home

Parenteel van Jan Nannesz j.g. van MunnekeyI Jan Nannesz j. g. van Munnekey, tr. Andijk 30 dec. 1668 Trijn Teunis j. d van Krimpen

Uit dit huwelijk:

1. Nanne Jansz Robbert volgt II


II Nanne Jansz Robbert, ged. Andijk 21 juni 1682 tr. 1e Andijk 29 jan. 1702 Trijn Pieters tr. 2e Andijk 2 febr. 1721 Geert Pieters tr. 3e Andijk 31 jan. 1723 Lijsbeth Jansdr

Uit het eerste huwelijk:

1. Nanne Nannesz Robbert volgt III


III Nanne Nannesz Robbert, ged. Andijk 25 okt. 1705 tr. Andijk 27 jan. 1732 Pietertje Dircks Meulen ged. Andijk 12 febr. 1708 dr. van Dirck Pietersz Meulen/Molen en Lijsbeth Pieters.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Nanneszn Robbert volgt IV-a
2. Nanne Nannesz Robbert volgt IV-b
3. Trijntje Nannesdr Robbert volgt IV-c
4. Pieter Nannesz Robbert, ged. Andijk 2 okt. 1735
5. Jacob Nansz Robbert volgt IV-d
6. Meijnouw Robbert, ged. Andijk 16 nov. 1738
7. Lijsbeth Robbert, ged. Andijk 18 dec. 1740
8. Dirk Nannesz Robbert, ged. Andijk 4 maart 1742


IV-a Jan Nanneszn Robbert, tr. 24 jan. 1768 Marij Cornelis Backer/Luup ged. Andijk 3 juni 1742 dr. van Cornelis Symons Backer/Luup en Alijd Willems.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Janz Molen volgt V-a


IV-b Nanne Nannesz Robbert, ged. Andijk 9 aug. 1733 tr. Trijntje Cornelis Man

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Nannesz Molen volgt V-b


IV-c Trijntje Nannesdr Robbert, ged. Andijk 22 aug. 1734 † Andijk 6 jan. 1789 tr. Andijk 31 jan. 1768 Pieter Symonsz Jongejeugd ged. Lutjebroek 1734 † Andijk 18 jan. 1829 zn. van Sijmen Pietersz Jongejeugd en Trijntje Jacobsdr.

Uit dit huwelijk:

1. Sijmon Jongejeugd, ged. Andijk 18 dec. 1768 † 1770
2. S/Zijmon Jongejeugd volgt V-c
3. Pietertje Jongejeugd volgt V-d
4. Nanne Jongejeugd volgt V-e
5. Trijntje Jongejeugd, ged. Andijk 27 maart 1774 † Andijk 20 juni 1774
6. Jongejeugd, levenloos geb. Andijk 16 juli 1776
7. Trijntje Jongejeugd, ged. Andijk 1777 † Andijk 5 mei 1832
8. Dirk Jongejeugd, geb. Andijk 17 april 1781 † Andijk 10 aug. 1781
9. Geertje Jongejeugd, geb. Andijk 29 sept. 1782 † Andijk 20 dec. 1782
10. Geertje Jongejeugd, geb. Andijk 22 jan. 1784 † Andijk 27 jan. 1784


IV-d Jacob Nansz Robbert, geb. Andijk 25 aug. 1737 tr. Andijk 2 jan. 1769 Dieuwertje Jansdr Brouwer geb. Andijk 2 maart 1749 dr. van Jan Evertsz Brouwer en Adriaantje Pietersdr.

Uit dit huwelijk:

1. Ariaantje Jacobsdr Robbert volgt V-f


V-a Pieter Janz Molen, ged. Andijk 22 sept. 1771 † Andijk 27 sept. 1825 tr. 1e Andijk 7 maart 1802 Aaltje Kort geb. Wervershoof † 1807 tr. 2e Andijk 28 dec. 1810 Maartje Cornelis Zweep/Sweep/Swiep geb. 25 nov. 1785 † 5 maart 1839

Uit het eerste huwelijk:

1. Dirk Molen volgt VI-b

Uit het tweede huwelijk:

1. Cornelis Pietersz Molen volgt VI-a
2. Aaltje Molen volgt VI-c
3. Maartje Molen volgt VI-d
4. Jan Molen volgt VI-e


V-b Pieter Nannesz Molen, ged. Andijk 27 april 1766 tr. Aaf Nannesz Buijsman ged. Andijk 6 mei 1770 † Andijk 23 april 1803

Uit dit huwelijk:

1. Nanning Molen, geb. Andijk 23 dec. 1792
2. Trijntje Molen volgt VI-f
3. Rijnuwtje Molen, geb. Andijk 15 nov. 1798
4. Nanne Molen, geb. 14 okt. 1801


V-c S/Zijmon Jongejeugd, ged. Andijk 21 okt. 1770 † Andijk 1821 tr. Andijk 30 juli 1797 Engeltje Cornelis Groen ged. Venhuizen 21 aug. 1776 † Bovenkarspel 21 juli 1843


V-d Pietertje Jongejeugd, ged. Andijk 3 nov. 1771 † Bovenkarspel 26 juni 1849 tr. Andijk 10 mei 1795 Jan Jansz Bakker geb. 1770 † Andijk 30 jan. 1828


V-e Nanne Jongejeugd, ged. Andijk 8 nov. 1771 † Andijk 21 maart 1836 tr. Andijk 24 jan. 1795 Aafje Groen ged. Venhuizen 7 nov. 1774


V-f Ariaantje Jacobsdr Robbert, ged. Andijk 17 nov. 1771 † Enkhuizen 22 nov. 1823 tr. Venhuizen 1800 Swerus Pietersz de Hart geb. Venhuizen 13 mei 1779 † Enkhuizen 15 juni 1825 zn. van Pieter Pietersz de Hart en Dieuwtje Hendriks Oudeman/Snijder.


VI-a Cornelis Pietersz Molen, dagloner/landbouwer tr. Andijk 19 febr. 1843 Maartje Vriend geb. Andijk 1822 dr. van Jan Vriend en Geertje Veer.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Molen volgt VII-a
2. Geertje Molen volgt VII-b

Meer over deze Molen tak is te vinden op: De familie Molen


VI-b Dirk Molen, geb. Andijk 1803 landbouwer tr. Andijk 31 aug. 1823 Grietje Burger geb. Wervershoof 1801 dienstmeid dr. van Dirk Burger en Geertje Hermens.

Uit dit huwelijk:

1. Marijtje Molen volgt VII-c
2. Aaltje Molen volgt VII-d
3. Geertje Molen volgt VII-e
4. Antje Molen volgt VII-f
5. Pieter Molen volgt VII-g
6. Jan Molen volgt VII-h


VI-c Aaltje Molen, geb. Andijk 1815 dienstmeid tr. 1e Andijk 6 mei 1838 Jacob Kort geb. Enkhuizen 1816 dienstknecht zn. van Pieter Kort en Aafje Kooimans. tr. 2e Enkhuizen Jacob Gravemaker geb. Bovenkarspel 1819 zn. van Jan Gravemaker en Grietje Leen. weduwnaar Jacob Gravemaker van Neeltje Koolhaas

Uit het eerste huwelijk:

1. Pieter Kort volgt VII-i
2. Maretje Kort volgt VII-j
3. Cornelis Kort, geb. Enkhuizen 1846


VI-d Maartje Molen, geb. Andijk 1821 tr. Andijk 4 april 1845 Jan Krul geb. Andijk 1818 landbouwer zn. van Cornelis Krul en Marij Veerman.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Krul volgt VII-k
2. Marijtje Krul volgt VII-l
3. Maartje Krul volgt VII-m
4. Dieuwertje Krul volgt VII-n
5. Aaltje Krul volgt VII-o


VI-e Jan Molen, geb. 1823 timmerman tr. Andijk 18 april 1847 Trijntje Bruijn geb. 1825 dr. van Pieter Bruijn en Trijntje Krul.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Molen volgt VII-p
2. Cornelis Molen volgt VII-q


VI-f Trijntje Molen, geb. Andijk 6 mei 1795 tr. Andijk 12 jan. 1821 Dirk Schuurman geb. Andijk 1799 zn. van Jan Schuurman en Klaasje Cornelis Singer.


VII-a Pieter Molen, geb. Andijk 1847 dagloner tr. Andijk 24 mei 1872 Grietje van Loozen geb. Wervershoof 1849 dr. van Dirk van Loozen en Antje Redeker.

Uit dit huwelijk:

1. Maartje Molen volgt VIII-a
2. Dirk Molen volgt VIII-b


VII-b Geertje Molen, geb. Andijk 1853 tr. 2 mei 1878 Cornelis Sluis geb. Andijk 1857 kuiper zn. van Pieter Sluis en Dieuwertje Ellerman.


VII-c Marijtje Molen, geb. 1818 tr. Andijk 27 maart 1852 Jacob Singer geb. 1819 zn. van Klaas Singer en Tetje de Haas.

Uit dit huwelijk:

1. Grietje Singer volgt VIII-c
2. IJtje Singer volgt VIII-d
3. Dirk Singer volgt VIII-e
4. Tetje Singer volgt VIII-f


VII-d Aaltje Molen, geb. 1824 tr. 1e Andijk 21 febr. 1847 Simon Kort geb. 1822 zn. van Klaas Kort en Grietje Karsten. tr. 2e Andijk Dirk Brouwer geb. Andijk 1827 zn. van Jan Brouwer en Trijntje Voerman. weduwnaar Dirk Brouwer van Marijtje de Vries

Uit het eerste huwelijk:

1. Klaas Kort volgt VIII-g


VII-e Geertje Molen, geb. Andijk 1827 tr. Andijk 19 mei 1850 Klaas Nieuweboer geb. Andijk 1825 zn. van Pieter Nieuweboer en Willempje Donselaar.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Nieuweboer volgt VIII-h


VII-f Antje Molen, geb. 1830 tr. Andijk 22 dec. 1853 Hendrik Couvert geb. Midwoud 1831 zn. van Germent Couvert en Dieuwertje Meurs.

Uit dit huwelijk:

1. Dieuwertje Couvert, geb. Westwoud 1856
2. Dirk Couvert/Coevert volgt VIII-i
3. Grietje Couvert volgt VIII-j


VII-g Pieter Molen, geb. Andijk 1835 metselaar tr. Andijk Aafje Raven geb. 1834 dr. van Jacob Raven weduwe Aafje Raven van Willem Mantel


VII-h Jan Molen, geb. 1846 tr. 4 mei 1870 Antje Krul geb. 1847 dr. van Teunis Krul en Maartje Hauwert.

Uit dit huwelijk:

1. Marijtje Molen volgt VIII-k
2. Dirk Molen volgt VIII-l
3. Teunis Molen volgt VIII-m


VII-i Pieter Kort, geb. Enkhuizen 1840 tr. Haarlemmermeer 9 juni 1871 Grietje Hubertje van Meeteren geb. Buren 1839


VII-j Maretje Kort, geb. Enkhuizen 1843 tr. Haarlemmermeer 9 mei 1867 Johannes Meuldijk geb. Nieuw Helvoet 1845


VII-k Pieter Krul, geb. Andijk 1849 dagloner tr. 1e Elisabeth Jongejeugd geb. Andijk 1852 dr. van Simon Jongejeugd en Trijntje Haas. tr. 2e Andijk 8 mei 1874 Guurtje Brouwer geb. Zwaag 1850 dr. van Klaas Brouwer en Teunisje Meurs.


VII-l Marijtje Krul, geb. Andijk 1852 tr. Andijk 26 april 1878 Jan de Jong geb. Hoogkarspel 1854


VII-m Maartje Krul, geb. Andijk 1855 tr. Andijk 11 mei 1876 Pieter Vlaar geb. Andijk 1850 zn. van Arien Vlaar en Grietje Jongejeugd.


VII-n Dieuwertje Krul, geb. 1859 tr. Andijk 26 mei 1887 Douwe Kruk geb. Andijk 1858 zn. van Klaas Kruk en Sieske Brouwer.


VII-o Aaltje Krul, geb. Andijk 1862 tr. Andijk 28 mei 1886 Jacob Broer geb. Berkhout 1864 visser zn. van Simon Broer en Maartje Geugjes.


VII-p Pieter Molen, geb. Andijk 1855 timmerman tr. Andijk 11 okt. 1878 Jeanette Maria Eisabeth Blokker geb. Jisp 1852 dr. van Reindert Blokker en Jantje Zwier.


VII-q Cornelis Molen, geb. Andijk 1858 timmerman tr. Andijk 11 okt. 1878 Cornelisje Molenman geb. Grootebroek 1858 dr. van Jan Molenman en Geertje Mastemaker.


VIII-a Maartje Molen, geb. Andijk 1874 tr. Andijk 2 jan. 1896 Teunis Rusting geb. Zwaag 1850 zn. van Rudolph Rusting en Geertje Basjes.


VIII-b Dirk Molen, geb. Andijk 1878 timmerman tr. Blokker 14 juli 1905 Geertje Balk geb. Blokker 1882 dr. van Jan Balk en Aaltje Bakker. en Aaltje Bakker.


VIII-c Grietje Singer, geb. Andijk 1857 tr. Andijk 6 april 1877 Jan Zwagerman geb. Zwaag 1855


VIII-d IJtje Singer, geb. Andijk 1858 tr. 1e Andijk 2 mei 1879 Gerrit de Vries geb. Andijk 1857 molenaar zn. van Pieter de Vries en Maartje de Vries. tr. 2e Andijk 11 nov. 1880 Pieter de Leeuw geb. Opperdoes 1855 zn. van Jan de Leeuw en Neeltje Grootewal.


VIII-e Dirk Singer, geb. Andijk 1862 tr. 13 april 1887 Aaltje Slot geb. Venhuizen 1865 dr. van Jan Slot en Grietje Slikkerman.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Singer volgt IX-a
2. Jan Singer volgt IX-b
3. Marijtje Singer volgt IX-c


VIII-f Tetje Singer, geb. Andijk 1864 tr. Andijk 13 april 1887 Jan Brander geb. 1864 zn. van Dirk Brander en Pietertje van Eerden.


VIII-g Klaas Kort, geb. Andijk 1856 tr. Andijk 18 april 1878 Grietje Groot geb. Andijk 1859 dr. van Pieter Groot en Trijntje Tensen.


VIII-h Jan Nieuweboer, geb. Midwoud 1861 tr. Andijk 28 april 1887 Betje Zwiep geb. Andijk 1862 dr. van Dirk Zwiep en Grietje Groot.


VIII-i Dirk Couvert/Coevert, geb. Westwoud 1862 landbouwer tr. Westwoud 30 april 1882 Anna Kool geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 1856 dr. van Heertje Kool en Neeltje Schekkerman.


VIII-j Grietje Couvert, geb. Westwoud 1864 tr. Wijdenes 5 april 1885 Jan Roos geb. Oosterleek 1855


VIII-k Marijtje Molen, geb. Andijk 1872 tr. Andijk 21 april 1893 Jan Buishand geb. Andijk 1870 zn. van Pieter Buishand en Trijntje Singer.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Buishand volgt IX-d


VIII-l Dirk Molen, geb. Andijk 1874 tr. 5 mei 1897 Aafje Houtkoper geb. 1876 dr. van Dirk Houtkoper en Trijntje Dol.


VIII-m Teunis Molen, geb. Andijk 23 juli 1878 † 19 juni 1950 tr. 1e Andijk 30 april 1902 Trijntje Buishand geb. Andijk 1 april 1880 † 14 mei 1938 dr. van Pieter Buishand en Trijntje Singer. tr. 2e 26 nov. 1947 J P Rijntaalder

Uit het eerste huwelijk:

1. Marijtje Molen,
2. Elisabeth Molen volgt IX-e


IX-a Jacob Singer, geb. Andijk 1888 tr. Andijk 27 april 1911 Dieuwertje de Vries geb. Andijk 1887 dr. van Pieter de Vries en Neeltje Sluijs.


IX-b Jan Singer, geb. Andijk 1890 tr. Andijk 30 april 1914 Elizabeth Dekker geb. Venhuizen 1889 dr. van Henricus Dekker en Grietje Koster.


IX-c Marijtje Singer, geb. Andijk 1892 tr. 26 april 1912 Cornelis Kooijman geb. 1888 zn. van Pieter Kooijman en Grietje Blokdijk.


IX-d Pieter Buishand, geb. Andijk 1895 tr. 24 april 1919 Aaltje de Vries geb. Andijk 1897 dr. van Cornelis de Vries en Grietje Veer.


IX-e Elisabeth Molen, geb. Andijk 31 okt. 1908 † Hoorn 26 nov. 1982 tr. 9 april 1936 Jan Nanne Brinksma geb. Langweer 25 jan. 1907 bakker † Onderdijk 30 dec. 1954 zn. van Johannes Hendriks Brinksma en Sibbeltje J Koopman.

Uit dit huwelijk:

1. Tine Brinksma volgt X-a
2. Namkje Brinksma volgt X-b


X-a Tine Brinksma, tr. Bram Fredericus Root zn. van Abraham Root en Frederica van Schoten.

Uit dit huwelijk:

1. Marjon Root volgt XI-a
2. Erwin Root,


X-b Namkje Brinksma, tr. Henk Horn

Uit dit huwelijk:

1. Ellis Horn volgt XI-b
2. Michel Horn volgt XI-c


XI-a Marjon Root, samenw. Ian Howard Moffatt zn. van John Mackay Moffatt en Nancy Winifred Sheppard.

Uit deze relatie:

1. Stefan Moffatt,
2. Jasper Moffatt,


XI-b Ellis Horn, tr. Elmar Lucien Baas zn. van Albert Baas en Clasina Johanna Leibbrand.

Uit dit huwelijk:

1. Lieke Baas,
2. Dennis Baas,


XI-c Michel Horn, tr. Milva

Uit dit huwelijk:

1. Raina Horn,
2. Ivan Horn,

Bronnen

  1. Westfries Archief
  2. Genlias
  3. Pagina van de familie Molen