..., Aafje Jans
..., Aafke Klases (Aefjes Klasis) (geb. te Echten)
..., Aafke Piers
..., Aaltje Andries
..., Aaltje Jans
..., Acke Haijes (geb. te Oudemirdum)
..., Adriaantje Pietersdr
..., Aelthie Hansedochter
..., Albert Borrytsz (geb. te Hoorn - ovl. 1624 te Hoorn)
..., Amelia Hendriks
..., Andries (ged. 23 feb 1640 te IJlst)
..., Anna Cornelis (ovl. voor 1602)
..., Anna Jansd (geb. te Hoorn - ovl. na 6 jan 1643 te Hoorn)
..., Anne Baartes (geb. 3 mrt 1774 te Nieuweschoot)
..., Anne Tysses (ged. 1663 te Rottum/Schoterland)
..., Anne (ovl. na 1635)
..., Antie Baartes (ged. 1738 te Oudeschoot - ovl. voor 1758)
..., Antie Hotses (geb. 20 okt 1745 te Rottum/Schoterland)
..., Antje Baartes (geb. te Nijeholtwolde - ovl. 1727 te Rottum/Schoterland)
..., Antje Baartes (ged. 16 jul 1758 te Oudeschoot - ovl. 1758 te Oudeschoot)
..., Antje Baartes (ged. 23 sep 1759 te Oudeschoot - ovl. 28 sep 1760)
..., Antje Haijes
..., Antje Jans (geb. te Langezwaag)
..., Antje (geb. 15 feb 1771 te Nijeholtwolde)
..., Antje (geb. 28 jun 1750)
..., Attje Johannes (ovl. voor 1800)
..., Aukje Tees (geb. 22 mrt 1756)
..., Baarte Reitses (geb. 1717 te Rottum/Schoterland - ovl. 1782 te Nieuweschoot)
..., Berber Hendriks
..., Berend (geb. 16 aug 1779 te Langezwaag - in de Wijngaarden)
..., Berend (geb. 3 mrt 1782 te Langezwaag - in de Wijngaarden)
..., Borryt Symonsz
..., Brechje Jansdr.
..., Christina Herpertsd (geb. te Elburg - ovl. ± 1596 te Elburg)
..., Coenraat (ged. 11 dec 1757 te Hoorn)
..., Cornelus IJsbrands
..., Douwe Tysses (ged. 1666 te Rottum/Schoterland)
..., Duedt Sjuerdsdochter (geb. 1490 - ovl. na 1551)
..., Durk Rimmers (geb. 1 feb 1780 te Oudega - ovl. 1780)
..., Eelckje N (geb. 1520)
..., Egbert Coninck (Coningh) (geb. 7 nov 1655 te Hoorn - ovl. 21 nov 1725)
..., Elburch Hermensd (geb. voor 1584 te Hoorn - ovl. voor 1612 te Hoorn)
..., Fetje Sietsesd (geb. 13 dec 1741 te Bolsward)
..., Fettje Foppens
..., Folkert Hotses (geb. 2 sep 1743 te Rottum/Schoterland)
..., Franke Tees (ged. 24 jan 1745 te Haskerhorne - ovl. 1745)
..., Franken (geb. 24 mei 1746)
..., Frans Andries (geb. te Sneek)
..., Frans Andrysz (ovl. 24 jun 1675)
..., Froukje Gerbens
..., Gatske Hendriks (ovl. 26 dec 1827)
..., Geert Cornelisdr.
..., Geertje Egbertsdr. (ged. 24 okt 1593 te Hoorn - ovl. 17 jun 1663 te Hoorn)
..., Geertrij Hillebrant
..., Gertje Jans (ovl. voor 1763)
..., Gielke Wytzes
..., Gosse Hessels (geb. te Rottum)
..., Gretske Nannes
..., Grietje Claas
..., Grietje Coenraats
..., Grietje Jacobs
..., Grietje Michiels
..., Guurtje Jans
..., Guurtje Pieters (geb. ± 1700 - ovl. 30 dec 1729)
..., Hainthien Obbedochter (ovl. voor 1646)
..., Hannickje (Hannisge,Hannesgen (ovl. na 1635)
..., Harmen Hothies
..., Harmtjen Hendriks (ovl. voor 1662)
..., Harntien Hothiesdr
..., Hendrikien Jans
..., Herman Abertsz (ged. 25 apr 1610 te Hoorn)
..., Hermen Lubbertsz (geb. ± 1545 te Elburg - ovl. ± jun 1602 te Hoorn)
..., Herpert
..., Hothie Reithies (geb. ± 1602 - ovl. ± 1650)
..., Hotse Baartes (ged. 10 dec 1769 te Nieuweschoot)
..., Hotse Reitses (geb. 1710)
..., Hotse Reitses (ged. 1660 te St. Johannisga - ovl. 1693 te Rottum/Schoterland)
..., Imk Wighles (ged. 23 mei 1704 te Oudega en Kolderwolde)
..., Ipck Wybrensdr
..., Ittje Sibles
..., Jacob Baartes (ged. 1740 te Oudeschoot)
..., Jacob Jans
..., Jan Dubbeltie (geb. 1659)
..., Jan Meijn (ged. 20 jan 1760 te Hoorn)
..., Jan Rinkes
..., Jan Roukes (geb. 1756 te Langweer - ovl. 8 sep 1808 te Oppenhuizen)
..., Jan Sippes
..., Jan Theunes
..., Janke Johannes
..., Janke Reitses (ged. 1731 te Rottum/Schoterland)
..., Janke Sjoerds
..., Jantien Hendricx (ovl. 1680 te Rottum/Schoterland)
..., Jantje Hendriks (geb. te Scherpenzeel)
..., Jeltje Baartes (ged. 8 mrt 1772 te Nieuweschoot - ovl. 1802)
..., Jeltje Frankes
..., Jetke
..., Jetske Durks (geb. 1751 te Nyega)
..., Jetske Hotzes
..., Jetske Intses (ovl. 1675 te Rottum/Schoterland)
..., Jetske Jacobs (geb. na 1712 - ovl. 24 mrt 1751 te Nijeschoot)
..., Jitske (geb. 2 feb 1765 te Nijeholtwolde)
..., Joltje Folkerts
..., Klaas Lolkes (geb. 11 mei 1778 te Echten)
..., Klaas Lolkes (geb. 6 sep 1784 te Echten)
..., Koopke Jeltes
..., Lambertus Johannes (geb. 12 sep 1921 te Rotterdam - ovl. 4 feb 1987 te Spanje)
..., Lijsbeth Jans
..., Lolke Sienes (geb. te Oldelamer - ovl. 17 okt 1808 te Delfstrahuizen)
..., Lolkje Alberts
..., Lutske Thees (geb. 1740 te St. Johannisga - ovl. 28 nov 1810)
..., Maritje IJsbrands (geb. ± 1700 - ovl. 17 nov 1764)
..., Mary Hermensd (geb. voor 1584 te Hoorn - ovl. voor 1609 te Hoorn)
..., Mary Pietersd (ovl. voor 1609)
..., Mary
..., Meint Itties
..., Meintje Meines
..., Neeltgen (Cornelia) Gerritsd (ovl. 1602 te Hoorn)
..., Neeltje Remmetsdr
..., Obbe Lolkes (geb. 9 dec 1792 te Echten)
..., Peel (ged. 29 jan 1584 te Hoorn - ovl. voor 1603)
..., Peter Cornelis
..., Pieter Jansz
..., Pietertje Rensesd
..., Reithie Hothies (geb. 1635 - ovl. 1667)
..., Reitse Baartes (Bates) (ged. 2 aug 1761)
..., Reitse Baartes (Bates) (ged. 2 nov 1749 te Oudeschoot - ovl. voor 1758)
..., Reitse Hotses (geb. 1682 te Rottum/Schoterland - ovl. 12 sep 1747 te Nieuweschoot)
..., Reitse Jans
..., Reitse (ged. 18 feb 1759 te Oudeschoot)
..., Renauw Lieuwes
..., Rieuckien Wytses
..., Rimmer Wighles (geb. 1662 te Nyega)
..., Rimmer Wigles (geb. 28 okt 1739 te Oudega)
..., Rinske Klases (geb. te Jorwerd)
..., Roelof Hendriks (ged. 9 jun 1765 te Hoorn)
..., Roelof Jacobsz (ged. 10 nov 1763 te Hoorn)
..., Ruirdt Bartels
..., Siebregje Hilbrands
..., Siene Wiebrens
..., Sijbregje Theunis
..., Sijtske (geb. 20 nov 1761 te Nijeholtwolde)
..., Sjoukjen Folkerts
..., Sjouwkje Johannes
..., Stijntje Baartes (ged. 23 mrt 1746 te Oudeschoot)
..., Sybrichje Benedix
..., Taecke Hothiedr
..., Tamme Jippes (geb. te Langezwaag)
..., Tetje Douwes (geb. te Oppenhuizen)
..., Tette Duickez
..., Thee Aukes (geb. 1720 te Haskerdijken)
..., Tiaerdt Obbez
..., Trijn Johannesd
..., Trijn Meints
..., Trijn Reitses (ovl. 1709)
..., Trijntje Cornelis (geb. ± 1793 te Langweer)
..., Trijntje Gerkes
..., Trijntje Lambertsd (geb. te Hoorn)
..., Trijntje (geb. 30 aug 1776 te Langezwaag)
..., Tryntje (geb. 3 jul 1748)
..., Tysse Annes (ovl. 1678 te Rottum/Schoterland)
..., Vroukjen Roelofs
..., Wiebren Lolkes (geb. 29 jan 1788 te Echten)
..., Wighle Rimmers (geb. 1702)
..., Wilhelmina Sophia (geb. 16 nov 1802)
..., Willem (Wilhelmus) Hermansz (v. Hermen Lubbertsz vande Elburch) (ged. 9 sep 1586 te Hoorn - ovl. ± 23 sep 1608 te Hoorn)
..., Willem Coninck (geb. 20 okt 1654 te Hoorn - ovl. 4 aug 1684)
..., Willem Conincks
..., Willemke (ged. 4 feb 1759 te Haskerhorne - ovl. 1759)
..., Willemptgen Herpertsd (geb. te Elburg)
..., Wopcke Wiggles (ged. 14 aug 1701 te Nijega en Elahuizen)
..., Wopcke Wiggles (ged. 18 feb 1700 te Nijega en Elahuizen)
..., Wypk (ged. 15 jan 1758 te Oudehaske - ovl. 1758)
..., Wytske Tysses (ged. 1659 - ovl. 1683 te Rottum/Schoterland)
..., Wytzs Hothiedr
..., Ypck Jans
..., Zaara
...burgh, Margaret
?, ?
?,
?, Klaas
?, Wythie