl. 1939)
Straatman, Johanna Magdalena
Straver, Elizabeth (geb. ± 1889 te Werkendam)
Strik, Aafje (geb. 1848 te Hoorn)
Strik, Cornelis (geb. 1781)
Strik, Cornelis (geb. 1842)
Strik, Johannes (geb. ± 1809)
Strik, Volkert (geb. 1815)
Strik, Willem (geb. 1844 te Hoorn)
Stroek, Johanna (geb. 1877 te Olst)
Strooman, Pietertje
Struckman, Alberta Jacoba (geb. 1 jan 1806 te Amsterdam)
Struving, Jan (geb. 28 mrt 1830 te Beemster - ovl. 28 mei 1912 te Ilpendam)
Struving, Wilhelmina (geb. ± 1839 te Beemster)
Struving, Willem Jan (geb. 28 jan 1888 te Purmerend - ovl. 20 jul 1918 te Purmerend)
Stuiver, Harmentjen Hendriks (ged. 23 mei 1800 te St. Johannisga - ovl. 26 jan 1884 te Beets)
Sulvoet/Zeulevoet, Jaapje Klaasje (geb. ± 1736 - ovl. 7 aug 1772)
Suringa, Gezina Johanna (ovl. voor 1895)
Swaan, Jacob
Swagers, Gerrit Gijsbert
Swagers, Jan (geb. 1865 te Amerongen)
Swarts, Pietje (ovl. voor 1912)
Sweep, Anthonie (geb. 1879 te Warder)
Sweep, Cornelis (geb. 1874 te Warder)
Sweep, Jacob
Swielder, Cornelis
Swielder, Neeltje (geb. 1787 te Noord Scharwoude)
Swiep, Cornelis Pietersz (geb. te Wervershoof)
Swiep, Jacob (geb. 15 dec 1796 te Andijk)
Swiep, Klaas (geb. 10 okt 1779 te Andijk)
Swiep, Klaas (geb. 28 jul 1777 te Andijk - ovl. 25 sep 1777 te Andijk)
Swiep, Lijsbeth (geb. 20 okt 1791 te Andijk)
Swiep, Lijsbeth (geb. 3 jun 1788 te Andijk - ovl. 5 mrt 1788 te Andijk)
Swiep, Maartje Cornelis (geb. 25 nov 1785 - ovl. 5 mrt 1839)
Swiep, Marij (geb. 19 apr 1794 te Andijk)
Swiep, Pieter Nansz (ged. 26 aug 1742 te Andijk)
Swiep, Pieter (geb. 26 dec 1789 te Andijk)
Swier, Gerrit (geb. 24 aug 1827 te Enkhuizen - ovl. 28 jan 1887 te Enkhuizen)
Swuup, Cornelis (geb. ± 1822 te Andijk)
Swuup, Geertje (geb. 1819 te Andijk)
Sybedr, Tyam (ovl. voor 1564)
Sybrens, Trijntje (ovl. 3 apr 1740)
Symonsdochter, Anna
Sytsma, Reinskje Sytsedr
Tabak, Wilhelmina
Taconis, Afke Obbes (geb. 1813 te Joure)
Taconis, Dirk Sipkes (geb. 31 aug 1846 te Folllega)
Taconis, Dirkje (geb. 22 jan 1849 te Lemsterland - ovl. 19 mrt 1850)
Taconis, Durkje (geb. ± 1851 te Follega)
Taconis, IJke Sipkes (geb. 18 dec 1839 - ovl. 21 aug 1895)
Taconis, Namkje Sipkes (geb. 9 apr 1844 te Doniawerstal - ovl. 25 feb 1898 te Doniawerstal)
Taconis, Obbe Simons
Taconis, Sibbeltje (geb. 20 jan 1842 te Doniawerstal)
Taconis, Sibbeltje (geb. 9 jul 1838 te Doniawerstal)
Taconis, Simkje (geb. 13 dec 1853 te Lemsterland)
Taconis, Sipke Thijsses (geb. 19 mrt 1813 te Joure - ovl. 7 nov 1892 te Doniawerstal)
Taconis, Thijs Sipkes (geb. 9 mrt 1779 te Joure - ovl. 20 aug 1826)
Taconis, Thijs (geb. 2 feb 1856 te Lemsterland - ovl. 1921)
Takes, Jannetje
Takken, Margaretha Maria
Talboom, Wilhelmina
Tammonis, Gerhardus
Tasman, Elisabeth Johanna (geb. 1808 te Hoorn)
Tasman, Hermanus Jacobus (geb. 1806 te Hoorn)
Tasman, Lena (ged. 25 jul 1790 te Hoorn)
Tasman, Petronella (geb. 24 jun 1810 te Hoorn - ovl. 28 aug 1858 te Hoorn)
Tasman, Wigger (geb. 3 apr 1804 te Hoorn)
Tasman, Wigger
Tasman, Willem (geb. 1 dec 1776 te Hoorn - ovl. 16 aug 1840 te Hoorn)
Tavenier, Femmetje
Teeling, Andries (geb. 1890 te Wormerveer)
Teeling, Barend (geb. 14 mei 1863 - ovl. 11 dec 1937)
Teeling, Cornelis (Cor) (geb. 1889 te Wormerveer - ovl. 13 apr 1950 te Wormerveer)
Teeling, Cornelis (geb. 19 mrt 1865 - ovl. 1900)
Teeling, Dieuwertje (geb. 15 sep 1821 te Wormerveer - ovl. 30 jun 1898 te Utrecht)
Teeling, Helena Agatha (geb. 13 okt 1879)
Teeling, Hillegond (geb. 30 aug 1826 - ovl. 19 feb 1829)
Teeling, Jan (geb. 10 sep 1850)
Teeling, Jan (geb. 1886 te Wormerveer)
Teeling, Jan (geb. 28 okt 1848 - ovl. 29 okt 1848)
Teeling, Marijtje (geb. 19 aug 1824 te Zaandijk - ovl. 13 jan 1896 te Uitgeest)
Teeling, Pieter (geb. 10 nov 1822 te Wormerveer - ovl. 1880)
Teeling, Pieter (geb. 1885 te Wormerveer)
Teeling, Pieter (geb. 24 jul 1875)
Teeling, Pieter (geb. 29 jul 1860 te Wormerveer)
Teeling, Remmert Garments (ged. 15 aug 1762 te Wormerveer - ovl. 26 nov 1832 te Wormerveer)
Teeling, Remmert (geb. 24 apr 1833 te Wormerveer - ovl. 17 okt 1834 te Wormerveer)
Teeling, Simon (geb. 10 okt 1834 - ovl. 18 mei 1835)
Teeling, Simon (geb. 23 sep 1847 - ovl. 24 nov 1865)
Teeling, Simon (geb. 26 nov 1802 te Wormerveer - ovl. 8 apr 1839 te Limmen)
Teeling, Simon (geb. 6 sep 1866 - ovl. 5 dec 1866)
Teeling, Willem (geb. 1 mrt 1857 te Wormerveer - ovl. 21 mei 1931 te Medemblik)
Teeling, Willem (geb. 6 jul 1852 - ovl. 26 jul 1852)
Teeling, Willempje (geb. 7 aug 1828 - ovl. 17 dec 1829)
Teer, Aaltje
Teer, David
Teer, Maria Haendrika (geb. 16 jul 1890 te Wormerveer)
Teer, Matthijs
Tegel, Trijntje (geb. 1787 te Bergen - ovl. 26 jun 1863 te Bergen)
Tempelaar, Willem
Tempelaar, Willemina (geb. ± 1852 te Hendrik-Ido-Ambacht)
Temper, Hendrik Germend (geb. 1817 te Beemster)
Temper, Trijntje (geb. 1858 te Beemster)
Tensen, Aafje
Tensen, Trijntje
Tent, Trijntje van (geb. 5 feb 1852)
Tentkes, Hans (ovl. 1645)
Terpstra, Johanna Louisa (geb. 4 okt 1912 te Heerde - ovl. 12 sep 1954 te Hilversum)
Terweel, Annigjen Alberts
Teunis j.d van Krimpen, Trijn
Teunisd, Eefke (geb. te Lutjebroek (Geusebuurt) - ovl. 15 mrt 1713)
Teunissen, Wilhelmina Hendrika (geb. 13 nov 1875 te Ubbergen)
Thies, Willem (geb. 1828 te Hoorn)
Thomea, Grietje Mellius
Tidder, Gerrit Petersen
Tiel, Klaas van
Tiel, Nantje van (geb. 1811 te Zuid en Noord Schermer)
Tiggelen, Lijntje van
Tijssen, Jacob
Til, Klaas van
Til, Neeltje van (geb. 20 aug 1870 te Akersloot)
Til, Trijntje van (geb. 26 mei 1879 te Akersloot)
Tin, Trijntje Teunis (geb. ± 1740 - ovl. 11 jun 1780 te Westzaandam)
Tjallinks, Anthonius Arnoldus
Tjallinks, Johanna Magdalena Geertruida PRIVACY FILTER
Tjallinks, Josefien (geb. 1 okt 1923 te Raalte - ovl. 1950)
Tjallinks, Joseph Johannes (geb. 8 mei 1892 te Coevorden - ovl. 16 aug 1924 te Apeldoorn)
Tjebbes, Grietje
Tjemkes, Eefje (geb. 19 mrt 1861 te Ilpendam)
Tober, Daniel
Tober, Trijntje (geb. 1823 te Loosdrecht)
Tol, Lijsbeth Jacobs
Tolsma, Hotske Tiedes (geb. 1839 te Jorwerd - ovl. 14 aug 1908 te Waaxxens)
Tolsma, Tedje Tiedes (geb. 1838 te Jorwerd)
Tonneboeijer, Reinouwtje (geb. 1842 - ovl. 1868)
Tonneman, Christina (geb. 1865 te Hoorn)
Tonneman, IJtje (geb. ± 1871 te Hoorn)
Tonneman, Jan (geb. ± 1839 te Hoorn)
Tonneman, Jan (geb. 1892 te Hoorn)
Tonneman, Johanna (geb. ± 1874 te Hoorn)
Tonneman, Maria (geb. ± 1869 te Hoorn)
Tonneman, Willem (geb. 1867 te Heerhugowaard - ovl. 15 apr 1948 te Medemblik)
Tonnemans, Geertje
Tralage, Catharina (geb. 1815 te Medemblik)
Treus, Pietje
Trijntje/Rosier, Rinske
Troelstra, Aukjen Sjerps (geb. 17 sep 1787 te Teroele - ovl. 2 nov 1840 te Teroele)
Trompee, Hermanus (geb. 1821 te de Rijp)
Trompen, Neeltje
Troostheiden, Adriana
Tuip, Catharina
Tukker, Anthonie (geb. 15 mei 1842 te Zuilen)
Tukker, Anthonie (geb. 1812 te Maarssen)
Tukker, Anthonie (geb. 1825 te Maarssen)
Tukker, Anthonie (geb. 1832 te Maarssen)
Tukker, Anthonie
Tukker, Catharina (Kaatje) (ged. 14 okt 1798 te Maarssen - ovl. 29 okt 1882 te Maarsseveen)
Tukker, Cornelis (geb. 1795 te Maarssen)
Tukker, Cornelis
Tukker, Elisabeth (geb. 22 feb 1855 te Zuilen)
Tukker, Elisabeth (ged. 9 jul 1809 te Maarssen)
Tukker, Eliza Anthonia (geb. 12 apr 1841 te Zuilen - ovl. 16 jun 1841 te Zuilen)
Tukker, Lenja
Tukker, Nicolaas (Klaas) (geb. 1794 te Zuilen)
Tukker, Pieter (geb. 10 sep 1860 te Zuilen)
Tukker, Pieter (geb. 1827)
Tukker, Willem (geb. 1804 - ovl. voor 13 okt 1852)
Tukker, Willem (geb. 26 sep 1856 te Zuilen - ovl. 3 apr 1857)
Tukker, Willem (geb. 28 jan 1858 te Zuilen)
Twuijver, Arie van
Ulbes, Aukje (geb. 1 mrt 1728 te Witmarsum)
Ulken, Christiaan Friederich (geb. 22 jan 1904)
Ulken, Christiaan Friederich
Ulken, Johannis Jacobus PRIVACY FILTER
Valckenburch, Sake Scheltis (Saakje) (geb. te Franeker)
Valk, Auke (geb. 1897 te Koudum)
Valk, Auke
Valk, Boudewijn Fokkesz (ged. 11 jul 1751 te Oostzaandam)
Valk, Claas Jansz (ged. 25 okt 1764 te Oostzaandam)
Valk, Cornelis Jansz (geb. 11 jun 1782 te Oostzaandam)
Valk, Cornelis (geb. 3 apr 1774 te Oostzaandam)
Valk, Elsje (geb. 15 feb 1773)
Valk, Elsje (geb. 27 sep 1777 te Oostzaandam)
Valk, Fokke Jansz (ged. 15 okt 1766 te Oostzaandam - ovl. voor 1771 te Oostzaandam)
Valk, Fokke Jansz (ged. 6 feb 1771 te Oostzaandam)
Valk, Fokke Jansz (ged. 9 sep 1762 te Oostzaandam - ovl. voor 1766 te Oostzaandam)
Valk, Fokke Jelles (ovl. 17 jan 1781 te Zaandam)
Valk, Grietje Fokkes (ged. 11 jul 1754 te Oostzaandam)
Valk, Grietje Jans (ged. 1 sep 1768 te Oostzaandam)
Valk, Heertje Fokkesz (ged. 11 jan 1746 te Ooostzaandam)
Valk, Hendrik Fokkesz (ged. 8 jul 1743 te Oostzaandam)
Valk, Jan Fokkesz (ged. 27 apr 1741 te Oostzaandam)
Valk, Jelle Fokkesz (ged. 30 jun 1737 te Oostzaandam)
Valk, Meijndert Fokkesz (ged. 24 nov 1748 te Oostzaandam)
Valk, Roelof Fokkesz (ged. 8 jul 1743 te Oostzaandam)
Valk, Thomas Fokkes (ged. 24 mei 1739 te Oostzaandam)
Van den Broe(c)k Teeling, Maria (geb. 8 jul 1831 - ovl. 15 mei 1845)
Varenhorst, Hendrik (geb. ± 1775)
Varenhorst, Johannes (geb. 16 aug 1795 te Amsterdam - ovl. 17 dec 1880 te Amsterdam)
Varenhorst, Willem (geb. ± 1800 te Amsterdam)
Vas, Pieter Garmetsz (ged. 6 mei 1736 te Krommenie - ovl. 18 mei 1797 te Krommenie)
Veegersteen, Johanna
Veen, Gerrit Jan Caderius van (geb. 1875 te Arnhem - ovl. 9 dec 1926 te Arnhem)
Veen, Gijsbert van (geb. 29 apr 1886 te Mijdrecht - ovl. 26 apr 1963 te Mijdrecht)
Veen, Jan Caderius van
Veen, Jan (geb. 1851 te Oostzaan)
Veen, Jurriaan
Veen, Jurriaan
Veen, Klaas
Veen, Lijsbeth Cornelis
Veen, Margaretha Maria Cornelia (geb. 19 apr 1895 te Edam - ovl. 7 jun 1977 te Hoorn)
Veen, Neeltje van (geb. 1921 - ovl. 18 jan 1926 te Mijdrecht)
Veen, Trijntje (geb. 1850 te Zaandam)
Veen, Wilhelmina van (geb. 1916 - ovl. 7 mrt 1919 te Mijdrecht)
Veen, Wytske Geeles van der
Veer, Dieuwertje van het
Veer, Franciscus Johannes van der (geb. 22 sep 1904 te Utrecht - ovl. 18 dec 1983 te Laren)
Veer, Geertje
Veer, Gerrit van het (geb. 1829 te Assendelft)
Veer, Gijsbert van het (geb. 1825 te Assendelft)
Veer, Guurtje van het (geb. 1823 te Assendelft)
Veer, Hendrik Lippes van der
Veer, Jan Pietersz van het (geb. 1785)
Veer, Lupkjen Hendriks van der (geb. ± 1833 te Balk)
Veer, Maarten van het (geb. 1792 te Assendelft - ovl. voor 1838)
Veer, Maarten van het (geb. 1827 te Assendelft)
Veer, Pieter van het (geb. 8 mei 1755 te Assendelft)
Veer, Trijntje van het (geb. 1889 te Assendelft)
Veerman, Marij
Veld, Arie in 't
Veld, Bastiaantje in 't (geb. ± 1836 te 's-Gravendeel - ovl. 12 jul 1896 te Strijen)
Veld, Hendrika in 't (geb. 12 jul 1862 te Zwijndrecht - ovl. 15 sep 1887 te Dubbeldam)
Veld, Neeltje in 't (geb. ± 1856 te Hendrik-Ido-Ambacht - ovl. 10 sep 1899 te Strijen)
Veld, Sijmen in 't (geb. 11 jan 1850 te Strijen - ovl. 31 dec 1927 te Zwijndrecht)
Veld, Wilempje in 't (ovl. voor 1847)
Veld, Willem in 't (geb. ± 1825 te Maasdam)
Veld, Willempje in 't (geb. 5 nov 1852 te Sint Anthoniepolder)
Velden, Grietje van der
Veldhoen (Velthoen), Geertruyd van (geb. ± 1640 te Kampen)
Veldhuizen, Petronella Cornelia van
Veldman, Jansje (geb. 1855 te Oude Niedorp)
Veldstra, Auke Alles (geb. 1826 te Akkrum)
Velsen, Johannes Christoffel Adrianus (ovl. 12 feb 1980 te Venlo)
Veltman, Ate Gerbens
Veltman, Ate (geb. 25 sep 1871 te Doniawerstal)
Veltman, Hielke Ates
Veltrop, Johanna Catharina
Vendel, Catharina (geb. 1888 te Heemskerk)
Vendel, Cornelia (geb. 1897 te Heemskerk)
Vendel, Cornelis
Vendel, Wilhelmus Franciscus (geb. 1856 te Beverwijk)
Vennip, Aaltje van der (geb. 1854 te Zaandam)
Vennip, Anna Elisabeth (An) van der (geb. 10 aug 1927 te Amsterdam - ovl. 2005)
Vennip, Dirk van der (geb. 1882 te Zaandam)
Vennip, Grietje van der (geb. 1860)
Vennip, Grietje van der (geb. 26 okt 1884)
Vennip, Jan van der (geb. 22 jan 1823 te Zaandam - ovl. 4 okt 1890 te Zaandam)
Vennip, Stijntje van der (geb. 2 feb 1858 te Zaandam)
Vennip, Theodorus van der (geb. 20 apr 1898 te Zaandam - ovl. 21 apr 1972)
Vennip, Theodorus van der (geb. 21 aug 1863 te Zaandam - ovl. 5 dec 1926 te Zaandam)
Vennip, Theodorus van der
Verbeek, Sietske Folkerts
Verdam, Dirkje Gijsberts (geb. 16 aug 1733 te Nieuwkoop - ovl. 29 mei 1816)
Verdam, Gijsbert Pieters
Verdonk, Antje (geb. 25 aug 1885 te Westzaan - ovl. 9 aug 1908 te Westzaan)
Verdonk, Dirk (geb. 18 feb 1855 te Westzaan - ovl. 28 sep 1922 te Amsterdam)
Verdonk, Dirk (geb. 29 jul 1895 te Westzaan - ovl. 18 mei 1963 te Zaandam)
Verdonk, Ferdinand (geb. 15 feb 1888 te Westzaan - ovl. 22 okt 1975 te Arnhem)
Verdonk, Jan (geb. 24 dec 1891 te Westzaan - ovl. 28 aug 1925 te Amsterdam)
Verdonk, Willem (geb. 13 sep 1886 te Westzaan - ovl. 19 aug 1889 te Westzaan)
Verdonk, Willem (geb. 26 feb 1890 te Westzaan - ovl. 15 feb 1960 te Westzaan)
Verf, Aaltje (geb. 1908 - ovl. 25 okt 1908)
Verf, Abe Roelofs (geb. 20 dec 1814 te Schoterland - ovl. 13 sep 1833 te Schoterland)
Verf, Anje (geb. 10 aug 1777 te Nijehaske)
Verf, Anje (ged. 22 mrt 1766 te Nijehaske)
Verf, Antje Roels (geb. 1804 - ovl. 10 apr 1885 te Doniawerstal)
Verf, Dieuwke Frederiks (geb. 29 dec 1794 te Heerenveen - ovl. 11 apr 1863 te Utingeradeel)
Verf, Elisabeth Jacobs (geb. 15 jun 1846 te Haskerland - ovl. 9 jun 1914 te Haskerland)
Verf, Elisabeth (geb. 17 okt 1891 te Haskerland)
Verf, Eliszabeth Jacobus Million (geb. 1825 - ovl. 5 nov 1826 te Schoterland)
Verf, Fedde (geb. 1908 te Vlagtwedde - ovl. 4 okt 1908)
Verf, Fedde (geb. 30 jan 1861 te Haskerland)
Verf, Frederik Merks (geb. 1 okt 1769 te Nijehaske - ovl. 25 mrt 1826 te Schoterland)
Verf, Frederik (geb. 19 jan 1865 te Haskerland)
Verf, Frederik (geb. 4 sep 1866 te Haskerland)
Verf, Fredrik (geb. 29 jun 1821 te Schoterland - ovl. 1 jul 1857 te Schoterland)
Verf, Frouwkjen Frederiks (geb. 27 aug 1797 te Nijehaske - ovl. 14 aug 1862 te Schoterland)
Verf, Frouwkjen Roelofs (geb. 9 nov 1800 te Heerenveen - ovl. 1 apr 1857 te Aengwirden)
Verf, Gepke (geb. 27 mei 1894 te Haskerland)
Verf, Gepke (geb. 28 sep 1849)
Verf, Hessel (geb. 3 aug 1881 te Haskerland)
Verf, Hylkje (geb. 27 aug 1884 te Haskerland - ovl. 15 mei 1930 te Monnickendam)
Verf, Jacob Jacobus (geb. 12 apr 1823 te Schoterland - ovl. 21 feb 1903 te Haskerland)
Verf, Jacob (geb. 1884 te Haskerland)
Verf, Jacob (geb. 27 jun 1878 te Haskerland)
Verf, Jacob (geb. feb 1903 - ovl. 31 jan 1904)
Verf, Jacoba Frederiks (geb. 1801 - ovl. 15 dec 1849 te Aengwirden)
Verf, Jacobus (geb. 15 mei 1854 te Haskerland)
Verf, Jakobus Frederiks (geb. 20 mei 1803 te Joure)
Verf, Jeltje Mekkes (geb. 10 aug 1777 te Nijehaske - ovl. 12 dec 1850)
Verf, Jeltje Roelofs (geb. 1808 - ovl. 11 feb 1817)
Verf, Jeltje (geb. 7 mei 1857 te Lemmer)
Verf, Kersje (geb. 7 sep 1886 te Haskerland)
Verf, Kersje (geb. jun 1877 te Leeuwarden - ovl. 21 jul 1877 te Hoogkerk)
Verf, Marcus Roelofs (geb. 28 feb 1811 te Schoterland - ovl. 15 jul 1840 te Leiden)
Verf, Merk Frederiks (geb. 1745 te Haskerdijken)
Verf, Merk (geb. 13 feb 1793 te Heerenveen)
Verf, Merk (geb. 24 dec 1821 te Schoterland - ovl. 20 mrt 1825 te Schoterland)
Verf, Roelof Merks (geb. 22 feb 1773 - ovl. 9 mrt 1821)
Verf, Tjeerd (geb. 14 okt 1889 te Haskerland)
Verheul, Aantje (ovl. voor 1884)
Verhoef, Jacobus (Jacob) (geb. 11 aug 1804 te Maarsseveen - ovl. 2 jul 1884 te Maarsseveen)
Verhoef, Petronella
Verhoeff, Govert (geb. 1802 te Strijen)
Vermaak, Antonia
Vermande, Agatha
Vermanen, Jozef (geb. 16 jan 1905 te Zwollerkerspel - ovl. 20 okt 1993 te Meppel)
Vermanen, Laurens Willem
Vermanen, Tjerk
Vermanen, Willem
Vermeulen, Pieter (geb. 1861 te Velsen)
Vermij, Alida Suzanne (geb. 1889)
Verrijp, Adrianus (geb. ± 1853 te Maasdam)
Verrijp, Arie
Verschoor, Cornelis
Versendaal, Metje (geb. 1836 te Strijensas)
Verveen, Jacob
Vet, Aaltje
Vet, Jannetje
Vet, Klaas Jacobs (geb. 1835)
Vet, Trijntje Hendriksd
Vethman, Jannetje (geb. 1837 te Wormerveer)
Vethman, Teunis
Vetman, Anna (geb. 1863 te Landsmeer)
Vetman, Dirk (geb. 1826)
Vetman, Marijtje (geb. 1860 te Landsmeer)
Vetman, Trijntje (geb. 1851 te Landsmeer)
Vetman, Willem (geb. 1865 te Landsmeer)
Vetman, Willem
Vierhout, Aart
Vierhout, Lammert (geb. ± 1860 te Nunspeet)
Vijselaar, Aaltje
Vijzelaar, Trijntje (geb. 7 jul 1768 te Zaandam)
Vijzelaar, Willem
Vilten, Antje (geb. 1811 te Schagen)
Vingerhoed, Aafje (geb. 1879 te Hoorn)
Vink, Barbertje Garbrants
Vink, Elisabeth (geb. 1859 te Noordwijk)
Vink, Elisabeth
Vink, Elsje
Vink, Grietje
Vink, Klaas
Vink, Neeltje (geb. 1820 te Ilpendam)
Vis, Elisabeth (geb. te Hoorn - ovl. na 16 feb 1707)
Visser, Aaltje (geb. 1859 te Purmerend)
Visser, Aaltje (geb. 30 sep 1872 te Andijk)
Visser, Albertje Gosses (geb. 6 dec 1767 te Nijeholtwolde in de Graverij - ovl. 27 apr 1849 te Sloten)
Visser, Anthoon Jeltes (geb. 21 sep 1862 te Lemsterland)
Visser, Dirk (geb. ± 1885 te Hoogkarspel)
Visser, Dirk
Visser, Dirkje (geb. 1792)
Visser, Elisabeth Gosses
Visser, Foekje Jeltes (geb. 3 jun 1876 te Lemsterland)
Visser, Froukje Jeltes (geb. 15 aug 1867 te Lemsterland)
Visser, Geertje (geb. 5 jul 1865 te Lemsterland)
Visser, Grietje (geb. 1864 te Purmerend)
Visser, Harmen Jeltes (geb. 12 okt 1858 te Lemmer)
Visser, Harmen Teetzes
Visser, Hiltje (geb. 9 feb 1868)
Visser, Hotze (geb. 4 sep 1873 te Hemelumer Oldefert)
Visser, Isaac Johannes
Visser, Jacob (geb. ± 1888 te Hoogkarspel)
Visser, Jan Jeltes (geb. 30 okt 1871 te Lemmer)
Visser, Jan Pietersz
Visser, Jan (geb. 1885 te Purmrend)
Visser, Jan
Visser, Jan
Visser, Jelle
Visser, Jelte Harmens (geb. 9 okt 1833 te Lemsterland)
Visser, Jeltje (geb. 1836 te Nijehaske)
Visser, Kornelis (geb. 9 jan 1871)
Visser, Lena Sophia (geb. 1 feb 1841 te Amsterdam)
Visser, Maarten (geb. 1828 te Westzaan)
Visser, Maria (geb. 29 nov 1869 te Hemelumer Oldefert)
Visser, Marijtje
Visser, Marritje (geb. 20 jun 1866 te Hemelumer Oldefert)
Visser, Marten Baukes (geb. 18 nov 1781 te Langweer - ovl. 21 apr 1853 te Teroele)
Visser, Muus (geb. 1827 te Ilpendam)
Visser, Neeltje
Visser, Pier Remmelts
Visser, Sara Marta Pieternella (geb. 1880 te Doetinchem)
Visser, Sierd Hotzes
Visser, Sjoertje Jeltes (geb. 22 mei 1874 te Lemsterland)
Visser, Sjoukje Piers (geb. 1801 te Langweer)
Visser, Teetze Jeltes (geb. 20 jul 1869 te Lemsterland)
Visser, Tjitske Okkes
Vlaar, Arien
Vlaar, Pieter (geb. 1850 te Andijk)
Vlaar, Reinouwtje (geb. 1842 te Andijk)
Vleeshakker, Hendrik Pietersz (geb. 25 sep 1882 te Oostzaan)
Vliet, Aaltje van
Vliet, Hendrik van (ged. 13 mei 1731 te Krommenie - ovl. 5 nov 1763 te Krommenie)
Vliet, Jan van (geb. 1841 te Ter Aar)
Vlottes, Jannetje (geb. 1889 te Uitgeest)
Vlottes, Pieter
Vogel, Cornelis (geb. 1823 te Assendelft)
Vogel, Jan
Vogel, Johanna Helena (geb. 24 sep 1901 - ovl. 15 jan 1995)
Vogelesang, Trijntje Caspers
Vogelman, Pier Hanses (geb. 26 sep 1745 te IJlst)
Volberda, Engele (geb. 6 feb 1858 te Wymbritseradeel)
Volberda, Jeltje (geb. 2 jan 1864 te Wymbritseradeel)
Volberda, Klaas (geb. 1788 - ovl. 15 apr 1879)
Volberda, Klaas (geb. 20 sep 1846 te Wymbritseradeel)
Volberda, Kornelis (geb. 15 apr 1860 te Wymbritseradeel - ovl. 28 mei 1862 te Wymbritseradeel)
Volberda, Korneliske (geb. 31 mrt 1865 te Wymbritseradeel)
Volberda, Symen Klazes (geb. 1819 - ovl. 12 jun 1870 te Wymbritseradeel)
Volberda, Tjitte (geb. 15 apr 1862 te Wymbritseradeel)
Volberda, Tjitte (geb. 21 jul 1867 te Wymbritseradeel)
Volder, Duifje
Volkers, Antje Jans
Volten, Grietje
Volten, Jacobus (Jan)
Volten, Jan
Volten, Maria (geb. 1814 te Hoorn)
Volten, Niesje (geb. 1849)
Volten, Trijntje (geb. 1848 te Hoorn)
Vonk, Cornelia (geb. 1842 te Mijdrecht - ovl. voor 1877)
Voogd, Christiaan (geb. te Oud en Nieuw Mathenesse)
Voogd, Jacoba (geb. te Schiedam - ovl. 1956 te Amsterdam)
Voogt, Jurriaan
Voogt, Neeltje (geb. 1806 te Zaandijk)
Voordendag, Hendrik (geb. 1822)
Voorhoeve, Jan (geb. 19 jun 1923 te Djombang - Ned Indie, ovl. 30 jan 1983 te Garches, Frankrijk)
Voorst, Willem van
Vorsselman, Adolph (geb. 1856 te Zwolle)
Vorsselman, Adolph
Vorsselman, Jan
Vorsselman, Martinus Gerardus Georg
Vorsselman, Wilhelmina Cornelia
Vorst, Cornelis Wilhelmus van der
Vorst, Johanna Marta van der (geb. 30 jan 1877 te Smallingerland - ovl. 8 jan 1959 te Ermelo)
Vos, Jan
Vos, Johanna Roelof (geb. 1831 te Heerenveen)
Vos, Lucia van (geb. 22 jul 1764 te Groningen - ovl. 15 okt 1810 te Hoorn)
Vos, Trijntje (geb. 1831 te Venhuizen)
Vos, Willem Hendrik van (geb. 4 feb 1719 te Minnertsga - ovl. 27 feb 1800 te Hoorn)
Vredenduin, Maartje (geb. 30 jun 1906 te Krommenie)
Vreeling, Trijntje
Vriend, Jan
Vriend, Maartje (geb. 1822 te Andijk)
Vries, de
Vries, de
Vries, Aaltje de (geb. 1897 te Andijk)
Vries, Aaltje de
Vries, Aaltjen Hylkes de (geb. 13 jul 1833 te Oldeholtpa - ovl. 18 jun 1904 te Olst)
Vries, Akke de
Vries, Albert Eizes de
Vries, Anne de (geb. 26 jul 1855 te Hemelumer Oldefert)
Vries, Ariaantje de
Vries, Claas Reinders de (geb. 8 apr 1753 te Rottum/Schoterland - ovl. 22 jun 1814 te Gaast)
Vries, Cornelis de (geb. 14 mrt 1860 te Hemelumer Oldefert)
Vries, Cornelis de (geb. 1868 te Graft)
Vries, Cornelis de
Vries, Dieuwertje de (geb. 1887 te Andijk)
Vries, Elisabeth de
Vries, Eyse Lubberts de
Vries, Foekjen de (geb. 5 okt 1858 te Wymbritseradeel)
Vries, Foekjen de (geb. 9 jun 1861 te Wymbritseradeel)
Vries, Froukjen Alberts de (geb. ± 1845 te Langweer)
Vries, Gerrit de (geb. 1857 te Andijk)
Vries, Gerrit de (geb. 3 mrt 1880 te Wymbritseradeel)
Vries, Gerrit de
Vries, Grietje de (geb. 1864 te Het Meer - Schoterland)
Vries, Grietje de
Vries, Grietje Heeres de (geb. 1799 te Nijehaske)
Vries, Harmen de (geb. 11 feb 1865 te Hemelumer Oldefert)
Vries, Heere Jans de
Vries, Hendrik de
Vries, Hiltje de (geb. 14 dec 1863 te Wymbritseradeel)
Vries, Hiltje de (geb. 14 nov 1854 te Wymbritseradeel)
Vries, Hylke Molles de
Vries, Ids de
Vries, Jacob Jansz de
Vries, Jan de (geb. 15 mrt 1810 te Hoorn)
Vries, Jan de (geb. 1854 te Zaandam)
Vries, Jan de
Vries, Jan Elias de
Vries, Jan Nentjes de (geb. 1893 te Den Helder)
Vries, Jelte de (geb. 13 mrt 1849)
Vries, Johannes Diederik de
Vries, Lammert Douwes de
Vries, Lubbert de (geb. 14 apr 1855 te Hemelumer Oldefert)
Vries, Maarten de (geb. 1876 te Oostzaan)
Vries, Maartje de
Vries, Marijtje de
Vries, Marijtje de
Vries, Nanne Gerrits de
Vries, Pieter de
Vries, Pieter de
Vries, Reinouwtje de
Vries, Reitse Reinders de (geb. 29 sep 1765 - ovl. 15 jan 1818 te Gaast)
Vries, Sietse de (geb. 1877 te Andijk)
Vries, Sipke de
Vries, Sybe Nannes de (geb. 1817 te Joure)
Vries, Tjitske Baukes de (geb. 1745 - ovl. 20 okt 1824)
Vries, Trijntje de (geb. 26 apr 1858 te Hemelumer Oldefert)
Vries, Trijntje Jacobs de (geb. 29 jan 1867 te Landsmeer - ovl. 8 mei 1946 te Den Ilp)
Vries, Trijntje Jans de (ged. 6 apr 1738 te Andijk - ovl. 23 jan 1812 te Andijk)
Vries, Tysje Jans de (geb. 26 mei 1806 te Oudehaske - ovl. 11 apr 1880 te Heerenveen)
Vries, Willem de
Vries, Ymkje de (geb. 3 mrt 1852 te Wymbritseradeel)
Vrijer, Geertruij de
Vrijer, Gertruij de
Vrouwe, Engel
Vrouwe, Simon (geb. 1816)
Vuure, van
Vuuren, Ariaantje van
Waal, Aaltje Jans de (geb. 1864)
Waal, Andries de (geb. 1867 te Hoorn)
Waal, Cornelis
Waal, Dirk de (geb. 19 jul 1791 te Hoorn)
Waal, Dirk de (ged. 1 jan 1789)
Waal, Elsje Petronella (Elsina) de (geb. 1840)
Waal, Femmetje de (geb. 18 okt 1822 te Hoorn)
Waal, Femmetje de (geb. 25 sep 1799 te Hoorn)
Waal, Geesje de (geb. 1815 te Hoorn)
Waal, Geesje de (geb. 1825 te Hoorn)
Waal, Geesje de (geb. 1833 te Hoorn)
Waal, Gerrit de (geb. 1822 te Hoorn)
Waal, Gerrit de (geb. 25 dec 1795)
Waal, Grietje de (geb. 1829 te Hoorn)
Waal, Harmen de
Waal, Herman de (geb. 1806 te Hoorn)
Waal, Jan de (geb. 1787 te Hoorn)
Waal, Jan Gerrit de (geb. 1871 te Hoorn)
Waal, Jan Sijmonsz de
Waal, Jan (geb. 1808 te Beets)
Waal, Jan (geb. 1872 te Beemster)
Waal, Johannes Cornelis de (geb. 1845 te Hoorn)
Waal, Kornelis (geb. 1851 te Beets)
Waal, Maartje
Waal, Margaretha Karels (Grietje) de
Waal, Maria Christina de
Waal, Pieter de (geb. 15 sep 1793)
Waal, Pieter (geb. 1847 te Beets)
Waal, Reijndert Jansz de
Waal, Reindert de (geb. 1816 te Hoorn)
Waal, Trijntje de (geb. 1789 te Hoorn)
Waal, Trijntje de (geb. 1817 te Hoorn)
Waal, Trijntje de (geb. 1836 te Hoorn)
Waal, Trijntje (geb. 1845 te Beets)
Waal, Willem de (geb. 1873 te Hoorn)
Waart, Thijs de
Waarts, Jan Gerard
Waarts, Maria (geb. ± 1831 te Amsterdam)
Wadman, Martha Akke Elisabeth (geb. 24 mrt 1923 te Langweer - ovl. 13 okt 1988 te Amsterdam)
Wagemaker, Pieter (geb. 1884 te Oudendijk)
Wagtendonk, Lambertus Lambertusz van
Wagtendonk, Maria Hasina van
Wagtendonk, Rijkent van
Waijper, Agatha Maria (geb. 1880 te Krommenie - ovl. 24 jul 1931)
Waijper, Anna Agatha (geb. 1877 te Krommenie - ovl. 1 jan 1880 te Krommenie)
Waijper, Hendrik (geb. 1845 te Krommenie - ovl. 16 dec 1921 te Krommenie)
Waijper, Hendrik (geb. 1883 te Krommenie - ovl. 12 apr 1884 te Krommenie)
Waijper, Jacob (geb. 1879 te Krommenie - ovl. 12 mrt 1950 te Zaandam)
Waijper, Jan Gerrits (geb. 3 jul 1815 te Krommenie - ovl. 17 feb 1847 te Krommenie)
Waijper, Johannes (geb. 1881 te Krommenie - ovl. 13 mei 1911 te Krommenie)
Wal, Johanneske Dirks van der
Wal, Marten Hendriks van der (geb. ± 1866 te Wirdum)
Walderveen, Stephina van
Walinga, Antje (geb. ± 1836 te Hommerts - Wymbritseradeel)
Wallace, Agnes (geb. 13 apr 1832 te Kirkintilloch - Dunbartonshire, Scotland, ovl. te Cadder, Lrd, Sct)
Wallace, James (geb. ± 1806 te Kirkintilloch - Dnb, Sct)
Wallace, Janet (geb. ± 1772 te - , Sct)
Wals, Aaltje (geb. 1867 te Ilpendam)
Wals, Antje Cornelis (geb. 1897)
Wals, Cornelis Simonsz (geb. 1827 te Landsmeer)
Wals, Cornelis (geb. 1859 te Landsmeer)
Wals, Cornelis (geb. 19 okt 1849 te Landsmeer - ovl. voor 1881)
Wals, Geertje (geb. 1862 te Landsmeer)
Wals, Hendrik Poulusz
Wals, Hendrik
Wals, Jan (geb. 1869 te Ilpendam)
Wals, Saartje Cornelis (geb. 1839 te Landsmeer)
Wals, Wilmpje (geb. 1858 te Landsmeer)
Walsem, Bertha Johanna van (geb. 1845)
Walstijn, Helena Maria (geb. 1782 te Amsterdam)
Waning, Anna
Wanink, Trijntje
Wansink, Wilhelmina Albertina Fredrica
Waslander, Andries Halbes (geb. ± 1824 te Ouwster Nijega)
Waslander, Halbe Andries
Waslander, Hendrik (geb. 5 nov 1858 te Doniawerstal)
Wassenaar, Harmen Michielsz
Wassenaar, Michiel Harmens (ged. 3 sep 1722 te Oostzaandam)
Wassenaar, Pieter Michielsz Wassenaar (ged. 1 nov 1750 te Oostzaandam)
Waterman, Gerretje
Waugh, John (geb. 1824 te Morton - Dumfriesshire)
Weggen, Hendrik
Weggen, Jacobje Hendriks (Joukje) (geb. 1807 te Muggenbeet (Ov))
Weijer, Marten de
Weijer, Wilhelmus Lambertus de (geb. 1888 te Hilversum)
Weinmar of Varenhorst, Elisabeth Maria (geb. 30 jul 1829 te Amsterdam - ovl. 12 dec 1852 te Amsterdam)
Weinmar of Varenhorst, Johannes (geb. 13 jun 1833 te Amsterdam)
Weinmar, Ernst Philip
Weinmar, Johann Christian Philip (geb. 1792 te Woldenkorn?)
Weinmar, Johannes (geb. 20 jun 1829 te Amsterdam)
Wel, van de
Welgraaf, Geurtje
Werf, Baafje van der
West, Geertje Janse
Westerbaan, Cornelis (geb. ± 1871 te Wonseradeel)
Westerbaan, Cornelis
Westerbeek, Johannes Gerrit (geb. 17 okt 1890 te Alkmaar)
Westerbeek, Johannes
Westerink, Elisabeth
Westerveld, Govert
Westerveld, Jacob (geb. 1851)
Westerveld, Klaas
Westerveld, Klaas
Westerveld, Trijntje (geb. 5 sep 1853 te Landsmeer)
Westphaklen, Willem (geb. ± 1788 te Enkhuizen)
Wetter, Maria Juliana (ovl. voor 1879)
Wielenga, Berber Matijsses (geb. 1824 te Heerenveen)
Wielenga, Mattijs Lolles
Wielinga, Sibbeltje Innes
Wierda, Liekeltje (geb. te Idskenhuizen)
Wiersma, Gerryt Dirks
Wiersma, Hiltje Gerrits (geb. 1796 - ovl. 13 mei 1872 te Doniawerstal)
Wiersma, Jelle (geb. 1891 te Winschoten)
Wijk, Maria van
Wijk, Maria van
Wijnandts, Klaas
Wijnandts, Simon (geb. 1875 te Hoorn)
Wijnberg, Albert (geb. 1839 te Koog aan de Zaan)
Wijnberg, Onne
Wijnholt, Jannetje
Wijnkoop, Jan Pietersz
Wijnsma, Grietje Hielkes (geb. 1785 te Langezwaag - ovl. 18 mrt 1865 te Schoterland)
Wijntjes, Barentje
Wijtenkamp, Barendina
Wijzel, Christiaan
Wijzel, Wilhelmina (geb. 1800 te Edam)
Wilde, Gijsbert Dirk de (geb. 15 apr 1889 te Uithoorn - ovl. 14 apr 1978 te Amstelveen)
Wildt, Hendrik de (geb. 1 mrt 1827 te Pijnacker)
Wildt, Sophia de (geb. 7 sep 1858 te Schiedam)
Wilhelmina, Willemina
Willcox, Frances (geb. 1858 te Holcombe - Bath, Somerset)
Willems, Anneke (geb. te Breda)
Willems, Anneken
Willems, Annetje
Willems, IJke (ovl. 2 mei 1782 te Heerenveen)
Willems, Marrichjen (Martjen) (geb. te Rottum)
Willems, Sara Maria (geb. 12 apr 1856 te Olst - ovl. 22 okt 1927 te Vinkeveen)
Willems, Teunis
Willemse, Rudolph
Willig, Beelitje Davids
Willigen, Jannigje van (geb. 1828 te Strijen)
Wilson, Jacobus
Wilson, Johannes
Wind, Hermina (geb. 1 feb 1913 te Stad Hardenberg - ovl. 20 feb 1976 te Almelo)
Wind, Sjoukje van der (geb. 26 feb 1907 te Idskenhuizen - ovl. 30 sep 1980)
Winter, Klaas
Winter, Kniertje (geb. 1887 te Assendelft)
Winters, Hiltje
Wit, Bastiaan de (geb. 22 sep 1862 te Dubbeldam)
Wit, Bastiaan de
Wit, Cornelis de
Wit, Dieuwertje de (geb. 17 okt 1822 te de Rijp - ovl. 14 jul 1889 te Amsterdam)
Wit, Elisabeth de (ovl. voor 1837)
Wit, Gerrit de
Wit, Hendrik Gerardus de (geb. 26 feb 1887 te Loosduinen)
Wit, Jacob Adelaar de (geb. 1857 te Zaandijk - ovl. 23 mrt 1916 te Loosduinen)
Wit, Jacobus Henricus Anthonius de (geb. 13 mei 1898 te Roosendaal - ovl. 29 okt 1983 te Hilversum)
Wit, Jannetje Elisabeth de (geb. 11 mrt 1883 te Loosduinen)
Wit, Kornelia de
Wit, Pieter
Wit, Willem Willemsz
Witmarsum, Jacob Cornelis
Witmarsum, Jacobjen Jacobs (geb. 1789 te Heerenveen)
Witmondt, Max (geb. 3 mei 1899 te Amsterdam)
Wittebol, Elisabeth (geb. te Schiedam)
Wittebol, Pieter
Wittebrood, Pieter (geb. 1847 te Zaandam)
Witteveen, Heinrich August (geb. ± 1894 te Amsterdam)
Witteveen, Johan Louis (geb. ± 1900 te Amsterdam)
Witteveen, Johannes Antoon (geb. 1891 te Amsterdam)
Witteveen, Johannes Antoon (geb. 22 apr 1860 te Amsterdam)
Wittingen, Aart
Wittingen, Hendrik Jan (geb. ± 1896 te Oldebroek)
Woestenburg, Jacob (geb. 1882 te Hoorn)
Wognum, Antje
Wolbers, Harm
Wolzak, Geertruida Wilhelmina (geb. te Haarlem)
Woo, Anna de
Worp, Maartje (geb. 17 okt 1867 te Monnickendam - ovl. 12 jan 1899 te Ilpendam)
Wouda, Trijntje Frankes
Woude, Albert van der (geb. 1797)
Woude, Jeltje van der (geb. 1789)
Woude, Johannes Thaes van der (ovl. voor 1811)
Woude, Lampkje Johannesd van der (geb. 1791)
Woude, Meine Remmelts van der (geb. ± 819 te Olvega)
Woude, Remmelt Meinen van der
Woude, Thee van der (geb. 1792)
Woudenberg, Aaltje van
Woudenberg, Adrianus
Woudenberg, Evert (geb. 1883 te Anna Paulowna)
Woudenberg, Hendrika van
Woudenberg, Johanna
Woudt, Trijntje
Wouterlood, Maria (geb. 11 jul 1796 te Schiedam)
Wright,
Wybrens, Antje (geb. 1749 te Echten - ovl. 28 aug 1826 te Lemsterland)
Wythiedr, Rentzs (ged. 1570 - ovl. 1654)
Wythies, Aucke
Wythies, Bartel
Ynia, Aaltje (geb. 1812)
Ynia, Fokke Jacobus (geb. 1795 te Rijperkerk - ovl. 28 nov 1873 te Leeuwarden)
Ynia, Fokke (geb. 16 mrt 1850 te Leeuwarden)
Ynia, Fokke (geb. 31 dec 1852 te Leeuwarden)
Ynia, Geeske (geb. 22 apr 1825 te Leeuwarden)
Ynia, Gerrit (geb. 20 jan 1817 te Tietjerkstradeel - ovl. 11 apr 1840 te Tietjerkstradeel)
Ynia, Gerrit (geb. 9 mrt 1841)
Ynia, Jacobus Fokkes (geb. 19 apr 1815 te Tietjerkstradeel - ovl. 2 aug 1854 te Franeker)
Ynia, Jacobus Fokkes (geb. te Rijperkerk)
Ynia, Jaike (geb. 10 jan 1835 te Leeuwarden)
Ynia, Jan (geb. 1799)
Ynia, Klaaske (geb. 6 mrt 1843 te Leeuwarden)
Ynia, Klaaske (geb. 6 mrt 1843 te Leeuwarden)
Ynia, Klaske (geb. 7 jan 1842 te Leeuwarden - ovl. 21 jan 1842 te Leeuwarden)
Ynia, Mient (geb. 15 dec 1828 te Franeker)
Ynia, Siebe (geb. 16 jul 1820 te Leeuwarden)
Ynia, Sjuwke (geb. 6 apr 1848 te Leeuwarden)
Ynia, Sybe (geb. 1806)
Ynia, Tjitske (geb. 1801)
Ynia, Trijntje (geb. 1 jul 1823 te Leeuwarden)
Ynia, Wytske (geb. 17 jun 1845 te Leeuwarden - ovl. 19 dec 1922 te Leeuwarden)
Ypey, Adolf Adolfs (geb. 1826 - ovl. 22 dec 1826)
Zadel, Christina van (geb. 2 feb 1813 te Velsen - ovl. 29 jul 1852 te Hoorn)
Zadel, Jan van (geb. 1768 - ovl. 1829)
Zalm, Jan Willemsz (geb. 13 sep 1777 te Oostzaandam)
Zalm, Klaartje Jans (geb. 24 feb 1807 te Westzaandam)
Zalm, Trijntje (geb. 1805 te Zaandam - ovl. 31 jan 1857 te Zaandijk)
Zande, Geertje van der
Zande, Lammert Roelsz van der (geb. 26 apr 1786 te Oudeschoot)
Zandvliet, Beert
Zandvliet, Driesje (geb. ± 1881 te Smilde - ovl. voor 1942)
Zanstra, Alied Willems (geb. 19 sep 1852 te Ackrum)
Zanstra, Auke Willem (geb. 1846 - ovl. 17 jan 1918 te Aengwirden)
Zanstra, Jan Willem (geb. 2 mrt 1839 te Utingeradeel/Akkrum - ovl. 9 jan 1917 te Utingeradeel)
Zanstra, Klaaske Willems (geb. 8 jul 1841 te Utingeradeel)
Zanstra, Willem Jans (geb. 1 mrt 1809 te Ackrum)
Zant, Cornelia van der (geb. 1803 te Alkmaar)
Zant, Cornelis van der
Zee, Hiltje Kleizes van der
Zee, Jitske Klazes van der
Zee, Rein van der (geb. 29 okt 1901 te Wonseradeel - ovl. 7 apr 1977 te Terschelling)
Zee, Wytske Sytze van der (geb. 13 dec 1830 te IJlst - ovl. 11 mrt 1888 te Franeker)
Zeeridder, Aagje (geb. 7 jun 1731 te Hoorn - ovl. 28 okt 1780 te Hoorn)
Zeeveld, Sara
Zeijlder, Gerrit (geb. 1753)
Zeilemaker, Jan
Zeilstra, Bauke (geb. 24 feb 1827 te Schoterland)
Zel, Elizabeth van der (geb. 1816)
Zel, Maria van der (geb. ± 1873 te Hoorn)
Zijlstra, Fokeltje (geb. 13 dec 1818 te Wymbritseradeel)
Zijlstra, Gerrit Heins
Zijlstra, Hein Wybes
Zijlstra, Tettje (geb. 17 apr 1810 te Uitwellingerga)
Zijmon, S (ged. 21 okt 1770 te Andijk - ovl. te Andijk)
Zijp, Grietje
Zijverden, Cortiaan van (geb. 1850 te Aalsmeer)
Zindel, Cornelis Gerrit (geb. 19 feb 1869 te Hoorn)
Zindel, Dirkje (geb. 1896 te Alkmaar)
Zoet, Cornelia
Zomerdijk, Nico (geb. 3 dec 1938 te Heiloo - ovl. 26 apr 2007 te Heemskerk)
Zomerdijk, Ron PRIVACY FILTER
Zomerdijk, Treintje Pietersd
Zonneveld, Simon
Zoon, Lijsbet Cornelis
Zootjes, Jan
Zootjes, Marijtje (geb. 1821 te Oterleek)
Zuidam,
Zuidam, Johanna Cornelia
Zuidam, Willem
Zuidema, Rosetta
Zuiderberg, Grietje
Zuiderhoek, Gerardus Cornelis (geb. 1889 te Rotterdam)
Zuiderhoek, Gerardus Cornelis
Zuurbier, Cornelis (geb. 1841 te Heerhugowaard)
Zuurbier, Jacob
Zwaan, Anna Cecilia Maria de
Zwaan, Dieuwertje (geb. 1831 te Opperdoes)
Zwaan, Jan
Zwager, Johanna (geb. 1870 te Zaandam)
Zwager, Johannes
Zwagerman, Cornelis
Zwagerman, Jan (geb. 1855 te Zwaag)
Zwagerman, Marijtje (geb. 1854 te Andijk)
Zwart, Christoffel (geb. 1867 te Enkhuizen)
Zwart, Cornelis
Zwart, Guurtje
Zwerver, Antje (geb. 1844 te Nieuwer-Amstel)
Zwiep, Betje (geb. 6 sep 1861 te Andijk - ovl. 20 jan 1957 te Lutjebroek)
Zwiep, Dirk
Zwiep, Maartje (geb. ± 1851 te Andijk)
Zwiep, Thijs
Zwier, Jantje
Zwiers, Egbert (geb. 2 mrt 1864 te Avereest)
Zwol, Eise Jans van (geb. 1817 - ovl. 25 nov 1884 te Leeuwarden)
Zwol, Hendrik Hendriks van
Zwol, Jan Hendriks van (geb. 1780 te St Johannesga - ovl. 25 okt 1826)